Artikel_Header_1920x600_Nachhaltige-Innovationen-1

Innovatieve kranen en oplossingen voor duurzaamheid in uw gebouw

Leestijd 7 minuten

SCHELL – verantwoordelijkheid voor gezondheid

Of het nu gaat om sanitaire ruimtes in ziekenhuizen, rusthuizen of scholen: hygiëne vormt in dergelijke objecten een bijzondere uitdaging: de sanitaire installaties worden niet ononderbroken gebruikt en/of het risico op de overdracht van ziekteverwekkers moet zo goed mogelijk worden vermeden, vooral om reeds zieke of zwakke personen te beschermen. Een uitdagende taak waartoe SCHELL zich sinds vele jaren geroepen voelt. 

Bewuste omgang met de hulpbron drinkwater

Drinkwater is ons belangrijkste levensmiddel. Daarom is een verantwoorde omgang met deze steeds schaarsere hulpbron zo cruciaal. Het portfolio van SCHELL omvat daarom producten en oplossingen, die geschikt zijn voor een bewuste en duurzame omgang met ons drinkwater. Ze zijn bijzonder degelijk en zo ontworpen dat ze eenvoudig te onderhouden en te herstellen zijn. Als toch reparatie nodig zou zijn, beschikt SCHELL over wisselstukken. Hierdoor is een volledige vervanging van de hele kraan zelden aan de orde, wat materiaal en kosten spaart. Overige aspecten inzake de duurzaamheid van SCHELL-kranen stellen we u hierna voor.

Waterbesparende kranen – duurzaamheid begint bij het verbruik

De verantwoorde omgang met drinkwater begint waar het verbruik kan worden gereguleerd. Daartoe heeft SCHELL oplossingen in zijn portfolio. Door het gebruik van contactloze SCHELL-kranen kan bijv. in vergelijking met gewone eengreepsmengkranen tot 70 % water worden bespaard.

Zelfsluitende kranen met beperkt contact stoppen de waterstroom automatisch na een vooraf ingestelde tijd. Zo wordt alleen de ingestelde, voor het handenwassen benodigde hoeveelheid water gebruikt. Een voorbeeld daarvan zijn de modellen met beperkt contact uit de VITUS-serie. Bij contactloos activeerbare kranen met IR-sensor is het waterverbruik zelfs nog optimaler, aangezien de waterstroom stopt zodra zich geen handen meer in het sensorveld bevinden. 
 

Diverse SCHELL-kranen kunnen contactloos worden bediend, zoals de wastafelkraan MODUS E, die ook geschikt is voor een beperkter budget. De duurzame wastafelkraan is ontworpen voor gebruik in drukbezochte plaatsen. Ze is voorzien van een beveiliging tegen het bewust blokkeren van de infraroodsensor. Daardoor kan hier niet continu water stromen, bijv. door kauwgom op de sensor te pakken. Een straalregelaar beperkt drukonafhankelijk het debiet tot 3 l/min en garandeert een zachte waterstraal voor een comfortabel gebruik. De reikwijdte van de sensor kan op ca. 2-17 cm worden ingesteld. MODUS E beschikt over een energiespaarfunctie: als de kraan langer dan 30 minuten niet wordt geactiveerd, verlengt de scantijd van de sensor met een seconde. 

Dankzij de contactloze bediening stroomt het water bovendien alleen als het echt nodig is. Door deze eigenschappen is de MODUS E een duurzame innovatie voor uw gebouw. En: dankzij de optionele straalregelaars kunnen de kranen MODUS E zelfs een bijdrage leveren aan een gebouwcertificering voor duurzaamheid conform LEED of BREEAM.
 

Gebruikers- en drinkwaterhygiëne

Door de elektronische sturing van de contactloze kranen van SCHELL wordt niet alleen minder water verbruikt, maar verbetert ook de gebruikershygiëne in drukbezochte sanitaire ruimtes, aangezien de kraan na het handenwassen niet meer moet worden bediend. Dat vermijdt contactinfecties.

