Artikel_Header_1920x600_Schule

De bescherming van jongeren is waardevol – drinkwaterhygiëne en waterbesparing in scholen en opleidingsplaatsen

7 minuten leestijd

Ontwerpers, architecten en exploitanten van scholen en opleidingsplaatsen dragen een enorme verantwoordelijkheid: gemeentelijk of stedelijk beheerde schoolgebouwen moeten erg rendabel ontworpen zijn. In de sanitaire ruimtes van duurzaam geplande schoolgebouwen moeten drinkwaterhygiëne en het kostenplaatje altijd hand in hand gaan. Hoe kan dat streven echter in overeenstemming gebracht worden met het dagelijkse gebruik in een school? Een enorm variabel gebruik is daar schering en inslag: tijdens pauzes is de gelijktijdigheid hoog, terwijl het gebruik in vakanties langdurig stilligt. Voor deze uitzonderlijke situatie heeft SCHELL beproefde en zuinige oplossingen ontwikkeld.

Uit jarenlange ervaring kent SCHELL de bijzonderheden van drinkwaterinstallaties en sanitaire ruimtes in scholen en opleidingsplaatsen. Daartoe biedt SCHELL begeleiding met de geschiktste producten, van de ontwerp- via de bouw- of renovatiefase tot de hele levenscyclus van het gebouw. SCHELL zorgt voor oplossingen die efficiënt helpen bij het behoud van de drinkwaterhygiëne en een toekomstgerichte, rendabele werking van de drinkwaterinstallatie mogelijk maken. Hierna bespreken we strategieën en oplossingen die ontwerpers, architecten en exploitanten helpen om in schoolgebouwen concepten als waterbesparing en het behoud van de drinkwaterkwaliteit te realiseren.

Contactloze kranen van SCHELL helpen bij rendabiliteit, gebruikershygiëne en drinkwaterkwaliteit

Geschikte kranen vormen een belangrijk onderdeel van rendabele en hygiënische drinkwaterinstallaties in scholen en opleidingsplaatsen. Contactloze wastafelkranen van SCHELL lijken de geschiktste oplossing, aangezien hiermee tot 70% water bespaard kan worden in vergelijking met gebruikelijke eengreepsmengkranen.

Sensorkranen, zoals XERIS E-T, XERIS E, CELIS E of PURIS E, onderbreken de waterstroom automatisch zodra de handen van de gebruiker zich niet meer in het registratiebereik van het sensorveld bevinden. Zo wordt alleen de voor het handenwassen benodigde hoeveelheid water gebruikt. Nadien moet de kraan niet manueel gesloten worden, wat dus zeker niet vergeten kan worden.

De activering via infraroodsensor helpt om lichamelijk contact met de kraan te vermijden. De waterstroom start en stopt automatisch. In een school met veel contacten is dat een voordeel, aangezien het risico op contactinfecties zo aanzienlijk wordt beperkt. Elektronische kranen kunnen bovendien met regelmatige stagnatiespoelingen bijdragen aan het behoud van de drinkwaterkwaliteit in schoolgebouwen.

Contactloze kranen van SCHELL besparen water – gebouwscenario school

Ons voorbeeld toont aan hoe duurzaam en lonend het gebruik van contactloze kranen van SCHELL kan zijn. We hebben de berekening gemaakt voor een typisch gebouwscenario en de analyse daarvan beschikbaar gesteld als download: Een school met 1100 leerlingen en 40 leerkrachten bespaart in ons gebouwscenario door het gebruik van contactloze wastafelkranen ongeveer 1.316.700 l water per jaar. Daardoor verminderen de water- en afvalwaterkosten met ca. 5.878 EUR/jaar. Voor warm water (PWH) kan tot 752.400 l/jaar bespaard worden – wat op een jaar tijd neerkomt op ca. 8.485 EUR voor de verwarming ervan. De exploitanten van de school in ons gebouwscenario kunnen dus elk jaar ongeveer 14.364 EUR besparen, enkel en alleen door het gebruik van contactloze kranen. Overige maatregelen, zoals het gebruik van het watermanagementsysteem SWS van SCHELL, kunnen nog meer besparingen opleveren.

Intelligent watermanagementsysteem met SWS van SCHELL

De stagnatiespoelingen, die nodig zijn voor het behoud van de drinkwaterkwaliteit, kunnen voordelig en nauwkeurig plaatsvinden met het SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Dat koppelt de elektronische SCHELL-kranen van een gebouw met een server. In de bijhorende software kunnen alle instellingen betreffende kraanparameters of geautomatiseerde stagnatiespoelingen snel en comfortabel vanuit een centrale plaats uitgevoerd worden. De regelmatige documentatie helpt de exploitant bij zijn verplichting om bewijzen over het behoud van de drinkwaterkwaliteit bij te houden.

