Broschu___eren_HEADER

Nieuwe brochures over het thema ‘Duurzaam bouwen’ volgens het BREEAM- en LEED-certificaat

5 minuten leestijd

Duurzaam bouwen is een belangrijke maatregel om de ‘Green Deal’ van de Europese Commissie te bereiken. Hierdoor kunnen verschillende gebouwen door meerdere certificeringssystemen beoordeeld worden. In de Europese Ruimte zijn de belangrijkste certificeringssystemen: DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen; Duitse maatschappij voor duurzaam bouwen), LEED (Leadership in Energy und Environmental Design) en BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Bij de drie certificeringssystemen zijn er diverse categorieën, waarin het thema drinkwater besparen en het gebruik van alternatief water een belangrijke rol speelt om het maximum aantal punten te verkrijgen. Op die manier leveren SCHELL-kranen een aanzienlijke bijdrage in de drie systemen, aangezien een lager waterverbruik altijd enkel via de aftappunten gerealiseerd kan worden.

Gebouwcertificeringen met uitstraling

Gebouwcertificeringen zoals DGNB, LEED en BREEAM onderscheiden gebouwen, die de nationale normen inzake duurzaamheid in de betreffende categorieën overtreffen. Een verkregen certificaat betekent niet alleen een waardevermeerdering van het gebouw bij verkoop en verhuur, maar is ook een duidelijk zichtbaar teken voor alle gebruikers dat duurzaamheid op deze plaats hoog in het vaandel staat. Voor de certificering moeten wel bepaalde processen en methodes gevolgd worden, die zonder specifieke kennis moeilijk uitvoerbaar zijn. In een categorie wordt elke factor afzonderlijk getest. De beloning voor deze moeite is de bekroning van een gebouw in de vorm van een certificaat, dat voor iedereen zichtbaar aangebracht mag worden en bewijst dat het thema duurzaamheid in dit gebouw als centrale uitdaging voor meerdere generaties een cruciale rol speelt.

Beoordelingscriteria van LEED en BREEAM

Bij een certificering wordt rekening gehouden met verschillende eigenschappen. LEED en BREEAM hebben elk eigen categorieën en weegfactoren, maar bij beide zijn bijv. energie- en waterverbruik evenals emissies van tel. Ook de afgelegde transportweg voor materiaal en de levensduur van producten in het gebouw worden in aanmerking genomen. Producten die gauw vervangen moeten worden, vormen een belasting voor het milieu. SCHELL-producten hebben dankzij hun hoge kwaliteit een lange levensduur. Ze bieden dan ook een uitstekende uitgangspositie voor certificeringen. Uit onafhankelijke onderzoeken blijkt bovendien dat ca. 80% van de totale kosten tijdens de levenscyclus van een gebouw gaat naar werking en onderhoud. Investeringen in water- en energiezuinige kranen lonen dus algauw de moeite.

SCHELL-bijdrage voor certificering

Bij een BREEAM-certificaat heeft het keurmerk niveaus, gaande van ‘pass’ (voldoende) tot ‘outstanding’ (uitmuntend), afhankelijk van het procent in de rangschikking. Als de juiste SCHELL-producten worden geïnstalleerd, kan alleen hiermee bijna de helft van de vereiste 30% voor een ‘pass’-score behaald worden. Ook voor een LEED-certificaat kunnen SCHELL-producten een cruciale bijdrage leveren, vooral aangezien slechts enkele procentpunten de doorslag geven voor een hoger niveau. Bij LEED wordt een indeling gemaakt in vier niveaus: Certified, Silber, Gold en Platinum. SCHELL-producten bereiken bijna een derde van de punten, nodig voor het niveau ‘Certified’.

Bespaar tijd en stress tijdens het proces

Als baanbreker heeft SCHELL als een van de eerste ondernemingen in de sector van sanitair, verwarmings- en koudetechniek zijn producten uitgebreid laten analyseren om vakpersoneel bij hun werkzaamheden voor de gebouwcertificering te helpen. Zo biedt SCHELL alle experts geconcentreerde, specifieke kennis voor gebouwcertificering volgens BREEAM en LEED met SCHELL-producten. De diepgaande analyses, vereist voor de toekenning van de punten binnen de systemen, heeft SCHELL laten uitvoeren door de duurzaamheidsspecialist encon. Deze gebeurden bijgevolg neutraal, waardoor ontwikkelaars en vakpersoneel beschikken over een onafhankelijke beoordeling van de SCHELL-producten in het kader van een LEED- of BREEAM-certificaat.

SCHELL-brochures over LEED en BREEAM

Uitgebreide informatie over producten, punten en parameters krijgt u in onze brochures (Engels). Neem gerust een kijkje:

LEED
BREEAM

Heeft u vragen over certificaten en onze producten? Onze klantenservice geeft u graag advies. Neem contact op met ons. Overigens: onze producten bezorgen een gebouw niet alleen een score inzake duurzaamheid, maar verminderen door een beperkt waterverbruik ook de gebruikskosten gedurende de hele levenscyclus van het gebouw. SCHELL-producten en -oplossingen – zoals het watermanagementsysteem SWS – dragen op lange termijn bij aan een hygiënisch, zuinig en efficiënt gebouwmanagement.