In alle gebouwen met langere gebruiksonderbrekingen, bijv. door schoolvakanties, levert de inschakelbare stagnatiespoeling bij contactloze wastafelkranen bovendien een duurzame bijdrage aan de drinkwaterhygiëne. Om de 24 uur of ten laatste 24 uur na het laatste gebruik activeren de kranen gedurende ca. 20 seconden een spoeling om stagnerend water uit de leidingen te spoelen.
 

SCHELL-watermanagementsysteem SWS

Met het SCHELL-watermanagementsysteem SWS kunnen alles SCHELL-kranen van een gebouw intelligent gekoppeld, bediend en beheerd worden – met de aanvullende onlineservice SMART.SWS zelfs wereldwijd van op afstand. Door geautomatiseerde stagnatiespoelingen, die het reglementaire gebruik van de drinkwaterinstallatie simuleren, ondersteunt SWS het behoud van de drinkwaterkwaliteit. Bovendien biedt het maken van ruimtelijke plannen, groepsvorming en RLAN- en/of kabelnetwerken meer flexibiliteit bij de planning. Zo kunnen bijv. stagnatiespoelingen individueel worden geprogrammeerd. Indien nodig kunnen instellingen aan elke kraan afzonderlijk aangepast worden. De geautomatiseerde processen besparen tijd en kosten. Daarenboven zijn ze positief voor het water- en energieverbruik en bijgevolg voor de duurzaamheidsbalans van een gebouw. Door de werkingsparameters te bewaken (conform VDI 6023) heeft de gebruiker altijd de volledige controle en een overzicht over zijn  drinkwaterinstallatie. Zo kan hij doelgericht efficiëntie en duurzaamheid beheren – en verhogen.

Certificering volgens BREEAM en LEED

Dat komt ook tot uiting bij de gebouwclassificering volgens BREEAM en LEED, het internationaal geldende classificeringssysteem voor gebouwen. Voor een zuinige omgang met water kunnen certificeringspunten worden bereikt, die meetellen voor de totale classificering van een gebouw. Een onderdeel van de certificering is een verminderd waterverbruik tot de waarden die het classificeringssysteem vereist. SCHELL-kranen zijn aan die vereiste waarden aangepast: in combinatie met de gepaste straalregelaars kunnen hiermee punten behaald worden bij de ecologische gebouwclassificering volgens BREEAM en LEED. Meer informatie over BREEAM en LEED vindt u in onze thematische brochures (pdf in het Engels).

Duurzaamheid bij SCHELL – wat in het groot geldt, geldt ook in het klein

Voor SCHELL speelt duurzaamheid een doorslaggevende rol, aangezien we ons als expert wereldwijd inzetten voor een verantwoorde omgang met natuurlijke hulpbronnen. Duurzaamheid loopt als een rode draad doorheen al onze afdelingen: van de administratie in Olpe met een beperkt papierverbruik tot de productie volgens het cradle-to-cradle-principe. Kranen en haakse-kranen van SCHELL worden vervaardigd van recycleerbaar messing. Al bij de productie worden vijlsel en bramen opgevangen voor hergebruik. Ook kranen die na een lange levensduur door de installateur voor hergebruik worden teruggegeven, blijven een waardevolle hulpbron.  Meer inzake duurzaamheid bij SCHELL leest u ook in het interview met Andrea Bußmann.

Feit

Duurzaamheid is een cruciale uitdaging voor huidige en toekomstige generaties. SCHELL draagt deze verantwoordelijkheid ten volle en produceert kranen en oplossingen voor een bewuste omgang met de hulpbron drinkwater. Daarbij gaat het om wastafelkranen die water helpen besparen evenals de gebruikers- en drinkwaterhygiëne ondersteunen. Voor een alomvattend watermanagement bieden we het SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Als dat zinvol wordt toegepast, kan het bijdragen aan oplossingen voor een duurzame gebouwcertificering volgens BREEAM en LEED. 

Bij vragen over het duurzame gebruik van SCHELL-producten neemt u gerust contact op met onze klantenservice.