Artikel_Header_1920x600_Interview_A-Bussmann_Nachhaltigkeit_1

Andrea Bußmann in een interview: “Duurzaam handelen is bij SCHELL al lang vanzelfsprekend.”

6 minuten leestijd

Te midden van weiden, bossen, rivieren en meren, in Olpe, in het Duitse Sauerland, heeft Hubert Schell 90 jaar geleden de basis gelegd van de nu internationale onderneming voor kranen en innovatieve oplossingen. In deze natuurlijke omgeving was van meet af aan een verantwoorde omgang met de natuur en met hulpbronnen een onderdeel van de ondernemingsfilosofie bij SCHELL – op een moment dat het begrip ‘duurzaamheid’ in het gewone taalgebruik nog niet eens bestond, laat staan de daarmee verbonden waarden en uitdagingen. SCHELL speelde altijd al een voortrekkersrol. “Er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen en oplossingen, waardoor we nog efficiënter en bewuster kunnen handelen. Duurzaamheid beschouwen we daarom als een continu proces”, verklaart Andrea Bußmann, directrice voor marketing, verkoop en productmanagement bij SCHELL. In het interview legt ze uit hoe duurzaamheid in de onderneming en bij de productie dagelijks actief wordt beleefd en welke bijdrage de producten leveren.

Hoe integreert SCHELL duurzame processen? Welke maatregelen treft u om actief hulpbronnen te ontzien?

Bußmann: Producten die gauw vervangen moeten worden, vormen een belasting voor het milieu. SCHELL-producten zijn vandalismebestendig en erg duurzaam. Zowel door zeer frequente bezoeken, onoplettendheid van gebruikers of contact met diverse schoonmaakmiddelen moeten producten, zoals wastafelkranen, zeker in openbare sanitaire ruimtes heel wat doorstaan. Als toch reparatie nodig zou zijn, beschikt SCHELL over wisselstukken. Hierdoor is een volledige vervanging van de hele kraan zelden aan de orde, wat materiaal en kosten spaart. Bovendien zijn onze producten zo ontworpen dat ze eenvoudig te onderhouden en te herstellen zijn. De duurzaamheid onze producten stoelt echter niet alleen op uitgekiende constructie en perfecte stevigheid, maar evenzeer op het voor SCHELL typische functionele, herhaaldelijk bekroonde productdesign. De ervaring bewijst namelijk dat hoe aantrekkelijker het design, des te hoger de drempel voor vandalisme.

Wat gebeurt met SCHELL-producten op het einde van hun lange levensduur?

Bußmann: Voor de vervaardiging van onze kranen en haakse-kranen gebruiken we recycleerbaar messing. Al bij de productie vangen we spaanders en bramen op en bezorgen we die terug aan de messingfabrikant voor hergebruik. Ook na een lange levensduur kunnen de kranen via de installateur teruggegeven worden om de waardevolle grondstoffen te hergebruiken. Zo ontstaat in alle levensfases van de producten een gesloten kringloop volgens het cradle-to-cradle-principe.

Openbare en semiopenbare sanitaire ruimtes worden dagelijks door talrijke mensen bezocht – hoe kan SCHELL hier met zijn producten aan duurzaamheid bijdragen?

Bußmann: Onze producten ondersteunen de verantwoorde omgang met het schaarse goed water. Daarbij volgen we het motto: minder water, evenveel comfort. Vooral bezoekers van openbare sanitaire ruimtes zijn zich niet erg bewust van een zuinige omgang met water. M.b.v. waterbesparende technologieën zorgen we dat deze waardevolle hulpbron op verantwoorde wijze gebruikt wordt. Onze contactloze wastafelkranen zijn bijv. voorzien van een sensor, die de waterstroom start als handen zich in het sensorveld bevinden. De waterstroom stopt automatisch als de handen het sensorveld verlaten. Bovendien kan de nalooptijd beperkt worden. Zo stroomt bij het handenwassen slechts zoveel water als nodig is. Op die manier kan hierbij in vergelijking met normale eengreepskranen tot 70% water bespaard worden – waarbij de gebruiker niet aan comfort moet inboeten. Voor zogenoemde ‘Green Buildings’, bijv. met BREEAM- of LEED-certificaat, bieden we daarenboven speciale producten met een uitzonderlijk laag verbruik, zoals straalregelaars; deze leveren een bijdrage aan de kwalificatie als duurzaam gebouw. Maar ook onze haakse-kraan – het product waarmee we groot geworden zijn en wereldwijd marktleider zijn – draagt bij aan waterbesparing. Als deze optimaal is ingesteld, kan het waterverbruik dankzij de SCHELL-spiltechnologie tot 40% verminderen, zonder aan comfort in te boeten.

Naast contactloze kranen heeft SCHELL ook andere innovatieve technologieën in huis, zoals het SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Wat onderscheidt SWS?

Bußmann: Ons watermanagementsysteem helpt gebouwexploitanten bij het behoud van de drinkwaterkwaliteit evenals bij een efficiënte en zuinige werking van de drinkwaterinstallatie. Met stagnatiespoelingen kan SWS een overmatige concentratie van schadelijke bacteriën en bijgevolg een besmetting van de drinkwaterinstallatie voorkomen. Bij een beperkt gebruik of gebruiksonderbreking is het bijv. veel duurzamer om met SWS de reglementaire werking te simuleren dan om omvangrijke en uiteenlopende maatregelen voor hernieuwde ingebruikname te treffen. Met een watermanagementsysteem kunnen stagnatiespoelingen volgens een aangepaste programmering automatisch plaatsvinden. Via ons SWS kunnen kranen gegroepeerd en stagnatiespoelingen elektronisch gesynchroniseerd worden. Daardoor ontstaat een grote spoelhoeveelheid, die de vorming van hygiënisch bedenkelijke afzettingen tot aan de wanden van de leidingen voorkomt. Bovendien ziet u met SWS of werkelijk alle aftappunten bij spoelingen in aanmerking genomen werden. Zo is een volledige waterverversing mogelijk.

Hoe draagt het SCHELL-watermanagementsysteem SWS bij tot meer duurzaamheid?

Bußmann: Geautomatiseerde spoelingen met SWS zijn veel nauwkeuriger dan manuele. Het waterverbruik is uiterst efficiënt, aangezien slechts zoveel water stroomt als nodig en zo weinig mogelijk. Als de facility manager spoelingen manueel zou activeren, kost dat aanzienlijk meer personeel, tijd en water. Ons watermanagementsysteem kan flexibel draadloos en/of via kabel gekoppeld worden. Zo kan het zowel in nieuwe als in bestaande gebouwen toegepast worden en bespaart bij renovatie bouwmateriaal en personeel. SWS is ontworpen als modulair systeem en kan te allen tijde uitgebreid worden.

We krijgen dagelijks en overal te maken met duurzaamheid – beschouwt u de overgang naar een bewuste en zuinige omgang met natuur en hulpbronnen als een kortstondige trend?

In geen geval! De factor duurzaamheid is vandaag belangrijker dan ooit en we moeten hier bewust van onze verantwoordelijkheid mee omgaan. Een respectvolle omgang met het milieu en grondstoffen is essentieel om onze aarde te behouden – we hebben nog een lange weg te gaan tot dit bewustzijn in de hele maatschappij vanzelfsprekend wordt. Bij SCHELL zijn we er trots op dat we met onze onderneming en producten een steentje bijdragen aan meer duurzaamheid; ook in de toekomst zullen we ons inzetten voor een duurzame en zuinige omgang met natuurlijke grondstoffen.