Artikel_Header_1920x600_Camping_Referenzen

Comfort voor gasten en drinkwaterkwaliteit: SCHELL-oplossingen voor hotels, sauna’s en campings

15 minuten leestijd

De bijzondere gebruiksomstandigheden van hotels, campings en vrijetijdsinrichtingen zoals sauna’s of baden brengen specifieke eisen met zich mee. Enerzijds vergen de toenemende kosten voor energie en water oplossingen voor meer efficiëntie. Anderzijds hebben verantwoordelijken bij de sanitaire uitrusting ondersteuning nodig voor het verplichte behoud van de drinkwaterkwaliteit – waarbij bezoekers en gasten niet aan comfort mogen inboeten.

Uitdagingen voor de drinkwaterkwaliteit, rendabiliteit en gebruikershygiëne

Het gebruik van overnachtingsmogelijkheden en vrijetijdsinrichtingen varieert vaak afhankelijk van het seizoen. Hier zijn oplossingen nodig die te allen tijde optimaal helpen bij het behoud van de drinkwaterkwaliteit.
Sanitaire ruimten van hotels, sauna’s en campings stellen speciale eisen aan de inrichting, o.m. door de schommelende gebruiksfrequentie, de verplichtingen die de uitbaters moeten naleven en de comfortstandaard van bezoekers en gasten. Het gebruik schommelt niet alleen dagelijks, maar ook per seizoen. Op feestdagen zijn hotels bijv. meestal in trek en volzet. Ook de zomervakantie is een drukke periode met veel bezoekers voor hotels en campings. Overnachtingsmogelijkheden hebben op sommige momenten vaak heel weinig gasten, bijv. in het laagseizoen, dat per branche verschilt. In sommige sectoren doet men de deuren gedurende een bepaalde periode zelfs volledig dicht, bijv. als een hotel in de zomer gasten tijdens hun wandelvakantie ontvangt, in de winter skiërs en tussendoor sluit. Op die momenten kan het personeel uitrusten of kunnen renovaties plaatsvinden. Bij een dergelijke beperkte belasting of een tijdelijke sluiting moet nog steeds aan het behoud van de drinkwaterkwaliteit gedacht worden. Voor de verschillende sluitingsperiodes gelden bepaalde voorschriften voor maatregelen tijdens de stilstand evenals voor de heringebruikname. De Duitse drinkwaterverordening is belangrijke regelgeving, die onlangs werd herzien. Verder in deze blog gaan we dieper in op deze maatregelen.
En tot slot is ook de duurzame en waterbesparende werking van een drinkwaterinstallatie een belangrijke bekommernis van uitbaters. Door de toenemende kosten voor water en energie gaan verantwoordelijken op zoek naar manieren voor een efficiëntere exploitatie. Oplossingen voor het verplichte behoud van de drinkwaterkwaliteit staan daarbij centraal.
In hotels, sauna’s en luxueuze vrijetijdsressorts zijn de eisen voor het design van sanitaire inrichtingen vaak hoog. Door de vaak wisselende gebruikersgroepen in de openbare delen van hotels en in badruimtes, bijv. van sauna’s of campings, moet bovendien de gebruikershygiëne efficiënt geoptimaliseerd worden.

Oplossingen van SCHELL – gebruikershygiëne en waterbesparing

Exploitanten van overnachtingsmogelijkheden en vrijetijdsinrichtingen hechten veel belang aan het welzijn van hun gasten. Door de vele bezoekers in zulke gebouwen hebben bijv. hotels, sauna’s en campings baat bij oplossingen om de gebruikershygiëne te optimaliseren. Volgens de WGO wordt 80% van alle ziektekiemen overgedragen via de handen, bijv. door de aanraking van besmette oppervlakken na het handenwassen. Contactloze wastafelkranen beperken dat risico omdat het contact met de kraan bij het handenwassen volledig wordt vermeden. Het water stroomt alleen als het echt nodig is: de sensor herkent een hand in het registratiebereik, start de waterstroom en stopt deze weer als zich geen hand meer in het registratiebereik bevindt. Zo besparen contactloze SCHELL-kranen in vergelijking met gewone eengreepsmengkranen tot 70% water. Met zelfsluitende kranen met beperkt contact kan in vergelijking met gewone eengreepskranen tot 55% water bespaard worden. Bij kranen met beperkt contact moet de waterstroom weliswaar eenmaal geactiveerd worden door de kraan aan te raken, maar voor het sluiten is geen contact meer nodig aangezien de waterstroom automatisch stopt na de vooraf ingestelde tijd. Een hoger verbruik door kranen die blijven lopen omdat gehaaste gasten ze vergeten te sluiten, is dankzij beide technologieën verleden tijd. SCHELL beschikt over een ruim aanbod hoogwaardige elektronische wastafelkranen, die door hun contactloze werking een belangrijke bijdrage leveren aan gebruikershygiëne en waterbesparing. Veel van deze kranen zijn geschikt om te koppelen met het SCHELL-watermanagementsysteem SWS, dat niet alleen kan bijdragen aan het behoud van de drinkwaterkwaliteit, maar ook aan een betere rendabiliteit van een drinkwaterinstallatie.

