Artikel_Header_1920x600_Facilitymanagement_Teil-1

Modern facility management en digitale technologieën voor een efficiënt gebouwbeheer

5 minuten leestijd

Zijn facility managers conciërges? In principe wel. Hun takenpakket is ondertussen echter enorm veelzijdig en technisch veeleisend geworden. Dagelijks bekommeren ze zich om complexe thema’s, zoals gebouwautomatisering, technologiemanagement, kwaliteitsborging en duurzaamheid. Niet voor niets worden vaak ingenieurs met een master gevraagd voor het management van grote gebouwencomplexen. 

Modern facility management is vandaag essentieel om gebouwen efficiënt en duurzaam te beheren, met oog voor de kosten – ook inzake watermanagement. Daarbij is behalve waterbesparing ook de bescherming van de gezondheid van alle gebruikers essentieel. 

Slimme techniek voor efficiënte werkwijze

Daartoe is hoofdzakelijk het behoud van de drinkwaterhygiëne doorslaggevend. Onze werkomstandigheden veranderen, concepten voor een nieuwe werkomgeving beïnvloeden het gebruik van gebouwen blijvend. Dat veroorzaakt schommelingen in het gebruik, wat rechtstreekse gevolgen kan hebben voor de waterkwaliteit in gebouwen. Moderne facility managers kunnen dit dankzij hun knowhow verhelpen en het behoud van de drinkwaterhygiëne ondersteunen. Hun werk verloopt natuurlijk het doeltreffendst als ze daartoe beschikken over slimme, digitale techniek, die het beheer van drinkwaterinstallaties enorm vereenvoudigt – zoals het watermanagementsysteem SWS van SCHELL. Hiermee kan bijv. door geautomatiseerde stagnatiespoelingen de reglementaire werking gesimuleerd worden. Tijdrovende en dure manuele spoelingen door het facility management zijn bijgevolg verleden tijd. 

Geautomatiseerde processen voor zuinige werking

Door de digitalisering kunnen gebouwinstallaties vandaag optimaal gestuurd worden – via laptop of smartphone vaak van overal ter wereld.  Geautomatiseerde processen besparen tijd en kosten. Bovendien zijn ze positief voor het water- en energieverbruik en bijgevolg voor de duurzaamheidsbalans van een gebouw. Tegelijk leveren digitale systemen, zoals SWS, diverse waardevolle gegevens die het facility management kan analyseren om optimaliseringen uit te voeren. Ook vereist onderhoud kan zo vastgesteld en tijdbesparend gepland worden, zodat het gebouwbeheer nog doeltreffender verloopt. 

Integratieve oplossingen om het dagelijkse werk te vereenvoudigen 

Intelligente techniek wordt vandaag de dag bij nieuwbouw vaak meteen geïntegreerd. De hogere bouwkosten worden meestal door minder werkingskosten snel weer terugbetaald. Ook voor bestaande gebouwen zijn systemen beschikbaar, die in het beste geval kabelloos functioneren, zodat er bij renovaties en saneringen minder gehakt moet worden. 
Bovendien moet erop gelet worden dat de systemen onderling samenwerken. Verschillende afzonderlijke systemen in een gebouw kunnen door het facility management niet meer efficiënt beheerd worden. In het ideale geval kunnen oplossingen aangevuld worden en in een overkoepelend gebouwbeheersysteem geïntegreerd worden. Het watermanagementsysteem SWS kan via gateways zonder problemen in gebouwautomatisering opgenomen worden.  

Ook met de complexiteit binnen systemen moet rekening gehouden worden. Oplossingen moeten het werk van vakpersoneel vereenvoudigen en garanderen dat ze steeds het overzicht behouden. Daarom zijn een eenvoudige gebruikersinterface en intuïtieve bedieningsopties essentieel. Daaraan werd bijv. bij de ontwikkeling van SMART.SWS, de aanvullende onlineservice voor SWS, van meet af aan belang gehecht.

Facility management van de toekomst

Modern facility management zorgt ervoor dat een gebouw efficiënt en duurzaam functioneert en beschermt de gezondheid van de gebruikers ervan door het behoud van de drinkwaterkwaliteit. Het is daarom cruciaal om het werk van deze beroepsgroep te waarderen en het potentieel niet ongebruikt te laten. 

In deel 2 verneemt u gedetailleerd hoe SWS en SMART.SWS het werk van facility managers vereenvoudigen. Blijf nieuwsgierig.