blog_eckventile-weltmarktfuehrer_header

Rohové ventily předního světového výrobce:
Pro každou situaci vhodné řešení

Čas k přečtení 7 minuty

Prvním milníkem společnosti SCHELL byla v roce 1949 výroba rohových ventilů. Do dnešního dne bylo po celém světě namontováno více jak 700 000 000 těchto ventilů – originál firmy SCHELL se instaluje každé dvě sekundy. V roce 2018 byla firma Schell oceněna jako čelní světový výrobce v tomto produktovém segmentu. Stále znovu přinášíme technické novinky na trh nebo upravujeme naše stávající produkty dle změněných požadavků. To platí i pro rohový ventil.

Maximálně snadné uzavření - ideální pro údržbu a výměny

Rohové ventily SCHELL je možné uzavírat opravdu snadno, například v případech oprav, údržby nebo při výměně armatur: Otáčejte ovládací rukojetí ve směru hodinových ručiček až je rohový ventil uzavřen - a nevytéká žádná voda. Nyní je možné armatury pro umyvadla demontovat, provést na nich údržbu nebo je opravit. Trvale snadné otevírání, tlumení a uzavírání zajišťuje tuková komora chránící mosazné vřeteno před usazeninami vápna.

Po snadné montáži je možné zajistit bezproblémovou regulaci

Rohové ventily SCHELL nabízejí i v oblasti regulace mnoho výhod. Pomocí rohových ventilů SCHELL s regulační funkcí je možné nastavovat průtoková množství studené a teplé vody, jakož i vyrovnávat různé tlaky ve vedení.

Rohové ventily s regulační funkcí SCHELL mají v celém rozsahu nastavení hladinu hluku < 20 dB(A) při hydraulickém tlaku 3 bary, což zajišťuje stále velice nízkou hlučnost. Další výrazná výhoda: Při optimální regulaci je možné snížit spotřebu vody až o 40 % a na straně teplé vody snížit zároveň i škodlivé emise CO2. Rohové ventily se samotěsnicím připojovacím závitem (ASAG easy) kromě toho výrazně usnadňují celkovou montáž. Patentovaný připojovací závit ASAG easy umožňuje jednoduchou montáž rohových ventilů bez komplikovaného zdrsňování a dokonce bez nutnosti použití koudele. Výhody jsou tedy zcela zřejmé: rychlá montáž bez přídavného materiálu, hygienická instalace bez přídavného těsnicího materiálu a asi o 30 % snadnější zašroubování.

Po snadné montáži je možné zajistit bezproblémovou regulaci

Rohové ventily SCHELL nabízejí i v oblasti regulace mnoho výhod. Pomocí rohových ventilů SCHELL s regulační funkcí je možné nastavovat průtoková množství studené a teplé vody, jakož i vyrovnávat různé tlaky ve vedení.

Rozebíratelné spoje armatur

Díky speciálnímu konusovému svěrnému šroubení s vyrovnáním délky je bez problému možné bezpečné, rychlé spojení rohového ventilu s měděnými trubkami či flexibilními hadicemi. U rohových ventilů bez svěrného šroubení je spoj flexibilních hadic zajištěn pomocí převlečné matice a plochého těsnění.

Je dobré vědět: Posuvný válec hřídele rohového ventilu a posuvná rozeta vyrovnají případné chyby při montáži až do 18 mm - kromě standardní posuvné rozety (Ø 54 mm) jsou k dispozici také větší rozety (Ø 65 mm) na vyrovnání v případě neoptimálního průtoku. Při vestavbě tak vzniká harmonický vzhled bez optických nedostatků.

Pomocné technologie na ochranu pitné vody

Rohové ventily SCHELL nabízejí i v oblasti regulace mnoho výhod. Pomocí rohových ventilů SCHELL s regulační funkcí je možné nastavovat průtoková množství studené a teplé vody, jakož i vyrovnávat různé tlaky ve vedení.

