Artikel_Header_1920x600_DVGW_Trinkwasserhygiene_Energiesparen-1

DVGW bevestigt: drinkwaterhygiëne en energiebesparing zijn niet in tegenspraak – onder bepaalde voorwaarden

5 minuten leestijd

“Energiebesparingen bij warm water – kan dat wel?” Deze vraag beantwoordt de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachs e.V. (DVGW) in de nieuwste feitenfiche. Het laatste gepubliceerde document bevestigt inhoudelijk wat SCHELL in de praktijk brengt: dat energie en water besparen alleen mogelijk is in bepaalde omstandigheden zonder de drinkwaterhygiëne in gevaar te brengen. Om welke omstandigheden het precies gaat, beschrijven we hierna, steeds rekening houdend met de stelregel ‘gezondheid heeft voorrang op energiebesparing’, wat ook in de GEG (Duitse wet inzake energie in gebouwen) geëist wordt.

Warmwatertemperatuur beperken?

De DVGW raadt een algemene verlaging van de warmwatertemperatuur (PWH) af. De reden: “De temperatuur is cruciaal om de waarschijnlijkheid van legionellavermenigvuldiging te minimaliseren ... Bij warm water is dat het enige middel dat op veilige wijze de vermenigvuldiging van legionella afremt.” Om die reden moet in grote installaties het warme drinkwater (PWH) minstens 55 °C op elk punt in het gebouw bedragen, het koude drinkwater (PWC) mag niet warmer dan 25 °C zijn. Dr. Peter Arens, hygiënisch expert bij SCHELL, weet: “Ook als we deze voorwaarde in aanmerking nemen, kunnen we altijd wel ergens aan een schroefje draaien om de energiekosten te verminderen.”

Kortstondige energiebesparing in bestaande gebouwen door gebruikersgedrag en debietbegrenzers

Vooral gebruikers kunnen volgens DVGW door hun gedrag veel bewerkstelligen: wie minder warm water verbruikt, bespaart energie voor de verwarming en bijgevolg geld. Doorslaggevende parameters zijn hierbij de waterhoeveelheid, de ingestelde gebruikstemperatuur van niet meer dan 55 °C op elk aftappunt en de gebruikstijd. “Op aftappunten met een hoog verbruik en frequent gebruik kan veel bespaard worden door waterbesparende kranen of debietbegrenzers”, vertelt dr. Peter Arens. Aanbevolen zijn dynamische straalregelaars, die SCHELL in zijn assortiment heeft en die drukonafhankelijk de waterhoeveelheid beperken. Met een haakse-kraan van SCHELL kan de waterhoeveelheid bij een wastafel verminderd worden.

  • Bij bestaande installaties is de drinkwaterinstallatie bij douches ontworpen voor 9 l/min en bij wastafelkranen voor 4,2 l/min, als de drinkwaterinstallaties volgens DIN 1988-300 (2012) gepland en gedimensioneerd werden. In de praktijk ligt het debiet van drinkwater echter vaak hoger. Als het debiet tot deze waarden wordt beperkt, kan minstens ca. 40% water, afvalwater en warm water bespaard worden, zonder aan hygiëne in te boeten.
  • Op drukbezochte plaatsen, zoals sanitaire ruimtes op luchthavens, openbare toiletten in gebouwen zoals kantoren, ziekenhuizen enz. kan aan de wastafels het debiet ook tot 3 l/min verminderd worden als deze heel vaak worden gebruikt.

Kortstondige energiebesparing in bestaande gebouwen met grote installaties

  • De desinfectie voor legionella (bijv. wekelijks of dagelijks ‘s nachts verwarmen tot 70 °C) kan worden uitgeschakeld: deze is overbodig voor de hygiëne van het drinkwater in onberispelijke warmwaterinstallaties met een minimumtemperatuur van 55 °C.
  • De circulatiepomp kan in hygiënisch vlekkeloze drinkwaterinstallaties tot acht uur aan een stuk worden uitgeschakeld. Tegen de gewoontes in moet dat overdag gebeuren, als sowieso warm water wordt gebruikt.

Langetermijnmaatregelen voor energiebesparing

Over het algemeen zijn nieuwe gebouwen veel energie-efficiënter dan bestaande gebouwen met oudere drinkwaterinstallaties. “In de ontwerpfase kan de drinkwaterinstallatie optimaal berekend worden, waardoor de investerings- en werkingskosten aanzienlijk verminderen”, verklaart dr. Peter Arens. De DVGW raadt aan: bij nieuwbouw of renovatie van bestaande gebouwen moet de dimensionering van de drinkwaterverwarming evenals van de leidingen en kranen aan het werkelijke verbruik worden aangepast. Bij renovatie kan het ook betekenen dat onnodige drinkwaterinstallaties volledig gedemonteerd moeten worden. 

Daartoe adviseert dr. Peter Arens om bij het ontwerp meer in te zetten op installatie met T-stukken en een beperkter berekeningsdebiet op alle aftappunten om de drinkwaterinstallatie zo beperkt mogelijk te houden. “De drinkwaterinstallatie moet worden gedimensioneerd met een beperkt berekeningsdebiet in plaats van met de waarden volgens DIN 1988-300 tabel 2. Dat is volgens de opmerking onder deze tabel ook uitdrukkelijk toegelaten.” Op die manier wordt de besparing bij de investering en de werking optimaal. 

Feit

In de nieuwe feitenfiche “Energiebesparingen bij warm water – kan dat wel?” vermeldt de DVGW o.a. maatregelen op lange en korte termijn, waarmee de kosten voor warm water beperkt kunnen worden zonder de drinkwaterhygiëne in gevaar te brengen. De exploitanten krijgen handige tips om water en energie te besparen zonder risico’s voor de drinkwaterkwaliteit. Veel van deze tips zijn kostenneutraal. Bovendien bestaan nu reeds alle productoplossingen om water te besparen bij firma’s, die net als SCHELL al decennialang actief zijn in landen die extra zuinig moeten zijn met water, zoals Spanje of India. Daarbij geldt altijd de vuistregel: gezondheid heeft voorrang op energiebesparing.