Vakuová tavírna, Hanau

Nově zrekonstruované sanitární prostory v oblasti výroby

Závod VACUUMSCHMELZE založený v Hanau v roce 1923, je dnes světovým podnikem specializujícím se na vývoj, výrobu a aplikace magnetických materiálů. Z důvodu zvyšujícího se počtu zaměstnanců bylo v Hanau nezbytné, provést kompletní sanaci a rozšíření sanitárních prostorů.

Údaje o objektu

Doba přestavby/sanace: květen - srpen 2017

Investor: Vacuumschmelze GmbH & Co. KG

Počet zaměstnanců (závod Hanau): cca 1 500

Produkty SCHELL: systém vodního managementu SWS, elektronická umyvadlová armatura XERIS E-T, podomítková sprcha LINUS D-C-T, sprchový panel LINUS DP-C-T, ovládání pisoáru EDITION E, tlakový splachovač COMPACT II, nástěnné moduly MONTUS

Na rozdíl od původního, účelového vybavení by měly být nové sanitární prostory provedeny dle nejmodernějších standardů z hlediska architektury, funkčnosti, hygieny pitné vody a odolnosti. Hlavní pozornost byla zaměřena především na pravidelné proplachy usazené vody, které představují u rozvodů pitné vody hlavní ochranný koncept zachování hygieny pitné vody - a to především během celopodnikové dovolené.

Při výměně vody probíhá automaticky také udržení požadované teploty v rozvodech tak, že je studená a teplá voda pravidelně přiváděna až k odběrným místům. Zároveň by měly být optimálně vyváženy faktory, jako jsou úspora vody, úspory energií a komfort při užívání s opatřeními na uchování a zajištění hygieny pitné vody.

Sanitární zařízení zde byla kompletně demontována a od základu renovována. Základem byla kovová stojací konstrukce s nástěnnými moduly MONTUS. Všechny armatury byly vybrány takovým způsobem, aby je bylo možné propojit pomocí kabelů systémem vodního managementu SWS. Tak získává VAC veškeré údaje týkající se užívání, proplachů a tepelné dezinfekce. Využívání jednotlivých umyvadel a sprch je zcela přehledné a je tedy možné, i u méně často využívaných zařízení upravit počet proplachů usazené vody. Výsledek: Hygiena pitné vody je tak zajištěna kdykoliv na všech odběrných místech a je v souladu s hospodárností a šetřením dostupných zdrojů.

Všechna samostatná umyvadla byla vybavena armaturou pro umyvadla XERIS E-T s integrovanou ochranou proti opaření při 38 °C a automatickou bezpečnostní funkcí při výpadku studené vody. Rukojeť termostatu na pravé straně umožňuje přesné a stabilní nastavení požadované teploty. V oblasti sprch bylo instalováno větší množství sprch LINUS s CVD dotykovou elektronikou jako podomítkové armatury a jako sprchové panely. Vysoký komfort při sprchování zajišťují teplotní regulátory s lehkým chodem a funkce termostatu. Dále jsou i tato potrubí vybavena ochranou proti opaření, která při výpadku studené vody zablokuje i vedení horké vody.

I na pisoárech je zajištěna bezdotyková hygiena. Jsou zde instalovány podomítkové tlakové splachovače pisoárů COMPACT II, včetně vkusného ovládání pisoárů EDITION E.