Artikel_Header_1920x600_Water_Quality_Month_Trinkwasseraufbereitung

Waterzuivering: hoe ongezuiverd water drinkwater wordt

6 minuten leestijd

Ons uitstekend leidingwater is in grote mate te danken aan de waterzuivering in Duitsland. De waterkwaliteitsmaand augustus moet ons eraan herinneren dat deze kwaliteit absoluut niet vanzelfsprekend is. Maar hoe wordt water drinkwater? 

Verschillende watervoorraden

In Duitsland wordt drinkwater vanuit verschillende watervoorraden gewonnen: afhankelijk van de bron bestaat ongeveer 65% uit grondwater en 35% uit bron- en oppervlaktewater. Dat laatste vinden we ongebonden op het aardoppervlak, bijv. in meren, bij stuwdammen of uit neerslag. Het wordt gebruikt als er onvoldoende grondwater beschikbaar is voor voldoende watertoevoer. De exacte samenstelling van ons drinkwater kan daarom regionaal erg verschillen. Maar zowel grond- als oppervlaktewater moet gezuiverd worden voor we het als drinkwater kunnen gebruiken. 

Van ongezuiverd water naar onbedenkelijk drinkwater

Ongeveer een kwart van het ongezuiverde water uit de waterkringloop kan volgens het Duitse ministerie voor milieu, natuurbescherming en nucleaire veiligheid zonder zuivering als zuiver water met drinkwaterkwaliteit gebruikt worden. Driekwart van het ongezuiverde water moet echter in een waterleidingbedrijf, al dan niet met veel inspanning, gezuiverd worden. Dat ongezuiverde water zou namelijk de gezondheid van mensen in gevaar kunnen brengen, aangezien het ook schadelijke stoffen en bacteriën bevat. Ook de hoeveelheid ijzer en mangaan in ongezuiverd water is vaak te hoog, wat bijv. een onaangename bruinachtige kleur teweegbrengt. Het koolzuur kan bovendien leidingen beschadigen en corrosie veroorzaken. Tijdens de waterzuivering worden schadelijke stoffen verwijderd en vormt het water microbiologisch geen bezwaar. 

Verbindend element: de drinkwaterverordening

De zuivering van drinkwater dient vooral als bescherming van onze gezondheid, evenals voor het behoud van leidingen en andere onderdelen in de installatie. Daartoe moet aan de kwaliteitseisen uit de drinkwaterverordening voldaan worden. Die geldt echter niet alleen voor de waterzuivering, maar ook voor het behoud van de drinkwaterhygiëne in gebouwen. SCHELL-producten zijn een perfecte hulp bij het behoud van de waterkwaliteit. Elektronische kranen, het watermanagementsysteem SWS of de onlineservice SMART.SWS – dankzij innovatieve features, zoals de mogelijke instelling, maar ook bewaking en protocollering van stagnatiespoelingen, zorgen SCHELL-oplossingen dat het gezuiverde water ook na binnenkomst in het gebouw een hoogwaardige kwaliteit behoudt.

Hoe en waar gebeurt de waterzuivering?

In Duitsland zijn er ongeveer 6200 ondernemingen voor watervoorziening, die o.a. instaan voor de waterzuivering. Het ongezuiverde water doorloopt een reinigingssysteem met verschillende lagen, waardoor verontreinigingen verwijderd worden. Dit proces verschilt afhankelijk van de regio en de samenstelling van het water. Er kan bijv. gebruikgemaakt worden van een natuurlijke stap in de zuivering, zoals beluchting. Hierdoor wordt het water verrijkt met zuurstof, waardoor ijzer of mangaan gemakkelijker weggefilterd kan worden. Ook zogenoemde flocculatiemethodes kunnen toegepast worden. Daarbij worden onoplosbare stoffen uit het water afgescheiden door de toevoeging van flocculatiemiddelen. Bij de sedimentatie die daarop volgt, zetten die stoffen zich op de bodem af. Zand-, grind- of koolfilters filteren bovendien opgeloste bestanddelen uit het water, zoals bacteriën of chemicaliën. Bij hygiënische problemen vindt tijdens de zuivering ook desinfectie plaats. Daarvoor wordt bijv. chloordioxide gebruikt, zodat het water na afloop microbiologisch onberispelijk is.

Drinkwaterhygiëne tot aan de gebouwaansluiting en verder

Door dit complexe zuiveringsproces, regelmatige controles in laboratoria van het getransporteerde water in het waterleidingbedrijf en de nationale controle van de waterkwaliteit wordt een uitstekende waterkwaliteit tot aan de gebouwaansluiting gegarandeerd. Vanaf de binnenkomst in het gebouw is de exploitant verantwoordelijk voor het behoud van de drinkwaterhygiëne. Er gelden strenge regels. Meer informatie over drinkwaterhygiëne en maatregelen bij gebruiksonderbrekingen krijgen lezers o.a. hier of in het SWS-handboek vanaf pagina 30. Door de naleving van die strenge regels op alle stations van de reis – van het ongezuiverde water in een meer tot het drinkwater uit de kraan – is het genot van leidingwater in Duitsland exact dat: een genot.