Artikel_Header_1920x600_Trinkwasserhygiene-in-Schulen_Teil-2

Nu moderniseren: drinkwaterhygiëne in scholen ondersteunen met SCHELL-SWS

7 minuten leestijd

Moderne schoolgebouwen met hedendaagse techniek treft men zelden aan. Heel wat scholen in onderwijsinstellingen zijn gebouwen uit de jaren ‘50, ‘60 en ‘70. Voor het behoud van de drinkwaterhygiëne brengen deze enorme uitdagingen met zich mee – die echter dankzij het innovatieve, digitale watermanagementsysteem SWS van SCHELL opgelost kunnen worden. De zomervakantie van zes weken is de ideale periode om moderniseringen uit te voeren. Dankzij SCHELL-SWS kunnen die zelfs zonder omvangrijke hakwerkzaamheden gepland en uitgevoerd worden.

Reglementaire werking simuleren dankzij SCHELL-SWS

Een watermanagementsysteem in scholen kan aanzienlijk bijdragen aan het behoud van de drinkwaterhygiëne. Onderwijsinstellingen kennen altijd een lange stilstandperiode tijdens vakanties, waarin geen sprake is van reglementaire werking. Zulke stilstand brengt de kwaliteit van het drinkwater in gevaar. Om na de vakantie geen omvangrijke maatregelen voor de heringebruikname te moeten treffen, moet ten laatste na 72 uur een volledige waterverversing in het hele leidingsysteem plaatsvinden. Zo wordt voorkomen dat gevaarlijke bacteriën in het water een kritieke concentratie bereiken. De waterverversing kan omslachtig en manueel uitgevoerd worden, maar geautomatiseerde stagnatiespoelingen besparen veel tijd en kosten. Met een watermanagementsysteem zoals van SCHELL kunnen de vereiste stagnatiespoelingen precies en centraal geprogrammeerd worden.

Efficiëntie en waterbesparing dankzij SWS

SWS koppelt de elektronische SCHELL-kranen van een gebouw met een server, zodat alle instellingen – zoals stagnatiespoelingen op bepaalde dagen en tijdstippen – centraal uitgevoerd kunnen worden. Dat bespaart tijd en is enorm comfortabel. Met SWS kunnen bovendien kranen gegroepeerd worden. Zo kunnen meerdere stagnatiespoelingen bij verschillende kranen op hetzelfde vastgelegde tijdstip plaatsvinden. Dat houdt in dat het reglementaire gebruik gesimuleerd kan worden en er bijgevolg nauwelijks een periode van stilstand is. De groepsvorming heeft als doorslaggevend voordeel dat op die manier hoge stroomsnelheden van minstens 2 m/s bereikt worden, die nodig zijn voor turbulente stromingen en daardoor de leiding doeltreffend spoelen. Zeker bij gebouwen met grote leidingdiameters vormen deze gelijktijdigheden vaak een essentieel onderscheid voor de drinkwaterhygiëne. Tegelijk zijn geautomatiseerde spoelingen nauwkeuriger en zuiniger dan manuele spoelingen, aangezien net genoeg water stroomt als nodig, maar toch zo weinig mogelijk. Dankzij SWS worden deze daarenboven gedocumenteerd. De exploitant kan dus bewijzen wat hij voor het behoud van de drinkwaterkwaliteit heeft gedaan.

Nog meer comfort met SMART.SWS

Uiterst comfortabel wordt het watermanagement pas als SWS aangevuld wordt met de onlineservice SMART.SWS – zeker als een facility manager het overzicht moet behouden over verschillende eigendommen. Denk maar aan scholen met oude en nieuwe gebouwen of aan volledige gebouwencomplexen die verschillende opleidingsvormen omvatten. Dankzij SMART.SWS kunnen kraanparameters via een browser van op afstand, gelijk waar ter wereld, gecontroleerd en indien nodig aangepast worden. Ook onderhoud, zoals batterijvervangingen, kunnen zo efficiënt en rendabel gepland worden.

Moderniseren met SWS dankzij flexibele koppeling

Een groot voordeel van SWS is de flexibele koppeling, via RLAN en/of kabel. Dat bespaart bij een renovatie bouwmateriaal, personeelskosten en tijd. Een aanpassing is ook zonder dure hakwerkzaamheden mogelijk, aangezien er diverse elektronische SCHELL-kranen met batterijvoeding zijn en de SWS-onderdelen draadloos gekoppeld kunnen worden. SWS is ontworpen als modulair systeem en kan ten alle tijden uitgebreid worden. Met twee nieuwe producten in het portfolio, de keukenkraan GRANDIS E en de spoelreservoirmodule MONTUS Flow kunnen nu ook bijv. keukenkranen in een cafetaria en toiletten geïntegreerd worden.

SWS is dé oplossing

Het maakt niet uit welke uitdagingen voor de drinkwaterhygiëne er in een schoolgebouw of tijdens de dagelijkse gang van zaken op school zijn: met SWS en indien gewenst met SMART.SWS worden deze efficiënt opgelost. SCHELL biedt een antwoord voor alle relevante tappunten in scholen. Zeker in oude schoolgebouwen moet nagedacht worden over verschillende tappunten – van de kitchenette via de schoonmaakruimte tot de wastafel in elk klaslokaal. Om de drinkwaterhygiëne te behouden, moeten deze allemaal regelmatig gebruikt of gespoeld worden. Dankzij SCHELL kunnen hier overal kranen gekoppeld worden, die dan intelligent via SWS geregeld worden. Zo helpt SWS met geautomatiseerde stagnatiespoelingen om de waterkwaliteit ideaal te houden – en bijgevolg de gezondheid van de leerlingen te beschermen.

Hoe elektrische SCHELL-kranen hygiëne van gebruikers reeds ondersteunen, leest u trouwens in deel 1 van onze bijdrage inzake hygiëne op scholen.