Met SWS kunnen bovendien kranen gegroepeerd worden. Zo kunnen meerdere stagnatiespoelingen op verschillende kranen gelijktijdig plaatsvinden om de reglementaire werking te simuleren.

De groepering heeft als doorslaggevend voordeel dat hoge stroomsnelheden bereikt worden, die nodig zijn voor turbulente stromingen en daardoor de leiding doeltreffend spoelen. Zeker bij schoolgebouwen met grote leidingdiameters vormen deze gelijktijdigheden vaak een essentieel onderscheid voor de drinkwaterhygiëne. Bovendien zijn geautomatiseerde spoelingen nauwkeuriger en zuiniger dan manuele spoelingen, aangezien net genoeg water stroomt als nodig, maar toch zo weinig mogelijk.

Volgens de Duitse drinkwaterverordening (TrinkwV) moeten gebouwexploitanten zorgen voor een regelmatige waterverversing bij alle aftappunten. Duren gebruiksonderbrekingen meer dan 72 uur, moet manueel of geautomatiseerd een waterverversing plaatsvinden om het behoud van de drinkwaterkwaliteit te garanderen. Om de benodigde volledige waterverversing manueel uit te voeren, moeten achtereenvolgens alle kranen geopend worden, bijv. door de facility managers van de school. Pas als het water overal stroomt, begint de gelijktijdige spoeling. Dat veroorzaakt een hoog waterverbruik en vergt telkens veel personeel. Een veel efficiëntere en waterbesparende oplossing voor de gelijktijdigheid bij stagnatiespoelingen en een ontlasting van het facility management verloopt in dit geval geautomatiseerd met een watermanagementsysteem, zoals SWS van SCHELL. Aangezien SWS via RLAN en/of kabel met de elektronische kranen gekoppeld kan worden, kunnen ook drinkwaterinstallaties in bestaande gebouwen gemakkelijk hiermee uitgebreid worden.

Watermanagement overal regelen met SMART.SWS van SCHELL

Moderne opleidingsplaatsen zijn niet meer te vergelijken met klassieke schoolgebouwen, waar achter de schoolpoort het hele opleidingsaanbod onder één dak plaatsvond. Scholen zijn steeds vaker campusachtige plaatsen, met inrichtingen op verschillende locaties met eenzelfde verantwoordelijke. Voor de exploitant is het een voordeel als hij niet naar elk gebouw moet rijden om kranen en installaties te beheren. De op browser gebaseerde onlineservice SMART.SWS, een innovatieve aanvulling van SWS, zorgt dat verantwoordelijken ook van op afstand via gecodeerde gegevensoverdracht een overzicht krijgen van hun installaties.

SMART.SWS geeft een overzicht van de werkingsparameters van met SWS beheerde installaties. Afhankelijk van de gebruikersbevoegdheden kunnen de SWS-servers afzonderlijk of gegroepeerd bekeken worden. De enige voorwaarden zijn een internetverbinding en het gebruik van SCHELL-SWS.

Op serverniveau of in een algemeen overzicht van de gebouwen worden in het SMART.SWS-dashboard meldingen, berekend waterverbruik enz. overzichtelijk gevisualiseerd. De weergave op het dashboard varieert afhankelijk van de gebruikersbevoegdheid, waardoor elke gebruiker enkel de voor hem relevante gegevens kan inzien: exploitanten hebben bijv. toegang tot de gegevens van alle beheerde gebouwen, facility managers tot een gebouw en vakpersoneel heeft bijv. toegang tot het dashboard voor een bepaalde server. Bij een gewijzigd gebruik, bijv. tijdens de vakantie, kunnen stagnatiespoelingen en andere parameters van op afstand aangepast en zo goed mogelijk ingesteld worden voor het behoud van de drinkwaterkwaliteit en de rendabiliteit van de drinkwaterinstallatie.

Feit – drinkwaterhygiëne en waterbesparing in semiopenbare en openbare sanitaire ruimtes

SCHELL biedt optimale oplossingen voor gebruikershygiëne en helpt bij het behoud van de drinkwaterkwaliteit in semiopenbare, openbare en industriële sanitaire ruimtes. Met contactloze kranen en SWS besparen private en gemeentelijke exploitanten in hun schoolgebouwen bovendien energie en water.

De voorbeeldberekening van ons gebouwscenario bewijst dat oplossingen van SCHELL snel rendabel worden. Overigens: als de zomervakantie wordt benut om over te schakelen naar oplossingen van SCHELL, wordt de gewone werking tijdens het schoolleven na de vakantie vlot voortgezet.

Meer over drinkwaterhygiëne en besparingen door de combinatie van geschikte kranen met SWS van SCHELL, leest u ook in het interview met Guido Wurm, productmanager voor digitale producten bij SCHELL.

Vraag nu advies

Ik heb het privacybeleid van Schell gelezen en ik ga ermee akkoord.