Maatregelen voor de onderbreking en heringebruikname van drinkwaterinstallaties

Water is ons belangrijkste levensmiddel. Daarom regelt de wetgever de omgang met deze belangrijke grondstof en staat het behoud van de drinkwaterkwaliteit centraal. Al na vier uur zonder afname uit de leiding wordt het water beschouwd als stagnerend water, dat niet meer geschikt is voor consumptie – aangezien zich in stilstaand water schadelijke bacteriën buitensporig kunnen vermenigvuldigen. 
Als aftappunten langdurig ongebruikt blijven, bijv. tijdens rustdagen, gelden voorschriften voor maatregelen bij het begin en het einde van de onderbreking. Voor het behoud van de drinkwaterkwaliteit stipuleert de regelgeving een volledige doorspoeling van de hele drinkwaterinstallatie om de 72 uur. 
Als de gebruiksonderbreking meer dan 72 uur tot maximum een week duurt, moet de drinkwaterinstallatie een speciale behandeling krijgen. De afsluitinrichting moet gesloten en gevuld blijven zolang er geen vorstgevaar is. Bij een heringebruikname moet volgens DVGW W 557 (A) een volledige waterverversing bij alle aftappunten door stagnatiespoelingen plaatsvinden. Ook bij bedrijfsonderbrekingen van een maand tot maximum zes maanden moet de afsluitinrichting gesloten worden en moeten de leidingen gevuld zijn. Bij een heringebruikname is dan bovendien een microbiologische controle verplicht. Die kost niet alleen geld en personeel, maar ook tijd. Volgens de Duitse drinkwaterverordening (TrinkwV) moeten warm en koud drinkwater onderzocht worden op het aantal aantoonbare legionellabacteriën. Een heringebruikname na zo’n lange periode is duidelijk omslachtig en brengt extra kosten teweeg. Extreem duur en omslachtig wordt de heringebruikname na een gebruiksonderbreking van meer dan zes maanden. In dat geval moet bij het begin van de onderbreking de aansluitleiding door een vakman of het waterbedrijf losgekoppeld worden van de toevoerleiding. De bedoeling is om kiemvorming terug naar het drinkwaternet te voorkomen.

Om de drinkwaterinstallatie in dat geval weer in gebruik te nemen, moet het waterbedrijf over de geplande heringebruikname op de hoogte gebracht worden. De heringebruikname zelf moet volgens DIN EN 806 4 door een bevoegde installatiefirma uitgevoerd worden. Daarbij moet volgens DVGW W 557 (A) het volledige leidingsysteem via alle aftappunten gespoeld worden. Daarenboven zijn volgens de huidige Duitse drinkwaterverordening (TrinkwV) microbiologische controles op regionale van koud en warm drinkwater verplicht. 

