Artikel_Header_1920x600_Buero_und_Verwaltung-Gewerbe

Uitdaging: hygiëne op kantoor en in industrie

5 minuten leestijd

Als er geen pandemie is en de mensen daarom thuiswerk doen, is het merendeel van de werknemers in Duitsland dagelijks aan het werk in kantoorgebouwen en industriële objecten. Dat zal binnenkort hopelijk weer het geval zijn. We moeten dan ook nadenken over de heringebruikname en de periode daarna.

Dan is het een drukte van belang, met een komen en gaan van werknemers en bezoekers, klanten, leveranciers of handelspartners. Vaak is er in de onderneming ook een kantine. Een groot aantal personen bezoekt dus het gebouw. Er moeten dan ook voldoende sanitaire ruimtes zijn; bij de ploegwisseling kleden de werknemers zich in vele bedrijven om en springen nog even onder de douche. De uitdagingen in dergelijke objecten zijn duidelijk: drukbezochte wc’s, urinoirs, wastafels en douches door heel veel personen. Bovendien zijn er periodes van stilstand, bijv. tijdens het collectief verlof of ten tijde van corona. Natuurlijk streeft elke exploitant naar een rendabel gebruik van de drinkwaterinstallatie. Voor die eisen biedt SCHELL doeltreffende oplossingen.

Elektronische kranen bieden talloze voordelen

Elektronische kranen van SCHELL voor wastafel, wc, urinoir en douche zorgen voor een optimale gebruikershygiëne door de contactloze activering en de onderhoudsvriendelijke oppervlakken. Bovendien garanderen de vandalismebestendige kranen een rendabel gebruik en kunnen stagnatiespoelingen eenvoudig en doeltreffend plaatsvinden. Dat is vooral van belang als douches gedurende een langere periode niet gebruikt worden en water in de leidingen kan stagneren. Door de verstuiving van het water in de douches bestaat het risico dat gevaarlijke bacteriën, zoals legionella, direct in de luchtwegen terechtkomen en een ernstige longontsteking veroorzaken. De gevolgen: gevaar voor de gezondheid en economische schade door het wegvallen van medewerkers evenals mogelijke aanklachten van de slachtoffers tegen de exploitant. De regelgeving vereist ten laatste om de 72 uur een volledige waterverversing in alle leidingen en op alle aftappunten om een gevaarlijke vermenigvuldiging van bacteriën te vermijden. Regelmatige stagnatiespoelingen zijn dus absoluut noodzakelijk. Er is echter een oplossing, die nog eenvoudiger en omvangrijker is dan de stagnatiespoelingen met elektronische kranen.

Veiligheid en rendabiliteit dankzij systeem

Het SCHELL-watermanagementsysteem SWS koppelt elektronische kranen om stagnatiespoelingen centraal te sturen als bescherming van de drinkwaterhygiëne. De reglementaire werking wordt ondersteund door geautomatiseerde stagnatiespoelingen volgens de wettelijke verplichtingen en spoelt meerdere kranen tegelijk. Op die manier wordt een voldoende turbulente stroming in alle leidingdoorsnedes gegarandeerd. Bovendien worden gebruik, stagnatiespoelingen of thermische desinfectie gedocumenteerd. Om ongeacht de locatie te kunnen werken, is de cloud-service  SMART.SWS uitstekend . Zo krijgt men van op afstand, bijv. bij thuiswerk, een overzicht van het watermanagement en bijgevolg van de hygiëne in de drinkwaterinstallatie.