Artikel_Header_1920x600_Facilitymanagement_Teil-2

Minder werk voor het facility management dankzij SWS

4 minuten leestijd

Het facility management heeft uiteenlopende opdrachten, die vaak omvangrijk en tijdrovend zijn. Om onderhoud, reparatie of gewoon de dagelijkse werking te plannen, te regelen, te bewaken en te organiseren, moet men meestal ter plaatse zijn. Dat kost tijd en bijgevolg ook geld. Met digitale technologie ondersteunt SCHELL het werk van het facility management en zorgt voor meer efficiëntie, tijdbesparing en comfort in het dagelijkse werk. 

SWS als innovatief hulpmiddel

Een belangrijke taak voor facility managers is het behoud van de drinkwaterkwaliteit. De gezondheid van gebruikers beschermen, is namelijk de hoogste prioriteit. Tegelijk moeten de gebouwen doeltreffend en op duurzame wijze beheerd worden. Het SCHELL-watermanagementsysteem SWS functioneert bij deze opdracht als innovatief hulpmiddel en draagt bij aan een hygiënische en efficiënte werking van een drinkwaterinstallatie. Met SWS kunnen namelijk diverse elektronische SCHELL-kranen gekoppeld worden. Programmering, sturing en bewaking gebeuren centraal met de SWS-software. Indien gewenst kan SWS ook in een bovengeschikt gebouwbeheersysteem geïntegreerd worden met gateways, die voor alle gangbare BUS-protocollen voorhanden zijn. 

Centraal sturen, documenteren en bewaken

Het facility management is verantwoordelijk voor de naleving van de drinkwaterverordening en moet ten laatste na 72 uur een volledige watervervanging in de drinkwaterinstallatie uitvoeren. Dankzij SWS verloopt deze watervervanging automatisch door centraal ingestelde stagnatiespoelingen. Die kunnen exact aan de plaatselijke behoefte aangepast en geprogrammeerd worden en starten vervolgens automatisch. Via SWS kunnen kranen gegroepeerd en zo tegelijk gespoeld worden. Op die manier worden hoge stroomsnelheden bereikt, die zorgen voor turbulente stromingen, die meestal onmisbaar zijn voor de simulatie van de reglementaire werking. Hierdoor worden de tijdrovende manuele bediening van alle kranen en de tijdverslindende ronde van het facility management doorheen het gebouw overbodig. Tegelijk zijn geautomatiseerde spoelingen nauwkeuriger en zuiniger dan manuele spoelingen, aangezien net genoeg water als nodig, maar zo weinig mogelijk stroomt. Bovendien kunnen via SWS gebruiksparameters bewaakt worden: zo ziet u bijv. of kranen bediend werden, waar er evt. defecten zijn, of batterijen bijna leeg zijn en of alle ingestelde stagnatiespoelingen geautomatiseerd geactiveerd worden. Dat alles wordt bovendien geprotocolleerd. Nodig onderhoud kan zo doelgericht en efficiënt uitgevoerd worden. Zo heeft het facility management dankzij het SCHELL-watermanagementsysteem SWS op elk moment de drinkwaterinstallatie onder controle. 

Ongeacht de locatie, comfortabel met SCHELL SMART.SWS

Het watermanagement verloopt nog eenvoudiger en digitaler met SMART.SWS van SCHELL, de onlineservice op basis van SWS. Dankzij de innovatieve aanvulling op het watermanagementsysteem SWS kunnen facility managers voor verschillende gebouwen en ongeacht hun locatie informatie opvragen, bijv. over stagnatiespoelingen of waterverbruik van kranen. Ze moeten dus niet verplicht ter plaatse zijn en kunnen stagnatiespoelingen of werkingsparameters van kranen, bijv. de nalooptijd, ook op afstand controleren en aanpassen. Dat vereenvoudigt het werk enorm, zeker als medewerkers van het facility management verschillende objecten beheren. Dankzij SMART.SWS hebben ze gelijktijdig een overzicht van alle gebouwen. De toegangsrechten kunnen vooraf individueel toegekend worden, zodat het facility management alleen relevante gebouwen te zien krijgt. Op die manier ondersteunt SMART.SWS het watermanagement zo comfortabel als nooit voordien.