Geautomatiseerde stagnatiespoelingen vs. handmatige stagnatiespoelingen

In principe zijn er volgens de regelgeving twee opties bij een beperkter gebruik van een drinkwaterinstallatie. Beide methodes zijn toegelaten volgens de algemeen erkende regels van de techniek: ofwel wordt de installatie stilgelegd en worden de instructies opgevolgd, ofwel vermijdt men stilstand, bijv. door de simulatie van reglementaire werking. 
Zoals reeds aangehaald, kunnen de hier vermelde maatregelen soms duur en omslachtig zijn – zeker als blijkt dat de drinkwaterinstallatie besmet is. Een goed advies is om lange periodes van stilstand en bijgevolg een heringebruikname te vermijden. Dat kan door reglementaire werking te simuleren. 
Een manier om de installatie niet te hoeven stilleggen – met bijhorende kosten tot gevolg, is een regelmatige en handmatige spoeling, bijv. door het facility management. Om bij dergelijke handmatige stagnatiespoelingen de geschikte stroomsnelheid te bereiken, moeten alle kranen van een streng tegelijk geopend zijn; ze mogen pas weer gesloten worden als uit alle kranen lang genoeg tegelijk water gelopen is. Dat is niet alleen omslachtig met veel kans op fouten, maar zorgt ook voor een hoog waterverbruik en voor extra personeelskosten. Eerst moeten namelijk alle kranen geopend worden. Daarna loopt er een bepaalde tijd water uit alle kranen tegelijk. Vervolgens moeten alle kranen weer gesloten worden. Tot alle kranen gelijktijdig spoelen en weer gesloten zijn, wordt veel water verbruikt dat bespaard kan worden. 
Geautomatiseerde stagnatiespoelingen daarentegen verbruiken veel minder water omdat ze gelijktijdig actief worden. 
De keuze van een modern, efficiënt watermanagementsysteem zoals SWS van SCHELL is aanbevolen voor exploitanten van hotels, scholen en campings. In plaats van een stillegging met bijgevolg dure maatregelen en risico’s, kan dankzij het watermanagementsysteem SWS met gegroepeerde, gekoppelde kranen en geautomatiseerde spoelingen de reglementaire werking gesimuleerd worden. 

Behoud van de drinkwaterkwaliteit door stagnatiespoelingen

Als dure maatregelen voor de heringebruikname van de drinkwaterinstallatie vermeden moeten worden, zijn intelligente stagnatiespoelingen een goed idee. Stilstand brengt de drinkwaterkwaliteit in gevaar. De drinkwaterverordening stipuleert dat ten laatste om de 72 uur het water in de hele drinkwaterinstallatie ververst moet worden. Als dat niet gebeurt door het gebruik, kan dat ook door stagnatiespoelingen. 
Voor doeltreffende stagnatiespoelingen moet niet alleen met elke kraan in het gebouw rekening gehouden worden, maar moet ook verder gedacht worden: van belang is om het buis-in-buis-fenomeen te vermijden. Als sanitaire ruimtes, zoals in hotels, op piekmomenten door talrijke mensen gelijktijdig worden gebruikt, moeten de leidingen voor dat maximale gebruik groot ontworpen zijn. Voor een vakkundige waterverversing moet er turbulente stroming zijn. Zeker bij grote buisdiameters is dat alleen mogelijk door verschillende aftappunten gelijktijdig te spoelen. 
SCHELL biedt een alomvattend aanbod om die taak te vervullen, o.a. geschikte elektronische kranen voor alle aftappunten en het SCHELL-watermanagementsysteem SWS met de innovatieve uitbreiding SMART.SWS voor globaal onderhoud op afstand.

Oplossingen van SCHELL – kranen op afstand parametreren met SCHELL Single Control SSC

Als ondersteuning bij het behoud van de drinkwaterhygiëne kunnen elektronische SCHELL-wastafelkranen na de gepaste instelling op de kraan zelf stagnatiespoelingen uitvoeren (om de 24 uur of 24 uur na het laatste gebruik). Deze kunnen via de SCHELL Single Control SSC bluethooth®-module en bijhorende app nog eenvoudiger geparametreerd worden. Als de parametrering in de app is ingesteld, kan deze gekopieerd worden bijv. naar kranen van hetzelfde type. Hierdoor bespaart de vakman heel wat tijd. Als de SSC-bluetooth®-module permanent op de kraan blijft, biedt dat bijkomende voordelen: stagnatiespoelingen kunnen met de geïntegreerde spoelkalender aangegeven worden, incl. documentatie en optionele export als .csv-bestand. 

Oplossingen van SCHELL – drinkwaterhygiëne met het SCHELL-watermanagementsysteem SWS

De combinatie van elektronische, koppelbare SCHELL-kranen en het SCHELL-watermanagementsysteem SWS kan ook in hotels, sauna’s en op campings een doorslaggevende ondersteuning zijn bij het behoud van de drinkwaterkwaliteit. Talrijke elektronische kranen van SCHELL kunnen via SWS gekoppeld en centraal geprogrammeerd, gestuurd en bewaakt worden. 
Zo kunnen bijv. stagnatiespoelingen afhankelijk van tijdstip en/of temperatuur geprogrammeerd en automatisch gedocumenteerd worden. Met SWS kunnen bovendien het waterverbruik (berekend), uitgevoerde stagnatiespoelingen en overige parameters, zoals informatie over de vaakst of minst gebruikte aftappunten, automatisch gedocumenteerd worden.
Aangezien er in grotere installaties veel aftappunten met een hoog verbruik op piekmomenten zijn, zijn de buisdimensies in hotels, sauna’s en vrijetijdsinrichtingen vaak ruim ontworpen. 
Met SWS kunnen kranen gegroepeerd worden om op een welbepaald tijdstip tegelijk stagnatiespoelingen uit te voeren voor de simulatie van een reglementaire werking. Via SWS-gateways kan SWS bovendien geïntegreerd worden in een bovengeschikt gebouwbeheersysteem. Door de aanvullende, op browser gebaseerde onlineservice SMART.SWS zijn bewaking en sturing van SWS ook van op afstand mogelijk. Zeker in bedrijven die verspreid zijn over meerdere gebouwen kunnen dankzij de wereldwijde toegang tot SWS waardevolle tijd en bijgevolg personeelskosten bespaard worden.
 