Rohový ventil pro odběry vzorků SCHELL - odpovědnost za zdraví

Ještě nebezpečnější než částečky nečistot jsou bakterie - jako jsou legionely - které je třeba v pitné vodě bedlivě sledovat. Proto je v platné vyhlášce pro oblast pitné vody stanoveno, že u veřejných a průmyslových rozvodů pitné vody ve velkokapacitních zařízeních na ohřev vody, je třeba provádět pravidelnou kontrolu vody z hlediska mikrobiologie na přítomnost legionel. To znamená: Platná vyhláška pro pitnou vodu požaduje pravidelnou a opakovanou kontrolu pitné vody v rozvodech pitné vody na přítomnost legionelly. Je třeba zajistit vhodné ventily pro odběry vzorků.

Vzorky pitné vody je třeba provádět dle DIN ISO 19458. Vhodná odběrná místa je třeba umístit v sanitárních prostorách v dostatečném počtu, dle popisu ve vyhlášce pro oblast pitné vody. Tento požadavek platí také pro stávající stavby. Praktické zkušenosti: Rohový ventil pro odběry vzorků SCHELL splňuje požadavky systematické kontroly pitné vody v sanitárních prostorách.

Termostat s rohovým ventilem SCHELL je univerzálně použitelný

Termostat s rohovým ventilem SCHELL zajišťuje také spolehlivou ochranu před opařením. To je obzvláště důležité v citlivých oblastech použití, jako jsou například školky, domovy seniorů nebo nemocnice. Protože vysoké teploty jsou pro lidi s omezenými schopnostmi reakcí velice nebezpečné. Kromě bezprostředního rizika poranění pokožky horkou vodou zde existují další rizika vyplývající z únikové reakce, především při sprchování. Následkem mohou být pády a poranění.

Termostat s rohovým ventilem nenapomáhá pouze hygieně pitné vody díky možnosti tepelné desinfekce, ale díky své praktické konstrukci je možné ho snadno instalovat i v místech, kde je méně prostoru. Je to z toho důvodu, že všechna tři připojovací hrdla nejsou umístěna za sebou. Barevná označení dále usnadňují správné připojení studené a teplé vody. Termostat s rohovým ventilem zaručuje, že teplota na výtoku zůstane konstantní - a to nezávisle na kolísání tlaku a i v případě výpadku dodávek studené vody. Požadovanou teplotu je možné rovněž měnit.

COMFORT ECO s regulační funkcí díky integrovanému omezovači průtoku

Termostat s rohovým ventilem SCHELL zajišťuje také spolehlivou ochranu před opařením. To je obzvláště důležité v citlivých oblastech použití, jako jsou například školky, domovy seniorů nebo nemocnice. Protože vysoké teploty jsou pro lidi s omezenými schopnostmi reakcí velice nebezpečné. Kromě bezprostředního rizika poranění pokožky horkou vodou zde existují další rizika vyplývající z únikové reakce, především při sprchování. Následkem mohou být pády a poranění.

Rohový ventil SCHELL - COMFORT PT s tepelným čidlem

S tepelným čidlem jsme tento klasický rohový ventil vybavili do budoucna. Především v letních měsících může bez pravidelné výměny vody docházet ve vedení studené vody ke zvýšení teploty na více jak 25 °C, což je ideální podhoubí množení zdravotně závadných bakterií. Jmenovat můžeme v této souvislosti především legionely, které mohou způsobit závažný zánět plic.

Tomuto riziku lze však předcházet: Tepelné čidlo měří neustále teplotu vody a informace přenáší do systému SWS pro hospodaření s vodou od SCHELL. SCHELL SWS umožňuje centrální propojení a ovládání všech elektronických armatur SCHELL v budově a podporuje tak hygienický a efektivní provoz rozvodu pitné vody, protože řídí množství vody, hygienické proplachy, a rovněž termickou dezinfekci. Tak jsou provozovatelé podporováni v rámci dodržování VDI 6023.

Typický design - nadčasový a funkční

Správné řešení každého stylu: Všechny rohové ventily SCHELL byly vyrobeny s přihlédnutím k funkční estetice. Mají jakostní, nadčasový a tvarově dokonalý tvar. Díky svému jednoduchému tvaru je lze harmonicky integrovat do všech sanitárních prostorů. Pro speciální designové potřeby má firma SCHELL v portfoliu i designové rohové ventily SCHELL, které zajišťují sladění optických akcentů - v souladu se sifonem a s odtokovým ventilem umyvadla.