Betriebsunterbrechungen_HEADER

Gebruiksonderbrekingen bij drinkwaterinstallaties – wat kunt u doen?

4 minuten leestijd

Er zijn diverse redenen voor gebruiksonderbrekingen bij de drinkwaterinstallatie. Zomervakantie in scholen, collectief verlof in de horeca of winterseizoen in openluchtzwembaden – door deze en vele andere redenen ligt de gewone werking stil. Daarom moet elke exploitant en facility manager weten wat een gebruiksonderbreking volgens de regelgeving voor drinkwaterinstallaties is. Maar daarmee is de kous natuurlijk niet af. Hij moet ook op de hoogte zijn van de nodige maatregelen tijdens stilstand en/of bij de nieuwe ingebruikname. Naast het spoelen van de drinkwaterinstallatie kunnen namelijk ook andere maatregelen vereist zijn, zoals microbiologische onderzoeken ter controle.

Keuze uit twee toegelaten opties

Gebruiksonderbrekingen, zoals schoolvakanties of collectief verlof, zijn onvermijdelijk, maar hierbij mag de drinkwaterhygiëne niet uit het oog verloren worden. In principe biedt de regelgeving hiervoor twee opties.

  1. De exploitant kan de vereiste waterverversing via alle aftappunten ten laatste na 72 uur manueel of elektronisch uitvoeren en op die manier gebruiksonderbrekingen vermijden.
  2. De drinkwaterinstallatie van de exploitant ligt enkele weken of zelfs maanden stil. Pas bij de nieuwe ingebruikname treft hij alle vereiste maatregelen om gebruikers en hun gezondheid te beschermen.

Beide methodes hebben voor- en nadelen en zijn toegelaten volgens de algemeen erkende regels van de techniek. De plus- en minpunten van elke manier en hoe u veilig blijft, hebben we voor u kort en bondig samengevat in een document. Dat kunt u hier downloaden.

Eenvoudige en comfortabele waterverversing

Als u optie 1 kiest, bestaat er handige ondersteuning om de vereiste waterverversing op een comfortabele wijze uit te voeren. De optimale manier is een combinatie van elektronische, koppelbare kranen en een watermanagementsysteem. SCHELL biedt voor alle belangrijke aftrappunten hoogwaardige en zuinige, koppelbare kranen, zoals de wastafelkraan CELIS E, de keukenkraan GRANDIS E of de wc-module MONTUS Flow. Deze kunnen via het watermanagementsysteem SWS gekoppeld worden. Hiermee kunnen ook complexe installaties eenvoudig en systematisch beheerd worden, aangezien via SWS bijv. stagnatiespoelingen centraal geregeld kunnen worden. Bovendien worden die door het systeem gedocumenteerd, waardoor de naleving van de verplichtingen door de exploitant bewezen kan worden. Met de aanvullende onlineservice SMART.SWS kan elke installatie, ongeacht de locatie, van op afstand bewaakt worden. Zo kunnen het behoud van de drinkwaterhygiëne en de vereiste waterverversing ook zonder aanwezigheid in het gebouw gemakkelijk gecontroleerd worden.

Microbiologische onderzoeken ter controle bij nieuwe ingebruikname

Wie kiest voor optie 2 zal evt. microbiologische onderzoeken ter controle moeten uitvoeren. De drinkwaterverordening stipuleert microbiologische maximumwaarden voor bacteriën en een technische grenswaarde voor legionella.

In de drinkwaterinstallatie moeten de vereiste waarden gerespecteerd worden. De minimale vereiste daarvoor is de naleving van de algemeen erkende regels van de techniek bij ontwerp, bouw en werking (conform § 17 van de Duitse drinkwaterverordening (TrinkwV)). Daarenboven is er regelgeving voor staalafname, onderzoeksmethodes, tijdstippen en intervallen voor controles. Ook die moeten nageleefd worden. 

In een bijkomend informatief document hebben we alle informatie samengevat: welke intervallen u in acht moet nemen, welke mogelijke onderzoeken er bestaan en of een staalafname-kraan verplicht is. Dat kunt u hier downloaden.

Gebruiksonderbrekingen kunnen dus met voldoende kennis over regelgeving goed opgevangen worden – ongeacht welke optie de exploitant kiest.

Wil u uw kennis inzake de basisregels over drinkwaterhygiëne toch uitbreiden? Bekijk dan eens deze bijdrage.