Artikel_Header_1920x642_Schulsanierung

Drinkwaterhygiëne in scholen e.d. – met intelligente oplossingen van SCHELL

7 minuten leestijd

De schoolvakantie staat voor de deur … na lang thuisonderwijs door de pandemie, waarin de schoolgebouwen leeg stonden, betekent dit opnieuw een onderbreking van het ‘reglementaire gebruik’. Die brengt de kwaliteit van het water in gevaar. Men kan echter voorzorgen nemen. Enkele nuttige preventieve maatregelen staan o.a. in de nieuwe versie van VDI 6023-1. Daar wordt bijv. toegelicht welke maatregelen genomen moeten worden om ongeoorloofd lange stagnatietijden in het leidingsysteem te vermijden en bijgevolg een overmatige vermenigvuldiging van legionella en andere bacteriën te voorkomen. Met oplossingen van SCHELL vormt dat geen probleem. De vakantie is ideaal voor een sanering van de sanitaire ruimtes.

Wie streeft naar hygiënische sanitaire ruimtes, heeft baat bij contactloze elektronische kranen van SCHELL. Deze zijn beschikbaar voor wastafel, keuken, douche, wc en urinoir. De contactloze activering beperkt de mogelijke overdracht van bacteriën en virussen aanzienlijk. Dat risico bestaat uiteraard vooral bij een hoog bezoekersaantal, waar bovendien niet iedereen vertrouwd is met de belangrijkste hygiëneregels: in scholen en kleuterscholen, waar naast volwassen medewerkers vooral leerlingen en peuters aanwezig zijn. Omdat de gebouwen ook ten tijde van pandemieën en verkoudheden worden gebruikt, loont de investering in gebruikershygiëne toekomstgericht de moeite, als men nu kiest voor een omschakeling naar contactloze elektronische kranen. Dr. Peter Arens, hygiënespecialist en hoofd van het productmanagement bij SCHELL: “De meest voorkomende manier waarop iemand op een openbaar toilet met een ziekte besmet wordt, is via contactinfectie: bacteriën en virussen komen via vuile oppervlakken op de handen en zo via de mond in het lichaam terecht. Dat geldt altijd en overal. In openbare toiletten of schooltoiletten ligt het risico op besmetting hoger, aangezien deze door verschillende mensen op een verschillende manier gebruikt worden. Het goede nieuws: iedereen kan zich beschermen, gewoon door altijd grondig zijn handen te wassen. Om na het handenwassen niet dezelfde bedieningshendel aan te raken als vóór het wassen, bieden onze elektronische kranen met infraroodsensor extra veiligheid omdat ze contactloos gebruikt worden.”

Elektronische kranen voor meer veiligheid

De nieuwe versie van VDI 6023-1 verplicht, zoals tot nu toe, om de 72 uur een volledige doorspoeling van de drinkwaterinstallatie via elk afzonderlijk aftappunt. Elektronische kranen helpen bij het behoud van de volgens § 17 van de drinkwaterverordening gestipuleerde deskundige werking van de drinkwaterinstallatie. Dat is ook extreem belangrijk voor exploitanten van openbare en private opleidingsinstellingen, aangezien hier gebruikers- en drinkwaterhygiëne centraal staan. Elektronische kranen simuleren het reglementaire gebruik: hun looptijd en sensorbereik kunnen geprogrammeerd worden en ze zorgen voor automatische stagnatiespoelingen 24 uur na de laatste gebruik. Het is vooral essentieel als de vereiste waterverversing niet meer of onvoldoende gebeurt in het gebouw, bijv. door sluitingen omwille van de pandemie of bij een beperkt gebruik door thuisonderwijs en thuiswerken. Hier vormen elektronische kranen permanent een veilige oplossing.

