Artikel_Header_1920x600_Guido-Wurm

Watermanagement: drinkwaterhygiëne en waterbesparing gaan hand in hand

4 minuten leestijd

‘Een permanent hygiënische drinkwaterinstallatie, die de gezondheid van de gebruikers beschermt, is ongetwijfeld onbetaalbaar. De wetgever stelt niet zomaar strenge eisen, waarvan de niet-naleving ernstige gevolgen kan hebben.’ Guido Wurm, productmanager voor digitale producten bij SCHELL, noemt in deze bijdrage cruciale elementen voor een hygiënische en zuinige toepassing bij drinkwaterinstallaties in semiopenbare en openbare sanitaire ruimtes. De basis voor een verantwoordelijke en veilige omgang met drinkwater zijn automatische stagnatiespoelingen, zo klein mogelijke buizen en zuinige, elektronische kranen. Drinkwaterhygiëne (op een zuinige wijze) behouden in grotere installaties lukt met het SCHELL-watermanagementsysteem SWS.

Tot 70 % water besparen met contactloze kranen

Contactloze kranen zijn een eerste stap voor een betere bescherming van de drinkwaterhygiëne en om water te besparen in (semi)openbare sanitaire ruimtes. De sensor activeert de waterstroom enkel als zich handen in het sensorbereik bevinden. Daardoor stroomt het water enkel als het echt nodig is en niet tijdens het inzepen van de handen. Daarenboven kan de looptijd van de kranen beperkt worden als bescherming tegen waterverspilling. Op die manier kunnen elektronische, contactloze kranen in vergelijking met gewone eengreepsmengkranen tot 70 % water besparen.

Beperkt waterverbruik door automatische stagnatiespoelingen

Met elektronische kranen zijn stagnatiespoelingen mogelijk, die in welbepaalde intervallen of op een vast moment na de laatste spoeling helpen bij het behoud van de drinkwaterkwaliteit. Zo vindt in periodes zonder gebruik een automatische waterverversing plaats.

De exploitant kan a.d.h.v. de buisdimensies de vereiste waterhoeveelheid berekenen en de spoelduur overeenkomstig aanpassen – met een veel lager verbruik dan vaak gedacht wordt. Dat bedraagt namelijk meestal slechts een fractie van het ‘normale’ verbruik, aangezien enkel de vereiste waterhoeveelheid voor het behoud van de drinkwaterhygiëne gebruikt wordt.

Hygiëne en waterbesparing hand in hand dankzij het watermanagementsysteem

In gebouwen waar kranen vaak gelijktijdig worden gebruikt, met grote buisafmetingen tot gevolg, zijn stagnatiespoelingen via elektronische kranen meestal onvoldoende, aangezien bij afzonderlijke spoelingen de vereiste stroomsnelheid in het leidingsysteem niet wordt bereikt. Om de benodigde volledige waterverversing manueel uit te voeren, moeten achtereenvolgens alle kranen geopend worden. Pas als het water overal stroomt, begint de gelijktijdige spoeling. Dat veroorzaakt een hoog waterverbruik en vergt telkens veel personeel. Een veel efficiëntere en waterbesparende oplossing voor deze gezamenlijke spoeling en een ontlasting van het facility management verloopt in dit geval geautomatiseerd met een watermanagementsysteem, zoals het SCHELL-watermanagementsysteem SWS.

Langdurig behoud van de drinkwaterkwaliteit met oplossingen van SCHELL

Stagnatiespoelingen voorkomen een overmatige vermenigvuldiging van schadelijke bacteriën en bijgevolg een besmetting van de drinkwaterinstallatie. Volgens de programmering voert het SCHELL-watermanagementsysteem SWS stagnatiespoelingen automatisch uit met een zo beperkt mogelijk waterverbruik. In vergelijking met een handmatige toepassing wordt op die manier enorm veel water bespaard. De stagnatiespoelingen worden bovendien automatisch gedocumenteerd en moeten dus niet handmatig en tijdrovend ingevoerd worden. Het watermanagementsysteem biedt nog tal van andere voordelen. Er kan bijv. een lekkagebescherming voor kranen geïntegreerd worden, die de drinkwaterinstallatie op welbepaalde momenten volledig afsluit. Met de onlineservice SMART.SWS kunnen bovendien alle instellingen van SWS wereldwijd, ongeacht de locatie, uitgevoerd worden. Bij een gewijzigd gebruik kunnen stagnatiespoelingen en kraanparameters aangepast en zo goed mogelijk op het behoud van de drinkwaterkwaliteit afgestemd worden – met een minimaal waterverbruik.