Artikel_Header_1920x600_Gebaeude-digitalisieren

Gebouwen digitaliseren en rendabel gebruiken met oplossingen van SCHELL

8 minuten leestijd

Het Duitse energieagentschap (dena) stelt in zijn studie inzake de rol van digitalisering bij gebouwen vast dat maatregelen voor digitalisering belangrijk zijn voor meer energie-efficiëntie in woningen en andere gebouwen. Een essentieel voordeel bij de digitalisering van gebouwen is niet alleen een betere water- en energie-efficiëntie, maar ook een hogere rendabiliteit van de werking. Dat geldt vooral als drinkwaterinstallaties verantwoord gepland en gebruikt worden. Als exploitanten in het sanitaire bereik cruciale functies in het gebouw digitaliseren, bijv. door het gebruik van het digitale SCHELL-watermanagementsysteem SWS, is het facility management minder belast door deze terugkerende taken en heeft het tijd voor andere opdrachten. Dat kan niet in het minst zorgen voor een aanzienlijke besparing op personeelskosten. SCHELL biedt oplossingen voor installateurs, ontwerpers en architecten, die gebouwen digitaliseren en verantwoord plannen.

Digitale objectplanning met BIM – BIM/CAD-service van SCHELL

De digitalisering van gebouwen begint bij de digitale planning. BIM staat voor ‘Building Information Modeling’ en is een methode die de verschillende processen tijdens de planning – architectuur, statica en gebouwtechniek – verbindt. Daarbij worden alle beschikbare en relevante gegevens digitaal geregistreerd, gecombineerd en nagebootst. Installateurs, ontwerpers en architecten werken projecten voor nieuwbouw of renovatie steeds vaker uit in digitale vorm met BIM. Zo kunnen alle vakmannen die betrokken zijn bij de nieuwbouw of de renovatie in één software werken en hun planning efficiënter op elkaar afstemmen. Overlappingen en mogelijke besparingen worden zo vastgesteld en een rendabele toepassing van oplossingen voor de hele levenscyclus van het gebouw wordt geoptimaliseerd.
De BIM-service van SCHELLhelpt: Voor gebruik in de digitale gebouwplanning kunnen voor talrijke SCHELL-producten gegevens in alle relevante formaten worden opgevraagd. De gegevens zijn opgeslagen bij de PARTcommunity-exploitant Cadenas en kunnen daar worden opgevraagd. Wie nog geen toegang heeft, kan deze via de SCHELL-website gratis aanvragen en vervolgens alle formaten en gegevenspakketten downloaden. Als Revit-, AutoCAD-, IFC- of NX-bestand – als u met BIM gebouwen wil digitaliseren, verloopt de integratie van SCHELL-oplossingen dankzij het SCHELL-BIM-portaal en de directe link via gedetailleerde productpagina’s eenvoudig en dynamisch.

Elektronische kranen comfortabel parametreren – SCHELL Single Control SSC

Exploitanten die hun gebouwen digitaliseren en daarbij elektronische kranen van SCHELL plaatsen, kunnen deze parametreren met SCHELL Single Control SSC. Voor een efficiënte werking van de drinkwaterinstallatie is een individuele parametrering namelijk onontbeerlijk. De SSC-bluetooth®-module is een compacte besturingseenheid, die mobiel gebruikt kan worden of vast aan de kraan blijft. Afhankelijk van het gebruik zijn er verschillende opties.
Wordt de module als mobiele besturingseenheid gebruikt, verloopt de instelling van diverse kraanparameters en stagnatiespoelingen (om de 24 uur of 24 uur na een laatste gebruik/spoeling) erg comfortabel. Een ander voordeel: als de parametrering in de app is ingesteld, kan deze gekopieerd worden naar kranen van hetzelfde type. Hierdoor bespaart de vakman heel wat tijd. Als de module vast aan de kraan blijft, zijn er andere voordelen, zoals stagnatiespoelingen met geïntegreerde spoelkalender op bepaalde dagen en tijdstippen en de documentatie daarvan (incl. optionele export als .csv-bestand). Meer over de mogelijke toepassingen van SSC vindt u hier in onze blog.

Drinkwatermanagement met systeem – SCHELL-watermanagementsysteem SWS

Als exploitanten hun gebouwen willen digitaliseren, plukken ze de vruchten van een efficiënt watermanagementsysteem. Nog voordeliger wordt het als het watermanagementsysteem indien nodig ook in het bovengeschikte gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd, zoals SWS van SCHELL. Het SCHELL-watermanagementsysteem SWS werkt volgens een alomvattend principe en is compatibel met SCHELL-kranen voor alle cruciale aftappunten in een gebouw.<br/> Gebouwexploitanten zijn verantwoordelijk voor het behoud van de drinkwaterkwaliteit. Doorslaggevend erbij is een voldoende waterverversing in de hele drinkwaterinstallatie – zeker bij langere gebruiksonderbrekingen of een te beperkt gebruik. Bij een ontoelaatbare lange stagnatie van het water in de leidingen vermenigvuldigen zich ziekteverwekkende micro-organismen, zoals legionella, buitensporig. Een regelmatige waterverversing kan dat voorkomen. De digitalisering biedt hier nieuwe, efficiënte mogelijkheden: heel wat elektronische kranen van SCHELL kunnen met SWS gekoppeld worden en dragen door geautomatiseerde stagnatiespoelingen bij aan het behoud van de drinkwaterkwaliteit. Aangezien kranen via RLAN en/of kabel gekoppeld kunnen worden, kunnen ook drinkwaterinstallaties in bestaande gebouwen gemakkelijk hiermee uitgebreid worden. Via de SWS-server kunnen ze centraal geprogrammeerd, gestuurd en bewaakt worden.