Drinkwaterhygiëne garanderen dankzij waterverversing

Automatische waterverversing is een handige en nuttige manier om de drinkwaterkwaliteit te garanderen. Gebruikers en exploitanten van gebouwen in gemeentes evenals private opleidingsinstellingen moeten ook bij onderbrekingen van het reglementair gebruik kunnen waarborgen dat het water regelmatig ververst wordt. Daarvoor is het intelligente SCHELL-watermanagementsysteem SWS aanbevolen. Hiermee kunnen geautomatiseerde stagnatiespoelingen volgens bepaalde intervallen, op vaste tijdstippen, temperatuurgestuurd of gecombineerd (tijd- en temperatuurgestuurd) plaatsvinden. Met SCHELL-SWS worden alle elektronische kranen in een gebouw centraal gestuurd. Dat biedt talrijke voordelen: de facility manager kan het systeem zo instellen dat bij stagnatiespoelingen voldoende aftappunten gelijktijdig geopend worden zodat ook in de toevoer- en aansluitleidingen minstens een eenvoudige turbulente stroming ontstaat. Alleen door deze gelijktijdige spoelingen wordt het water in een drinkwaterinstallatie ten laatste na 72 uur volledig ververst. Een ander voordeel: de spoelingen voor het reglementaire gebruik en de temperaturen volgens VDI 6023-1 kunnen gedocumenteerd worden – een handig bewijs voor de exploitant.

Ontwerper Christoph Tiede, eigenaar van Tiede Ingenieur­unternehmung GmbH, verklaart in een interview: “In elke school worden vandaag 50 of zelfs 100 aftappunten gepland. We hebben wastafels, wc’s, douches, schoonmaakruimtes en een kitchenette voor de leerkrachten. Dankzij het SCHELL-watermanagementsysteem SWS kan het gebruik gedocumenteerd worden. Hierdoor kunnen we de vereiste maatregelen voor de naleving van de drinkwaterhygiëne naar behoefte aanpassen, gebaseerd op feiten – en niet louter op vermoedens. Een goed voorbeeld daarvan zijn de wastafels in de klaslokalen, die in de tijd van krijtborden zeker nuttig waren. Moderne klaslokalen zijn echter uitgerust met digitale borden, maar toch willen de leerkrachten graag de wastafels behouden. Voor ons vormt dat een probleem, aangezien de kranen niet altijd volgens de voorschriften gebruikt worden en stagnatie veroorzaken. Met SCHELL-SWS kunnen we deze kranen perfect in het netwerk integreren. Tegelijk kunnen we bewijzen hoe en in welke mate deze aftappunten gebruikt worden.”

Een ander voordeel: het maakt niet uit of SCHELL-SWS in nieuwbouw of bij renovatie gebruikt wordt. Aangezien het systeem via RLAN en/of kabel met de elektronische kranen gekoppeld kan worden, kunnen ook drinkwaterinstallaties in bestaande gebouwen gemakkelijk hiermee uitgebreid worden.

Perfect koppel: SCHELL-SWS en SMART.SWS

Dankzij de onlineservice SMART.SWS moet de facility manager het gebouw onder zijn hoede niet eens meer betreden. De werking van de drinkwaterinstallatie kan namelijk heel comfortabel van op afstand bewaakt worden. Vooraf ingestelde stagnatiespoelingen en watertemperaturen kunnen voor verschillende gebouwen van overal ter wereld – bijv. bij thuiswerk of van op kantoor – gecontroleerd en indien nodig aan een gewijzigd gebruik aangepast worden. Ook onderhoud, zoals batterijvervangingen, kunnen zo efficiënt en rendabel gepland worden. Dat bespaart tijd en kosten.

Feit: exploitanten van (semi)openbare en industriële gebouwen, maar bijv. ook van private onderwijsinstellingen, zijn dankzij de vermelde oplossingen van SCHELL uitstekend voorbereid op een wisselend aantal bezoekers, gebruiksonderbrekingen en de periode daarna: zowel de drinkwaterinstallatie als de gezondheid van gebruikers wordt beschermd op betrouwbare en duurzame wijze.