Toepassingsvoorbeeld: Hotel Sonklarhof, Zuid-Tirol

In het hotel Sonklarhof staan comfort en een kwalitatief hoogstaand verblijf voor gasten centraal. Bij de uitrusting van de openbare wc-ruimtes hechtte de uitbater daarom belang aan esthetiek en onbeperkt gebruikscomfort. Voor de wastafels werd dan ook gekozen voor de elektronische kranen XERIS E van SCHELL.

De uitdaging: Nieuwe dames- en herenwc’s in het openbare deel van het viersterrenhotel moesten met aandacht voor esthetiek aangepast worden. Aangezien de sanitaire ruimte dagelijks door talloze gasten en bezoekers wordt gebruikt, moest de gebruikershygiëne optimaal zijn. Bovendien wilde men stagnatiespoelingen kunnen uitvoeren om de vermenigvuldiging van gevaarlijke legionellabacteriën in de leidingen te vermijden.

De oplossing: De elektronische SCHELL-wastafelkranen XERIS E HD-K large voldoen in elk opzicht aan de eisen: met de extra hoge voet en de elegante vorm beklemtonen ze het design van het hotel. De elektronica met infraroodsensor van de kranen ondersteunt de hygiëne en het comfort van de gebruikers. Dankzij de contactloze sturing stroomt het water alleen als het echt nodig is. Met een waterbesparing tot 70% in vergelijking met eengreepsmengkranen helpt de XERIS E bij een spaarzame omgang met hulpbronnen. XERIS E biedt bovendien de mogelijkheid om stagnatiespoelingen uit te voeren en zo een schadelijke vermenigvuldiging van bacteriën in de leidingen te voorkomen.

Meer over het gebruik van SCHELL in het hotel Sonklarhof leest u in onze referentie
 

Toepassingsvoorbeeld: Panorama Sauna Grafschaft-Holzweiler

De Panorama Sauna in Grafschaft-Holzweiler is een van de traditioneelste en populairste sauna’s in de omgeving van Keulen en Bonn. Bij een omvangrijke uitbreiding werd gekozen voor producten van SCHELL, die een steentje bijdragen aan het uitzonderlijk relaxerende concept en aan het behoud van de drinkwaterhygiëne.

De uitdaging: Het nieuwe saunagedeelte moet passen bij het mooie design van de sauna. De exploitanten hechtten belang aan een modern design evenals aan een hoogwaardige, stevige kwaliteit, die bestand is tegen veelvuldig gebruikt door de saunagasten. Daarnaast moest voldaan worden aan de eisen inzake energie-efficiëntie, drinkwaterkwaliteit en gebruikershygiëne.

De oplossing: SCHELL overtuigde door het hoogwaardige, moderne design, het prima advies en de uitstekende productkwaliteit. Stevige opbouwdouchepanelen LINUS Inox DP-C-T met ThermoProtect-thermostaat scoren dankzij het beperkte waterverbruik. Via SWS kunnen geautomatiseerde stagnatiespoelingen plaatsvinden, die de overmatige vermenigvuldiging van gevaarlijke bacteriën, zoals legionella, voorkomen. Zo leveren de douchepanelen en SWS een bijdrage aan een permanente, hygiënisch onberispelijke werking van de douches in de Panorama Sauna. 

Meer over de uitbreiding van de Panorama Sauna leest u in onze referentie
 

Toepassingsvoorbeeld: Recreatiedomein en camping St. Leoner See, Duitsland

Moderne, energie-efficiënte oplossingen van SCHELL bieden vaste kampeerders en vakantiegasten in het recreatiedomein aan de idyllische St. Leoner See een hoog comfort. Een deel van de installaties is een heel jaar, een ander deel in bepaalde seizoenen in gebruik. Hier moest een oplossing worden gevonden die altijd, ook tijdens de gedeeltelijke sluiting in bepaalde seizoenen, voldoet aan de drinkwaterkwaliteit volgens VDI 6023.

