Artikel_Header_1920x600_Digitalisierung_SHK-Handwerk_Teil-2

Digitalisering in de sanitaire branche – met steun van SCHELL

4 minuten leestijd

Volgeboekt – dat beschrijft de sanitaire branche momenteel het best. Een eindeloos orderboekje, maar te weinig tijd en rust om de opdrachten uit te voeren. Overbelasting en geweigerde opdrachten door ontbrekende capaciteiten zijn schering en inslag. Tegelijk stellen klanten hoge eisen aan hun projecten en aan het advies uit de sector. Digitalisering kan helpen om aan deze eisen te voldoen en de sanitaire branche op twee manieren te ondersteunen: 1. Ze kan de sanitaire branche door gedigitaliseerde processen tijd schenken. 2. Ze kan voldoen aan wensen van de klanten. Als digitaal onderlegde vakman is het vandaag niet moeilijk om advies te geven. SCHELL staat de sanitaire sector met innovatieve oplossingen en dienstverlening bij om de voordelen van digitalisering te benutten.

Elektronische kranen aanbevelen

Gebouwbeheerders willen heden ten dage intelligente oplossingen voor hun installaties, waarmee ze aan hun verplichtingen voldoen. Hier kan vakpersoneel in sanitair, verwarmings- en koudetechniek advies geven en elektronische kranen aanbevelen om de werkingskosten te verminderen en te helpen bij het behoud van de drinkwaterkwaliteit. Een manuele inschakeling van stagnatiespoelingen kost een grote personeelsinzet en veel tijd. Elektronische kranen, zoals de XERIS-E-T van SCHELL, bieden hulp bij automatische stagnatiespoelingen, die rechtstreeks op de kraan ingesteld kunnen worden.

Tijdbesparende parametrering met de SSC bluetooth®-module

Een handig hulpmiddel met het oog op tijdbesparende, digitale processen is ook de SSC bluetooth®-module van SCHELL. Hiermee kunnen bijv. stagnatiespoelingen of looptijd bij elektronische SCHELL-kranen nog efficiënter geparametreerd worden. Dankzij deze module kan het vakpersoneel in sanitair, verwarmings- en koudetechniek deze parameters via smartphone of tablet en met de gratis app voor iOS en Android instellen. De SSC bluetooth®-module is bovendien handig als meerdere SCHELL-kranen van hetzelfde type dezelfde instellingen moeten krijgen. Deze worden tussentijds in de app opgeslagen en kunnen zo gemakkelijk naar de volgende gekoppelde kraan gekopieerd worden. De instelling van bijv. 20 kranen verloopt op die manier ongelooflijk snel en eenvoudig. Als de module vast geïnstalleerd wordt, dus permanent tussen de kraan en stroomvoorziening is aangesloten, zijn meer functies beschikbaar, zoals uitgebreide instellingen, documentatie van stagnatiespoelingen enz. Meer hierover verneemt u hier en in de volgende video.

Digitaal watermanagement met SWS

Voor een doeltreffend en rendabel gebouwbeheer, inclusief optimale ondersteuning bij het behoud van de drinkwaterkwaliteit, loont het de moeite elektronische kranen te combineren met een watermanagementsysteem. SCHELL speelt met het watermanagementsysteem SWS een voortrekkersrol inzake watermanagement in openbare, semiopenbare en industriële sanitaire ruimtes. Met SWS kunnen niet alleen stagnatiespoelingen centraal ingesteld, bewaakt en gedocumenteerd worden, maar kan bijv. ook onderhoud op voorhand gepland worden. Met de onlineservice SMART.SWS blijven exploitanten bovendien op de hoogte, ongeacht hun locatie, en hebben ze altijd een overzicht van hun installaties. Met deze combinatie kan sanitair vakpersoneel optimaal tegemoet komen aan de vraag van klanten naar efficiënte oplossingen en onderscheiden ze zich van andere bedrijven door hun digitale knowhow.

Bent u nog niet goed wegwijs in het thema? SCHELL biedt continu informatie en advies betreffende drinkwaterhygiëne en SWS. Waardevolle ondersteuning bieden ook de klantenservice en buitendienst van SCHELL, die u bij vragen graag met raad en daad bijstaan.

HTL Jenbach – digitalisering voor toekomstige profs

SCHELL biedt echter niet alleen ondersteuning inzake digitalisering voor de huidige generatie sanitaire experts. De hogere technische school (HTL) in het Oostenrijkse Jenbach is een onderwijsinstelling voor toekomstige werktuigbouwkundig ingenieurs, mechatronici of energie- en gebouwbeheerders. Hier wordt aandacht geschonken aan praktische en toekomstgerichte kwalificaties. Daarom maken de lesgevers al geruime tijd gebruik van een opleidingswand van SCHELL, waarop de elektronische sanitaire kranen in combinatie met SWS aangebracht zijn. Zo zorgt SCHELL ook bij toekomstige werknemers in de branche van meet af aan voor waardevolle, digitale knowhow.