Artikel_Header_1920x600_Leckageschutz_und_Ferienzeit

Ook tijdens de vakantie geen schade door lekken

4 minuten leestijd

De zomervakantie staat voor de deur – en dat betekent voor veel gebouwen, o.a. voor scholen, een periode van stilstand. Andere sectoren, zoals hotels, openen nu net weer de deuren. Dit jaar waren veel gebouwen door de pandemie volledig gesloten. Voor een onberispelijke drinkwaterhygiëne op elk moment zijn elektronische kranen aanbevolen. De bediening gebeurt zonder aanraking en vaak kan een automatische stagnatiespoeling vooraf worden ingesteld. Ook wanneer het gebouw niet gebruikt wordt, is zo gegarandeerd dat legionella en andere bacteriën in de drinkwaterinstallatie vergelijkbaar met de reglementaire werking via de aftappunten weggespoeld worden. In het beste geval zijn de kranen gekoppeld en gebeurt de sturing centraal via het SCHELL-watermanagementsysteem SWS.

Dat biedt nog een ander voordeel: SCHELL-SWS verschaft dankzij de optionele lekkagebescherming voor kranen extra zekerheid bij een potentiële leidingbreuk. Zonder veiligheidsmaatregelen stroomt in dergelijke gevallen gedurende een lange periode water ongemerkt in technische ruimtes of leidingkokers, met schade aan het gebouw en materiaal tot gevolg. De beschadiging kan enorm zijn. Als de schade opgemerkt wordt, is de eerste maatregel om hoofd- en nevenleidingen af te koppelen. Bij een langere afwezigheid is die oplossing door stagnatie niet aangewezen. Waar water stilstaat, dreigt namelijk het gevaar van legionella.

Handige combinatie van de lekkagebescherming en drinkwaterhygiëne

De kranen met lekkagebescherming van SCHELL combineren het behoud van de drinkwaterhygiëne met de bescherming tegen waterschade: bij stagnatiespoelingen openen en sluiten ze automatisch. Daarbij kan ingesteld worden op welke dagen of tijdstippen de kranen met lekkagebescherming open blijven (bij aanwezigheid). Op alle andere tijdstippen blijven ze gesloten. Als het commando ‘stagnatiespoeling’ wordt gegeven, openen en sluiten de kranen automatisch, ook als de lekkagebescherming actief is. Bij een ongepland gebruik kunnen ze manueel met een sleutelschakelaar geopend worden. Zo komt ook bij lekken de gezondheid van de gebruikers altijd op de eerste plaats. Zelfs bij wegstromend water is de drinkwaterhygiëne essentieel.

Verbonden via RLAN en/of kabel

De lekkagebescherming voor kranen is verkrijgbaar voor integratie op basis van RLAN en/of met kabel in het SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Er zijn telkens zes afmetingen beschikbaar: voor leidingen DN 15, 20, 25, 32, 40 en 50. Elke kraan beschikt over een ventielmotor en heeft voor de aandrijving ervan 230 V nodig. De levering omvat de gepaste SWS-bus-extender. De ventielmotor stuurt volgens de informatie van de SWS-server het openen en sluiten van de kraan in een hoofd- of deelleiding. In SCHELL-SWS kunnen meerdere kranen met lekkagebescherming tegelijk worden geïntegreerd. Zo kunnen verschillende delen van het gebouw of verdiepingen afzonderlijk en volgens de behoefte van water voorzien worden. De betreffende bus-extender zorgt daarbij voor de gegevensoverdracht tussen de server en de kraan. Deze is af fabriek ingesteld zodat de installatie vlot en eenvoudig gebeurt.

Diverse voordelen met SCHELL-SWS

De integratie van de programmering en sturing van de kranen met lekkagebescherming in het SCHELL-watermanagementsysteem SWS biedt talrijke voordelen: het menu van de programmering is eenvoudig, de sturing gebeurt betrouwbaar en precies, een nauwkeurige bewaking en documentatie is gegarandeerd. Het vereiste onderhoud vindt snel en efficiënt plaats. Met de onlineservice SMART.SWS, de toekomstgerichte gebruikersinterface van het SCHELL-watermanagementsysteem SWS, is dat allemaal ook van op afstand mogelijk met gelijk welk eindapparaat met internettoegang. Dankzij deze comfortabele weergave en beoordeling biedt SCHELL exploitanten, investeerders en facility managers extreem veel flexibiliteit. Zo kunnen tijdens en buiten de vakantie zowel de bescherming van de drinkwaterhygiëne als het voorkomen van waterschade gemakkelijk gecombineerd worden.