Artikel_Header_1920x600_elektronische-Armaturen

Spoelstations zijn verleden tijd: elektronische kranen zijn de realiteit

4 minuten leestijd

Vroeger waren spoelstations een uitstekende oplossing om de drinkwaterhygiëne te verbeteren. Met de optionele geautomatiseerde stagnatiespoelingen bieden elektronische kranen nu echter een betere ondersteuning bij het behoud van de drinkwaterhygiëne – en zijn bovendien zuiniger en handiger te installeren.

Spoelen via alle aftappunten, niet alleen via een spoelstation

Spoelstations waren een belangrijke stap in de ontwikkeling en de evolutie van kranen in gebouwen. Door het inzicht dat bacteriën via ongebruikte aftappunten ook tegen de stroomrichting in de drinkwaterinstallatie kunnen komen, volstaat hun bijdrage voor de drinkwaterhygiëne vandaag echter niet meer. Een spoelstation in een ringleiding of op het einde van een serieleiding ontslaat namelijk niet van de verplichting om via alle aftappunten te spoelen (zie punt 5.3.8, VDI 6023 blad 1). Reglementair gebruik wordt pas verkregen als de drinkwaterinstallatie via alle aftappunten wordt gebruikt, rekening houdend met de geplande gelijktijdigheden. Tenminste 72 uur na het laatste gebruik moeten alle aftappunten gespoeld worden. Om de vereiste gelijktijdigheden te bereiken, moeten verschillende aftappunten tegelijk geopend worden. Spoelstations zijn hier niet vaak erg nuttig: ze hebben een berekeningsdebiet van 2 l/min tot max. 15 l/min (meestal 10 l/min), wat overeenkomt met het spoelvermogen van max. 3 sanitaire kranen (5 l/min). In tegenstelling tot de gangbare veronderstelling helpen ze dus niet enorm bij het behoud van de drinkwaterhygiëne en kunnen ze die in geen geval alleen garanderen. 

Ingewikkelde installatie

Ook inzake rendabiliteit en installatie hebben elektronische kranen – zoals van SCHELL – een streepje voor op spoelstations. Spoelstations hebben meestal een eigen water-, afvalwater- en netaansluiting nodig. Bovendien zijn ze aanzienlijk groter dan een elektronische kraan. Die combinatie maakt de installatie aanzienlijk moeilijker. In het verleden werden ingewikkelde – dure – verbouwingen, zeker bij renovaties, op de koop toe genomen om toch maar de drinkwaterhygiëne te ondersteunen. Dankzij de uitgekiende kraantechniek van vandaag is dat niet meer nodig.

Eenvoudiger, voordeliger en handiger dan spoelstations

Elektronische kranen kunnen door de optionele stagnatiespoelingen de functie van een spoelstation overnemen. Ze kunnen bijv. zo geprogrammeerd worden dat er 24 uur na het laatste gebruik automatisch een stagnatiespoeling plaatsvindt. Het berekeningsdebiet kan indien nodig door de plaatsing van een straalregelaar verhoogd worden. Bovendien schitteren ze door hun design, zijn de kosten beperkter en hebben ze aanzienlijk minder plaats nodig dan spoelstations. Prima als uitbreiding zijn elektronische kranen met batterijvoeding, die het klaarspelen zonder eigen stroomaansluiting. 

Elektronische kranen voor moderne sanitaire ruimtes

In moderne sanitaire ruimtes hebben spoelstations hun tijd gehad. Inzake techniek, hygiëne en rendabiliteit zijn elektronische kranen een betere oplossing. Ze zijn niet alleen eenvoudiger te installeren, maar leveren ook een waardevolle bijdrage voor het behoud van de drinkwaterhygiëne. In combinatie met een watermanagementsysteem, zoals het watermanagementsysteem SWS van SCHELL, kunnen ze zelfs nog eenvoudiger geprogrammeerd, geregeld en bewaakt worden. Gelijktijdigheden in het systeem kunnen eenvoudig centraal ingesteld worden, uitgevoerde stagnatiespoelingen kunnen bovendien gedocumenteerd worden. Meer over SCHELL-SWS leest u hier. Waarop u als exploitant inzake drinkwaterhygiëne nog moet letten, leest u in deze bijdrage

Wil u weten hoe een moderne installatie zonder spoelstation werkt? Neem dan de volgende dagen opnieuw een kijkje in de blog. Volgende bijdragen omvat een voorbeeld uit de praktijk met de wanduitloopkraan WALIS E, de ideale oplossing voor aftappunten met koud water en mengwater.