De exploitant koos voor producten van SCHELL: wastafel- en douchekranen van het nieuwe sanitaire gebouw zijn gekoppeld via SWS. Heel speciaal: aangezien in de winter slechts de helft van de sanitaire ruimtes geopend is, wordt het systeem gestuurd via twee SWS-servers. Eén server stuurt de stagnatiespoelingen in de sanitaire ruimtes die het hele jaar door gebruikt worden, de tweede server is gekoppeld met de wastafel- en douchekranen van de sanitaire ruimtes die tijdens de wintermaanden gesloten zijn. Daar zijn individuele spoelintervallen ingesteld om stagnatie in de drinkwaterinstallatie bij niet-gebruik te vermijden. SCHELL-wastafelkranen XERIS E HD-M en SCHELL-inbouwdouches LINUS D-C-T dragen bij aan een hygiënisch, comfortabel en zuinig gebruik. 

Meer over de hoogwaardige sanitaire inrichting van het recreatiedomein leest u in onze referentie
 

Camping ‘De Betuwe Hoeve’, Ommeren, Nederland

De camping in het Nederlandse Ommeren moest milieuvriendelijk gemoderniseerd worden. Dankzij oplossingen van SCHELL kon de camping, die afhankelijk van het seizoen een heel wisselend aantal bezoekers heeft, nog duurzamer worden.
Elektronische SCHELL-kranen werden met het SCHELL-watermanagementsysteem SWS gekoppeld. Via SWS geautomatiseerde stagnatiespoelingen helpen bij het behoud van de drinkwaterkwaliteit, ook tijdens het seizoensgebonden variërende gebruik van de camping. Via SWS kunnen kranen voor stagnatiespoelingen gegroepeerd worden. De gelijktijdige activering creëert een hoog debiet in de leidingen, wat voor het behoud van de drinkwaterhygiëne vaak onontbeerlijk is. De automatisering zorgt ook voor een duurzame werking, aangezien het water enkel naar behoefte stroomt. Contactloos bedienbare SCHELL-kranen besparen tot 70% water in vergelijking met gebruikelijke eengreepsmengkranen en zijn bijgevolg duurzamer, aangezien het water na activering via de infraroodsensor enkel stroomt als het nodig is. Er werd gekozen voor de keukenkraan GRANDIS E HD-M en de wastafelkranen XERIS E HD-M. Meer over de hoogwaardige sanitaire inrichting van de camping leest u in onze referentie.
 

Samenvatting

Het uitbaten van hotels, sauna’s en campings plaatst exploitanten voor bepaalde uitdagingen. Een seizoensgebonden werking beïnvloedt de belasting: soms is het gebruik intens, op een ander moment liggen de installaties volledig stil. Zowel bij de planning van nieuwbouw als bij renovatie moeten oplossingen op maat voor meer gebruikershygiëne worden uitgewerkt. Vooral intelligente oplossingen als ondersteuning bij het behoud van de drinkwaterkwaliteit zijn vereist, want een hygiënisch vlekkeloze werking van drinkwaterinstallaties is cruciaal. SCHELL-producten en -oplossingen helpen uitbaters van hotels, sauna’s en campings om hulpbronnen te besparen, zuinig te handelen, comfortabel hun bewijsplicht als exploitant na te leven en het welzijn van hun gasten centraal te stellen. Optimale ondersteuning bij het behoud van de drinkwaterkwaliteit biedt daarbij het watermanagementsysteem SWS: via SWS kunnen talrijke elektronische SCHELL-kranen en bijhorende producten onderling gekoppeld en centraal gestuurd worden. SWS helpt te beantwoorden aan de wettelijke eisen evenals aan de hoge vereiste om de gasten te beschermen. Het gebruik van het watermanagementsysteem van SCHELL brengt drinkwaterkwaliteit en waterbesparing in overeenstemming en helpt bovendien om tijd en personeelskosten te besparen. Ook het economische aspect is een doorslaggevend voordeel, aangezien de installatie van SWS snel rendabel wordt door de besparingen voor de exploitant.
Door de uitbreiding met de onlineservice SMART.SWS is zelfs een sturing en bewaking van overal ter wereld mogelijk. SCHELL-producten en -oplossingen zijn de perfecte keuze voor de sanitaire inrichting in hotels, sauna’s en campings – hoofdzakelijk door de specifieke uitdagingen waarvoor SCHELL-producten een ideale oplossing zijn.
 

Aansluitende thema’s