Artikel_Header_1920x600_Weltwassertag

Over de Wereldwaterdag 2023

4,5 minuten leestijd

Al meer dan 30 jaar staat 22 maart als Wereldwaterdag in het teken van ons belangrijkste levensmiddel. De Verenigde Naties kiezen elk jaar voor deze actiedag een nieuw motto. De slogan voor 2023 luidt ‘Verandering versnellen’. Dat verwijst naar de intentieverklaring van de leden van de VN om voor 2030 wereldwijd toegang tot schoon drinkwater te garanderen.

Water centraal – feiten betreffende drinkwater 

Op de Aarde is 1,4 miljard kubieke kilometer water, goed voor ca. 70% van de oppervlakte. Slechts 2,5% daarvan is zoetwater, slechts 0,3% daarvan is toegankelijk. Dat is een duidelijke aanwijzing dat we bewust moeten omgaan met water als schaarse hulpbron. Meer feiten betreffende water vindt u in onze infografiek. Water besparen is cruciaal voor de huidige en toekomstige generaties. SCHELL draagt deze verantwoordelijkheid ten volle en produceert kranen en oplossingen voor een bewuste omgang met deze hulpbron.

Water besparen met contactloze kranen

Contactloze wastafelkranen zijn een belangrijke factor om drinkwater te besparen. Ze besparen namelijk water bij een frequente dagelijkse handeling: handenwassen. De meeste gebruikers stoppen de waterstroom niet terwijl ze hun handen inzepen. Het water blijft lopen en wordt onnodig verkwist. Als na het wassen de hendel niet correct gesloten wordt, neemt het waterverbruik nog meer toe. Een oplossing zijn de contactloze kranen van SCHELL met infraroodsensor. De waterstroom stopt automatisch zodra zich geen handen meer in het registratiebereik van de sensor bevinden. Zo kan met contactloze SCHELL-kranen in vergelijking met gewone eengreepsmengkranen tot 70 % water bespaard worden.

Water besparen met straalregelaars

Straalregelaars van SCHELL helpen water te besparen, aangezien ze het debiet van koud en warm water beperken. Door de bijmenging van lucht voelt het koude water bovendien warmer aan, waardoor het verbruik van warm water verder daalt. Straalregelaars met een gereduceerd debiet beperken het waterverbruik aanzienlijk en zijn ideaal als men een duurzame gebouwcertificering volgens LEED of BREEAM op het oog heeft. Meer over de mogelijke toepassingen van straalregelaars vindt u in onze brochure.

Water besparen met haakse-kranen van SCHELL

SCHELL is wereldwijd marktleider op het gebied van haakse-kranen. We rusten echter niet op onze lauweren, maar werken dagelijks aan technische nieuwigheden. Alle haakse-kranen van SCHELL zijn duurzaam, geproduceerd uit voor drinkwater geschikte materialen en kunnen een cruciaal verschil betekenen in de strijd tegen waterverspilling: met een optimaal ingestelde haakse-kraan kan het waterverbruik namelijk tot 40% worden verlaagd, zonder verlies aan comfort. In onze blog vindt u meer informatie over vier voorbeelden van speciale haakse-kranen van SCHELL.

Water besparen hand in hand met drinkwaterhygiëne

In semiopenbare en openbare sanitaire ruimtes ligt alomvattend watermanagementsysteem met oplossingen van SCHELL aan de basis van een verantwoorde omgang met drinkwater: zo klein mogelijke leidingdimensies, zuinige, elektronische kranen en geautomatiseerde stagnatiespoelingen. Drinkwaterhygiëne behouden lukt met het SCHELL-watermanagementsysteem SWS. SWS ondersteunt door geautomatiseerde stagnatiespoelingen het behoud van de drinkwaterkwaliteit. Bovendien bieden het maken van ruimtelijke plannen, groepering en RLAN- en/of kabelnetwerken meer flexibiliteit bij de planning. SMART.SWS, de aanvulling van SWS, zorgt dat exploitanten overal ter wereld van op afstand een overzicht hebben van de drinkwaterinstallatie. Hoe waterbesparing hand in hand kan gaan met drinkwaterhygiëne, verklaart Guido Wurm, productmanager voor digitale producten bij SCHELL, in een interview.

Feit

De verantwoorde omgang met de levensbelangrijke hulpbron drinkwater is een permanente opdracht. Als toonaangevend bedrijf voor innovatie brengt SCHELL regelmatig baanbrekende producten op de markt, die helpen bij het behoud van de drinkwaterhygiëne. Andrea Bußmann, directrice voor marketing, verkoop en productmanagement bij SCHELL, bevestigt de waarde van deze instelling binnen het bedrijf: “De factor duurzaamheid is vandaag belangrijker dan ooit en we moeten hier bewust van onze verantwoordelijkheid mee omgaan. Een respectvolle omgang met het milieu en met hulpbronnen is cruciaal om onze aarde te beschermen.”