Artikel_Header_1920x600_Water_Quality_Month_Betreiber-Checkliste

Checklist voor exploitanten: belangrijke vuistregels voor de drinkwaterkwaliteit

7 minuten leestijd

Om de drinkwaterkwaliteit in gebouwen na te leven, moeten diverse factoren in aanmerking genomen en regelmatig gecontroleerd worden. Belangrijke elementen voor de bescherming van de drinkwaterkwaliteit en nuttige toelichting hebben we in een checklist opgesomd. Neem tijdens de waterkwaliteitsmaand de tijd om te beoordelen of het behoud van de drinkwaterhygiëne in uw gebouw gegarandeerd is. Het behoud van de waterkwaliteit is namelijk ook uw verantwoordelijkheid.

1. Vermijd risico’s door zelden gebruikte kranen

Controleer in uw gebouw(en) of er zelden gebruikte aftappunten zijn. Denk daarbij bijv. aan kelders of andere afgelegen ruimtes. Als water in het laatste stuk van een leidingstreng stagneert, kunnen bacteriën zich daar overvloedig vermenigvuldigen en via dat stuk in het leidingnet terechtkomen. Zelden gebruikte kranen kunnen zich echter ook in drukbezochte sanitaire ruimtes bevinden, als bijv. gebruikers alleen de dichtstbijzijnde wastafelkranen in de ruimte gebruiken. De demontage van zelden gebruikte aftappunten moet echter niet noodzakelijk gepaard gaan met hoge kosten. Elektronische kranen met optionele automatische stagnatiespoeling kunnen uitkomst bieden. Zo kan reglementair gebruik, indien dat niet gebeurt door normale bezoekersaantallen, door elektronische kranen gestimuleerd worden. 
Speciaal voor afgelegen aftappunten, zoals schoonmaakruimtes of garages, ontwikkelde SCHELL de wastafelkraan WALIS E, die dankzij de flexibele montage afhankelijk van de plaatselijke situatie uitermate geschikt is voor gootstenen. Een belangrijke invloed van zulke gootstenen op de drinkwaterhygiëne bewijst het voorbeeld van het ziekenhuis Charité in Berlijn. Daar bevindt zich een verdieping boven de operatiekwartieren bij de ventilatiecentrale een gootsteen op het einde van de koudwaterstrengleiding, die sporadisch bij het schoonmaken gebruikt wordt. Door de verbinding met de operatiezalen vormt echter een minieme afwijking in het gebruik of van de watertemperaturen een potentieel risico. De daar geplaatste en via het SCHELL-watermanagementsysteem SWS centraal geregelde WALIS E zorgt hier in combinatie met een temperatuurvoeler voor een uitstekende ondersteuning bij het behoud van de waterkwaliteit. 

2. Vermijd het buis-in-buis-fenomeen en zorg voor voldoende stroomsnelheid 

Afhankelijk van de afmetingen van de leidingen in het gebouw moeten meerdere kranen tegelijk geopend worden, opdat het spoelen zou helpen bij het behoud van de drinkwaterkwaliteit. Als door de grote leidingdiameter namelijk slechts weinig water stroomt, loopt dat uitsluitend door het midden van de buis. Alleen een voldoende hoge stroomsnelheid creëert de vereiste turbulente stroming, die doorheen de hele leiding, tot aan de wanden, spoelt. Om te vermijden dat het facility management voor dergelijke spoelprocessen manueel talrijke kranen moet bedienen, biedt het watermanagementsysteem SWS van SCHELL een oplossing. Bij SCHELL-SWS kunnen via de SWS-server kranen centraal gegroepeerd worden. Zo spoelen de gegroepeerde kranen tegelijk volgens welbepaalde parameters, waardoor het leidingsysteem met voldoende snelheid doorgespoeld wordt – volkomen zonder manuele activering.

