Artikel_Header_1920x600_WALIS-E

Moderne installatie zonder spoelstation met WALIS E

2 minuten leestijd

Een spoelstation is vandaag geen gepaste oplossing meer om de drinkwaterhygiëne te garanderen. Ze bevrijdt namelijk niet van de verplichting om alle aftappunten te spoelen. Dankzij moderne kraantechniek is de inbouw van een spoelstation vandaag verouderd.

Elektronische kranen helpen bij het behoud van de waterkwaliteit en bieden enorme voordelen bij de installatie. Het perfecte voorbeeld daarvan is de elektronische SCHELL-wanduitloopkraan WALIS E. Deze is ideaal voor aftappunten met koud water en mengwater, die zich vaak ver in kelders of garages bevinden. Waarom elektronische kranen de voorkeur krijgen op spoelstations, verneemt u trouwens uitvoerig hier

WALIS E – perfect voor gootstenen

Zeker voor verafgelegen aftappunten in bestaande gebouwen zijn de installatieomstandigheden vaak moeilijk. Geen netaansluiting, weinig plaats, lastig gelegde waterleidingen… de lijst kan lang worden. Hier schieten kranen zoals ook WALIS E te hulp: deze werkt op batterijvoeding en heeft daarom geen afzonderlijke stroomaansluiting nodig. Voor flexibiliteit, als de buizen over pleister lopen, zorgt de montageadapter voor de opbouwinstallatie van leidingen. Hiermee kan de extra vereiste 40 mm gecompenseerd worden. In vergelijking met een spoelstation zijn bovendien voor de WALIS E geen extra leiding en sifon nodig en vereist deze beduidend minder plaats. Ook bij renovaties in moeilijke omstandigheden is dit de perfecte keuze. Met de optionele automatische stagnatiespoelingen en de mogelijke koppeling met het SCHELL-watermanagementsysteem SWS biedt deze de beste ondersteuning voor de garantie van de drinkwaterhygiëne. Dankzij WALIS E is een spoelstation dus volkomen overbodig.

Voorbeeld uit de praktijk: Charité in Berlijn

Daarvan plukt ook de Charité in Berlijn de vruchten. Hier werd bij de gootstenen op het einde van twee koudwaterstrengleidingen op de zolder, die slechts zelden worden gebruikt bij het schoonmaken, de WALIS E geïnstalleerd. Die staan namelijk een verdieping hoger dan de operatiekwartieren, waardoor ze perfect geschikt zijn om de koudwaterinstallatie van het operatiegedeelte vrij te spoelen. Dankzij beide WALIS E in combinatie met het watermanagementsysteem SWS wordt een regelmatig gebruik nu gesimuleerd door automatische tijdgestuurde en bovendien temperatuurgestuurde stagnatiespoelingen. In de waszone van de operatiekwartieren werden bovendien temperatuurvoelers in het koud water geïnstalleerd, die dienen als regeleenheid voor de twee WALIS E op de zolder en tegelijk in een bepaalde periode bij koud water van meer dan 25 °C geactiveerd worden. Perfecte hulp bij het behoud van de drinkwaterhygiëne op een verafgelegen plaats, zonder spoelstation: zo eenvoudig kan het zijn.