Simulatie van reglementaire werking

In grotere gebouwen met veel aftappunten zijn de leidingen vaak te groot gedimensioneerd. Voor een volledige waterverversing met de daarvoor vereiste turbulente stromingen moeten in de leidingen hoge stroomsnelheden tot stand komen. SWS is daartoe ideaal, aangezien via de SWS-server kranen gegroepeerd kunnen worden om synchroon stagnatiespoelingen uit te voeren en zo een reglementaire werking te simuleren. Daarbij wordt veel minder water verbruikt dan door de spoelingen die het facility management normaal gezien handmatig uitvoert, vaak op een foutieve wijze en die bovendien moeilijk te documenteren zijn. SWS helpt om bij deze opdrachten tijd en bijgevolg waardevolle personeelskosten te besparen.

Temperatuurgeregelde stagnatiespoelingen

De alomvattende aanpak van SWS wordt verder ondersteund door andere SCHELL-producten. Zo beschikt de SCHELL-haakse-kraan COMFORT PT over een temperatuurvoeler, die de watertemperatuur meet en deze informatie digitaal doorgeeft aan SWS. Zo kunnen de temperaturen in de leidingen PWC en PWH gecontroleerd worden, waarna bij te hoge temperaturen van het koude water of bij te lage temperaturen van het warme water automatische stagnatiespoelingen plaatsvinden. Op die manier worden stagnatiespoelingen tijd- en temperatuurgeregeld geactiveerd. SWS helpt verantwoordelijken bovendien bij hun wettelijke documentatieverplichting: alle relevante gegevens worden beveiligd tegen manipulatie als .csv- bestand op de SWS-server opgeslagen en kunnen indien nodig geëxporteerd worden.

SWS-module lekkagebescherming voor kranen

De lekkagebescherming voor kranen is een bijkomende functie van het SCHELL-watermanagementsysteem SWS waarbij hygiëne en lekkagebescherming worden gecombineerd. De kraan is ideaal geschikt voor alle gebouwen met vaste gebruiks- en/of vakantietijden, bijv. instanties, overheidsdiensten, scholen, verzekeringsmaatschappijen en sporthallen. De SWS-lekkagebescherming zorgt ervoor dat de drinkwaterinstallatie door middel van een kalenderfunctie centraal of in deelgebieden altijd gesloten wordt, wanneer zich geen gebruikers meer in het gebouw bevinden. Voor de stagnatiespoelingen die in het systeem zijn opgeslagen, gaat de kraan automatisch open en dicht. Zo zijn hygiëne en veiligheid ook gegarandeerd bij een langdurige afwezigheid, zoals tijdens lange weekends en schoolvakanties. Als de kraan toch geopend zou moeten worden, kan deze via een schakelaar geregeld of handmatig bediend worden.

Lees meer over SWS in onze digitale brochure.

Wereldwijd, op browser gebaseerd onderhoud op afstand – SMART.SWS

De innovatieve, op browser gebaseerde onlineservice SMART.SWS is een aanvulling op het watermanagementsysteem van SCHELL. SMART.SWS maakt bewaking en sturing mogelijk van SWS-installaties en -kranen, ongeacht hun locatie, via een gecodeerde toegang op afstand. Via SMART.SWS kunnen meldingen, berekend waterverbruik en veel meer opgevraagd worden, individueel en als overzicht. De beschikbare opties voor elke gebruiker variëren afhankelijk van de gebruikersrol. Zo kan elke gebruiker op de bedieningsinterface binnen zijn bevoegdheid de voor hem relevante gegevens bekijken. Gebouwexploitanten kunnen met SMART.SWS vastgoed bewaken en indien nodig een beroep doen op het facility management. Facility managers op hun beurt kunnen hun object de klok rond digitaal in het oog houden en bijv. batterijvervanging bij kranen op voorhand plannen. Door mobiele toegang tot SWS via SMART.SWS kunnen in gedigitaliseerde gebouwen waardevolle tijd en bijgevolg personeelskosten worden bespaard.

Feit

Voor installateurs, planners, architecten en exploitanten die gebouwen willen digitaliseren, beschikt SCHELL over waardevolle infrastructuur en oplossingen. Inzake infrastructuur biedt SCHELL steun door de BIM-CAD-service met digitale gegevens voor diverse kranen. Deze kunnen via het BIM-portaal of gewoon rechtstreeks via de productpagina’s worden opgevraagd.
Op productniveau zijn diverse elektronische SCHELL-kranen aanbevolen, die bijv. gemakkelijk met SCHELL Single Control SSC kunnen worden geparametreerd. Als een gebouwautomatisering alle belangrijke aftappunten moet omvatten, is daarenboven het digitale SCHELL-watermanagementsysteem SWS een aanrader. Via SWS en de innovatieve aanvulling, de op browser gebaseerde oplossing voor onderhoud op afstand SMART.SWS, kunnen drinkwaterinstallaties volledig digitaal worden gestuurd. Met de SCHELL-oplossingen wordt een belangrijk streven voor de toekomst, namelijk gebouwdigitalisering inzake drinkwaterinstallaties, rendabel en duurzaam mogelijk.

Heeft u vragen over gebouwdigitalisering met oplossingen van SCHELL? Neem gerust contact op met ons via de SCHELL-service.

Brochure (pdf) nu downloaden

Aansluitende thema’s