Artikel_Header_1920x600_Weltumwelttag

Wereldmilieudag 2022: samen het klimaat beschermen

3 minuten leestijd

Om ons klimaat op lange termijn te beschermen, moeten we ons wereldwijd bewuster worden van het milieu. Deze belangrijke taak stelt zich de wereldmilieudag, die elk jaar op 5 juni internationaal plaatsvindt. Deze bijzondere dag werd al in 1972 in het leven geroepen door de Verenigde Naties. Sindsdien nemen elk jaar ongeveer 150 landen deel – steeds onder een ander motto. “Natuurlijk het klimaat beschermen: Moerassen, wouden en zeeën behouden!” luidt het dit jaar. Het is een duidelijke oproep om duurzaam te handelen, wat al van meet af aan stevig verankerd is in de bedrijfsfilosofie van SCHELL. De onderneming werd tenslotte opgericht in Olpe, in het Duitse Sauerland, omgeven door weilanden, bossen en waterlopen. Zo waren we ons meteen bewust dat we verantwoordelijk met de natuur moesten omgaan.

Plastic flessen vermijden om de zeeën te beschermen

Een belangrijke factor in de milieubescherming is het vermijden van plastic, aangezien jaarlijks 4,8-12,7 miljoen ton daarvan in de zeeën terechtkomt en vervuiling veroorzaakt. Dat is niet verbazingwekkend, omdat per minuut wereldwijd ca. 1 miljoen plastic flessen verkocht worden, waarvan 70-80 % niet gerecycleerd wordt. Het duurt 450-5000 jaar voor deze vergaan. Een heleboel hiervan komt via rivieren in de zee terecht. Daar verstoort plastic niet alleen habitats, maar brengt het via de voeding ook de menselijke gezondheid in gevaar. Om dat tegen te gaan, is een overschakeling van plastic wegwerpflessen naar leidingwater zo goed als onvermijdelijk. Dat is namelijk altijd onmiddellijk beschikbaar en bevat, in tegenstelling tot talloze beweringen, evenals flessenwater belangrijke mineralen. Dat bewijzen de analyses van waterleveranciers. Bovendien is de kwaliteit van het leidingwater in onze contreien tot aan de huisaansluiting uitstekend. Om die waterkwaliteit in het gebouw te behouden, biedt SCHELL als expert voor drinkwaterhygiëne uitmuntende en duurzame oplossingen, waarbij bovendien water wordt bespaard. 

Drinkwaterhygiëne is cruciaal

Leidingwater kan dus zonder bezwaar geconsumeerd worden. In Duitsland wordt dit ook gegarandeerd door de naleving van de drinkwaterverordening. Meer dan 99% van het geanalyseerde Duitse drinkwater voldoet aan de eisen van deze drinkwaterverordening of doet het zelfs beter. Het Duitse drinkwater behoort dan ook wereldwijd tot het beste. Om de drinkwaterkwaliteit ook in het gebouw te garanderen, zeker bij langere gebruiksonderbrekingen, zijn in openbare en semiopenbare ruimtes stagnatiespoelingen onontbeerlijk. De Duitse regelgeving vereist zelfs ten laatste om de 72 uur een volledige watervervanging in alle leidingen en op alle tappunten. Dankzij de contactloze, elektronische kranen van SCHELL is dat heel eenvoudig mogelijk. De looptijd en sensorreikwijdte kunnen geprogrammeerd en automatisch uitgevoerd worden. Daardoor is een reglementair gebruik continu gegarandeerd en wordt een exponentiële vermenigvuldiging van gevaarlijke bacteriën vermeden.

De hoogwaardige, slimme oplossing van SCHELL

Reglementair gebruik wordt nog comfortabeler gewaarborgd dankzij het SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Hiermee kunnen alle elektronische kranen van een gebouw via een centrale watermanagementserver gekoppeld, gestuurd en bewaakt worden. Ook stagnatiespoelingen worden met het watermanagementsysteem eenvoudig uitgevoerd en gedocumenteerd. Verschillende instellingen, zoals looptijd of kracht voor de bediening, kunnen tijdbesparend en comfortabel aangepast worden. Op die manier helpt SCHELL SWS bij het behoud van de drinkwaterkwaliteit, beschermt tegen schade door lekken, documenteert gebruiksparameters van de drinkwaterinstallatie en draagt bij tot een rendabel gebruik. 

Bewuste omgang met een kostbaar goed 

De elektronische kranen en het watermanagementsysteem SWS van SCHELL helpen bovendien om water te besparen. Dankzij optimale hygiënespoelingen en synergieën houdt SCHELL SWS het waterverbruik zo beperkt mogelijk. Elektronische wastafelkranen starten bijv. automatisch, reageren op langere pauzes bij het inzepen door de waterstroom te onderbreken en stoppen automatisch op het einde van het gebruik. In vergelijking met gebruikelijke kranen wordt zo bij het handenwassen tot 62% van het kostbare goed bespaard. 

Duurzaamheid ligt in onze aard

Milieubewust handelen is voor SCHELL een principiële leidraad en staat centraal in het DNA van de onderneming. Daarom wordt in de hele onderneming – zowel in de twee fabrieken als in de administratie – 100% groene stroom uit alternatieve energiebronnen gebruikt. Op het bedrijfsterrein staan bovendien laadpalen voor elektrische auto’s, waardoor emissiearm transport wordt gestimuleerd. Efficiënte ledverlichting en het verplichte cradle-to-cradle-principe zijn andere factoren die doelgericht bijdragen aan milieubescherming. Het is dan ook vanzelfsprekend dat bij SCHELL grondstoffen en producten herbruikt en gerecycleerd worden om kostbare hulpbronnen te beschermen.