Header_Hygiene

Alomvattende oplossingen voor drinkwater- en gebruikershygiëne met elektronische kranen en het watermanagementsysteem SWS

In openbare en semiopenbare sanitaire ruimtes komen dagelijks talloze verschillende mensen. Hierdoor kunnen infectieziektes door contactinfectie snel doorgegeven worden, wat met de juiste kranen beperkt kan worden. Tegelijk moet de gebouwexploitant ervoor zorgen dat de hoge kwaliteit van het drinkwater tot aan het aftappunt behouden blijft en een voor de gezondheid gevaarlijke besmetting door bacteriën, zoals legionella, wordt vermeden. Deze beide uitdagingen overwint de kraanfabrikant SCHELL door het beproefde, herhaaldelijk bekroonde watermanagementsysteem SWS in combinatie met een uitgebreid portfolio contactloze kranen. Dat helpt de exploitant om de hoogste hygiënische normen te behalen bij alle belangrijke aftappunten in (semi)openbare ruimtes.

Drinkwater is ons belangrijkste voedingsmiddel en heeft, net als alle levensmiddelen, een vervaldatum. Om de hoge kwaliteit van bij de waterleverancier te behouden, moeten gebouwexploitanten ten laatste na 72 uur bij alle aftappunten een volledige waterverversing garanderen. De reden: als water te lang in de leidingen blijft stilstaan, kan dat een overmatige en gevaarlijke concentratie van bacteriën, zoals legionella, veroorzaken. De vereiste spoelingen voor een voldoende waterverversing handmatig uitvoeren is in de praktijk erg omslachtig, duur en in bepaalde situaties nauwelijks realiseerbaar.
Hier komt het SCHELL-watermanagementsysteem SWS van pas: het is gekoppeld met elektronische SCHELL-kranen, helpt bij het behoud van de drinkwaterhygiëne dankzij te programmeren, geautomatiseerde stagnatiespoelingen, verhoogt de rendabiliteit van het gebouw en creëert zo een aanzienlijke meerwaarde bij het beheer van vastgoed.

Weinig onderdelen, veel mogelijkheden: zo helpt SWS exploitanten en facility managers

De kern van het SCHELL-watermanagementsysteem is de SWS-server, waarmee alle elektronische kranen draadloos en/of via kabel gekoppeld worden – bijgevolg is SWS zowel geschikt voor nieuwbouw als voor uitbreiding in bestaande gebouwen. Het is ontworpen als modulair systeem dat op elk moment flexibel met nieuwe kranen aangevuld kan worden.
Wastafel, douche, keuken, wc of urinoir: SCHELL biedt voor elk toepassingsgebied kranen die gekoppeld kunnen worden, zodat met SWS alle belangrijke aftappunten evenals zelden gebruikte kranen geregistreerd worden. SWS kan geprogrammeerd worden om geautomatiseerd stagnatiespoelingen te regelen en te documenteren. Spoelingen kunnen op tijd en temperatuur gebaseerd geactiveerd worden. Alle stagnatiespoelingen en belangrijke gebruiksparameters zijn altijd centraal beschikbaar en worden volledig gedocumenteerd. Zo krijgen exploitanten belangrijke inzichten om hulpbronnen te besparen en de werking te optimaliseren.
Een ander doorslaggevend voordeel: in vergelijking met een handmatige uitvoering van de vereiste stagnatiespoelingen bespaart de uitvoering met SWS niet alleen tijd en personeel, maar vermindert ook het water- en energieverbruik, aangezien altijd zo weinig mogelijk water wordt gebruikt.

Smart, smarter, SMART.SWS: watermanagement comfortabeler dan ooit

Voor een nog efficiënter drinkwatermanagement biedt SCHELL bovenop SWS de onlineservice SMART.SWS. Hiermee is een browsergebaseerde toegang op afstand mogelijk, onafhankelijk van uw locatie en voor diverse gebouwen – gewoon van op smartphone, tablet of laptop. Exploitanten en facility managers kunnen analysegegevens te allen tijde online opvragen en belangrijke statusmeldingen of evaluaties controleren. Ook de planning van onderhoud en herstellingen wordt veel eenvoudiger. Op die manier dragen het SCHELL-watermanagementsysteem SWS en SMART.SWS bij aan een hygiënisch drinkwatermanagement – comfortabeler en efficiënter dan ooit tevoren. Die overtuiging leeft niet alleen in de thuisplaats van SCHELL in Olpe, in het Sauerland, maar over heel de wereld: voor zijn oplossingen om de drinkwaterkwaliteit te behouden, kreeg SCHELL internationale prijzen, zoals de iF Design Award, de Plus X Award, de Iconic Award, de German Innovation Award en onlangs de World Future Award. Deze bewijzen dat de innovatieve techniek, praktijkgerichte vormgeving en duurzame kwaliteit zowel gebouwexploitanten, gebruikers, ontwerpers en installateurs overtuigen.

Betere gebruikershygiëne met elektronische kranen

In combinatie met SWS zijn elektronische SCHELL-kranen een cruciaal onderdeel voor het behoud van de drinkwaterkwaliteit. Bovendien kan de gebruikershygiëne hiermee aanzienlijk verbeterd worden. Kranen met beperkt contact moeten slechts eenmaal aangeraakt worden om de waterstroom te activeren en sluiten na een vooraf ingestelde tijd automatisch (one-touch via CVD-elektronica). Bij contactloze kranen zorgen intelligente infraroodsensoren voor een volkomen contactloze bediening: zodra een hand binnen het sensorbereik komt, start de waterstroom; als de hand zich verwijdert, stopt het water automatisch – zo moet de kraan niet met schone handen aangeraakt worden. Het risico op contactinfecties wordt zo doeltreffend beperkt en de gezondheid van gebruikers zo goed mogelijk ondersteund. Dat is zeker cruciaal in (semi)openbare en industriële sanitaire ruimtes, die door veel verschillende personen gebruikt worden. Aangenaam bijkomend gevolg: dankzij de elektronische SCHELL-kranen vermindert het water- en energieverbruik aanzienlijk. Zo besparen CVD-kranen met beperkte aanraking tot 55%, contactloze kranen zelfs tot 70% water in vergelijking met gebruikelijke eengreepsmengkranen. Alle SCHELL-kranen hebben een uiterst functioneel design, een modern voorkomen en een degelijke materiaalkwaliteit gemeen.

Het volledige pakket van SCHELL omvat uiterst efficiënte, comfortabele en toekomstgerichte sanitaire oplossingen voor het behoud van de drinkwaterkwaliteit evenals voor een betere gebruikershygiëne bij alle belangrijke aftappunten. Bezoekers van de beurs IFH/Intherm kunnen zich bij de SCHELL-stand persoonlijk overtuigen van de productvoordelen van het watermanagementsysteem SWS, de onlineservice SMART.SWS en de elektronische kranen.

Aansluitende thema’s