3. Laat de watertemperatuur controleren

Het behoud van de koude en warme temperatuur in het leidingnet is essentieel. Alleen als koud water koud blijft en warm water warm, kan de groei van gevaarlijke bacteriën ingeperkt worden. De exploitant moet ervoor zorgen dat de temperaturen in het hele warmwaterbereik meer dan 55 °C bedragen en de temperaturen in het koudwaterbereik max. 25 °C. Er kan een permanent probleem zijn als bijv. de warm- en koudwaterleiding in de koker te dicht bij elkaar liggen en de warmwaterleiding de koudwaterleiding verwarmt. Ook hier zijn stagnatiespoelingen de oplossing. Optimaal is een combinatie van temperatuurvoelers, elektronische kranen en een watermanagementsysteem. Als SCHELL-temperatuurvoelers bijv. een afwijking registreren, kan via het watermanagementsysteem SWS en de gekoppelde elektronische SCHELL-kranen automatisch een spoelproces geactiveerd worden. Zo wordt verhinderd dat de concentratie bacteriën in het leidingnet door verkeerde watertemperaturen toeneemt.

4. Tref bij een langere afwezigheid voorbereidingen voor de nieuwe ingebruikname

Tijdens lange weekends is in vele gebouwen niemand aanwezig. In de vakantie staan scholen zelfs wekenlang leeg. Van een gebruiksonderbreking is echter al na 72 uur zonder gebruik sprake en daarbij is een volledige waterverversing nodig. Daarom is het elementair om preventieve maatregelen te treffen en te zorgen voor een juiste nieuwe ingebruikname van de drinkwaterinstallatie na een periode van afwezigheid. Tijdens afwezigheid is echter ook lekkagebescherming een belangrijk thema. Dankzij de SWS-lekkagebescherming voor kranen kan waterschade buiten de openingsuren van het gebouw voorkomen worden en wordt tegelijk het behoud van de drinkwaterkwaliteit ondersteund. De watertoevoer wordt namelijk centraal of in bepaalde delen geblokkeerd tijdens periodes waarin een gebouw niet gebruikt wordt; voor stagnatiespoelingen opent en sluit die automatisch.

5. Blijf ook van op afstand altijd op de hoogte

U kunt uiteraard niet altijd ter plaatse zijn. Toch moet u de drinkwaterkwaliteit in het gebouw in het oog houden. Dat is permanent en gemakkelijk mogelijk dankzij de onlineservice SCHELL SMART.SWS. Van op afstand heeft u met SMART.SWS onderweg altijd toegang tot de drinkwaterinstallatie, berekend waterverbruik, servicemeldingen en veel meer – voor alle gebouwen en wereldwijd. Zo kunt u ook vereist onderhoud, bijv. vervanging van accu’s, eenvoudiger en efficiënter plannen. Via SMART.SWS kunt u bovendien verschillende rollen verdelen, bijv. bepalen dat uw facility management alleen toegang heeft tot een bepaald gebouw, maar u zelf het overzicht behoudt van al uw immobiliën. 

6. Renoveren of saneren voor het behoud van de drinkwaterhygiëne – zonder veel inspanningen

Een omschakeling naar elektronische kranen en evt. een watermanagementsysteem biedt een enorm potentieel om het behoud van de drinkwaterhygiëne zo eenvoudig en efficiënt mogelijk vorm te geven. Het biedt echter ook bedrijfsvoordelen, bijv. door de regeling van het waterverbruik. Een renovatie of sanering staat daarbij niet synoniem voor reusachtige ingrepen in het gebouw. Elektronische SCHELL-kranen die geschikt zijn voor SWS kunnen bijv. via RLAN en/of kabel gekoppeld worden. Zo moeten er geen extra elektriciteitskabels gelegd en wanden opengebroken worden. De omschakeling naar elektronische kranen en SCHELL-SWS is kinderspel – zo krijgt u de best mogelijke ondersteuning bij de bescherming van de drinkwaterhygiëne. 

Uitvoerige informatie over het behoud van de drinkwaterkwaliteit vindt u o.a. in het SWS-handboek van SCHELL vanaf pagina 30, dat u hier kunt downloaden. Bent u exploitant van een verzorgingsinstelling, school of kantoorgebouw? In deze links vindt u specifieke informatie over deze objecten.