MONTUSFLOW_HEADER

Ontdek nu: de nieuwe wc-spoelreservoirmodule MONTUS Flow met stagnatiespoeling

6 minuten leestijd

De nieuwste aanvulling van SCHELL is de wc-spoelreservoirmodule MONTUS Flow. Dankzij de praktijkgerichte oplossing als hulp bij het behoud van de drinkwaterkwaliteit kunnen nu alle belangrijke aftappunten in (semi)openbare en industriële sanitaire ruimtes gespoeld worden met geautomatiseerde stagnatiespoelingen. Zo helpt SCHELL u bij de bescherming van de drinkwaterinstallatie tegen gevaarlijke bacteriën, zoals legionella.

Dit zijn de hoogtepunten van het nieuwe product van SCHELL:

Divers en prima kwaliteit

De module met netvoeding heeft een voorgemonteerd magneetventiel van messing (conform de Duitse drinkwaterverordening (TrinkwV)) voor de stagnatiespoeling. De MONTUS Flow wordt aangestuurd met het SCHELL-watermanagementsysteem SWS of met de SCHELL Single Control SSC bluetooth® -module Flow. Deze is zowel geschikt voor nieuwbouw als voor renovatie, voor skeletwanden en voor opbouwmontage. De grootte van het object speelt daarbij geen rol, MONTUS Flow is altijd een goed idee.

MONTUS Flow en het SCHELL-watermanagementsysteem SWS

De spoelreservoirmodule overtuigt in combinatie met SCHELL SWS. Door het watermanagementsysteem zijn optimale rendabiliteit en flexibiliteit in het gebouw haalbaar. Met MONTUS Flow als aanvulling op het systeem kunnen nu alle belangrijke aftappunten via SWS gekoppeld en centraal beheerd worden. Looptijden en intervallen van stagnatiespoelingen kunnen exact aan de plaatselijke situatie aangepast worden. Zo kunnen zelfs complexe wc-installaties systematisch gestuurd worden. De uitgevoerde stagnatiespoelingen worden gedocumenteerd, zodat de naleving van de verplichtingen door de exploitant bewezen kan worden. De installatie van de bijbehorende elektronische componenten voor SCHELL SWS, zoals de bus-extender kabel BE-K Flow, is kinderspel: deze kunnen in de wand met de SCHELL-inbouwaftakdoos of in een verlaagd plafond in een gebruikelijke opbouwaftakdoos geïnstalleerd worden. Om temperaturen te bewaken, kan bij gebruik met SWS bovendien de optionele temperatuurvoeler PT 1000 geïnstalleerd worden, die de temperatuur in de spoelklep regelmatig meet en documenteert. Als de koudwaterleiding de toegelaten temperatuur (25°C) overschrijdt, kan temperatuurgestuurd een stagnatiespoeling geactiveerd worden. 

Toegang op afstand via SMART.SWS, ongeacht tijd en plaats

Met de aanvullende onlineservice SMART.SWS kunnen vanop elke plaats ter wereld en op elk tijdstip de installaties van op afstand bewaakt worden. Naast SMART.SWS is daartoe louter een apparaat met internettoegang nodig. Zo is eenvoudig, snel management ongeacht de locatie mogelijk, dat bovendien ondersteund wordt door een visuele weergave van de gegevens bij SMART.SWS. 

MONTUS Flow en SCHELL Single Control SSC

MONTUS Flow is ideaal als afzonderlijke oplossing voor kleinere of weinig gebruikte wc-installaties in combinatie met SCHELL Single Control SSC. De parametrering gebeurt gewoon via smartphone of tablet met de gratis app SCHELL SSC voor iOS en Android en de SSC bluetooth ® -module Flow. Het tijdstip van stagnatiespoelingen kan via de geïntegreerde spoelkalender volgens behoefte gepland worden. De spoeltijdstippen kunnen bovendien gedocumenteerd worden. 

Eenvoudige installatie en stagnatiespoelingen volgens de normen

MONTUS Flow werd ontwikkeld voor de praktijk. De montage van de module is kinderspel. De module is stekkerklaar voorbereid. Het product is gemakkelijk te monteren, vergt weinig onderhoud en is voorzien van de betrouwbare SCHELL-elektronica. Vanzelfsprekend werd er rekening mee gehouden dat de stagnatiespoelingen volgens de normen moeten plaatsvinden. Deze lopen meteen naar de afvoerbuis, het spoelreservoir wordt dus niet gevuld en het niveau erin blijft volgens de normen. Tijdens de gewone werking is MONTUS Flow trouwens dankzij de waterbesparende spoeltechniek met twee volumes zuinig en duurzaam.

Tijd en kosten besparen

Met de installatie van MONTUS Flow kunnen tijd en kosten worden bespaard. Een reden is dat er geen extra warmwateraansluiting bij de spoelreservoirmodule nodig is. De spoeling van de warmwaterleiding kan met SCHELL SWS via andere aftappunten geregeld worden. Dat heeft belangrijke voordelen: enerzijds wordt extra warmte-inbreng in de voorwandconstructie en bijgevolg in de koudwaterinstallatie vermeden, anderzijds vormt zich geen damp of condenswater in het spoelreservoir. Door het uitblijven van een extra warmwateraansluiting is de montagetijd bovendien korter en zijn de installatiekosten lager. 

Aantrekkelijke bedieningsplaten combineren

Als systeemaanbieder heeft SCHELL uiteraard ook bijhorende bedieningsplaten in het aanbod. MONTUS Flow kan met alle MONTUS-bedieningsplaten van SCHELL gecombineerd worden. De mooie bediening met afwerking in chroom, matchroom of wit versterkt de positieve indruk van de hele sanitaire ruimte. Als bijdrage aan de gebruikershygiëne is ook contactloze activering via infraroodsensor bij MONTUS mogelijk. 

Alomvattend watermanagement

De spoelreservoirmodule MONTUS Flow is een ideale ondersteuning voor het behoud van de drinkwaterkwaliteit in gebouwen, ongeacht hun grootte, en biedt diverse voordelen bij installatie en gebruik. Daarbij werd bij de ontwikkeling van MONTUS Flow van meet af aan alomvattend nagedacht: de voordelen van de koppeling van een spoelreservoirmodule in het watermanagementsysteem SWS verneemt u gedetailleerd in een volgende blog – kijk er alvast naar uit.