referenz_huetzemert_header

Sportclub ‘an der Eulenbuche’ Hützemert

De sportclub ‘an der Eulenbuche’ in Drolshagen-Hützemert werd gebouwd aan het begin van de jaren ‘70, als één van de eerste clubgebouwen in het district Olpe. Na 50 jaar werking was het hoog tijd voor een omvangrijke sanering om de sportinstallatie modern en toekomstgericht te houden. Een cruciaal onderdeel daarbij waren verwarming en sanitair. In de sanitaire ruimtes werden diverse SCHELL-producten gebruikt, die zorgen voor een rendabele werking, de gebruikershygiëne verhogen en helpen om de drinkwaterkwaliteit volgens VDI 6023 te behouden.

Gegevens over het gebouw

Gebouwtype: clubhuis

Vereiste: sanering

Bouwjaar: jaren ‘70

Plaats: Drolshagen-Hützemert, district Olpe

Land: Duitsland

Omvang: clubhuis grondvlak 240 m², sportterrein in totaal ca. 20.000 m²

Vakplanning: vrijwillig uitgevoerd ontwerp in samenwerking met Huis GmbH – Meisterbetrieb Siegen-Kaan-Marienborn en de SCHELL-buitendienst

SCHELL-producten: SWS-server, SWS-bus-transformator, SMART.SWS, wastafelkranen XERIS E HD-M, wastafelkranen XERIS E HD-K, elektronische keukenkranen GRANDIS E, opbouwdouchepanelen LINUS DP-C-T, opbouwdouchekraan VITUS VD-C-T, wc-bedieningsplaten MONTUS PLACE, wc-modules MONTUS C 120, urinoirsturingen EDITION E, urinoirmodules MONTUS COMPACT II

Uitdaging

Clubhuizen, zoals in Hützemert, liggen regelmatig stil, bijv. in de kerstperiode of tijdens de zomer. In die periodes is het risico op een te grote legionellaconcentratie in de drinkwaterinstallatie erg hoog, aangezien het water lang in de leidingen blijft stilstaan. Voor de sanitaire installatie gingen de verantwoordelijken daarom niet alleen op zoek naar innovatieve en rendabele productoplossingen, die water besparen en de hygiëne verhogen voor de amateursporters en de vrijwilligers, die regelmatig de toiletten, douches en wastafels gebruiken. Het was even belangrijk om een alomvattende oplossing te vinden, die ook helpt bij het behoud van het reglementaire gebruik van de drinkwaterinstallatie.

Oplossing

Om op lange termijn aan al deze eisen inzake rendabiliteit en hygiëne te voldoen, beslisten de verantwoordelijken om het clubhuis, met een grondvlak van 240 m², met twee ruimtes voor de tennis- en voetbalclub en de bijhorende toiletten, omkleedruimtes en douches, te voorzien van moderne product- en systeemoplossingen van SCHELL.

In de doucheruimtes zorgen nu bijv. twaalf opbouwdouchepanelen LINUS DP-C-T van stabiel profiel in geëxtrudeerd aluminium met hoogwaardig, geëloxeerd oppervlak en CVD-touch-elektronica met automatische sluiting voor een waterbesparende douche-ervaring na het sporten.

In de wasruimtes werden verschillende elektronische wastafelkranen XERIS E geplaatst, die contactloos met de geïntegreerde infraroodsensoren geactiveerd worden. Dat bespaart niet alleen water, maar is ook een cruciaal hygiënisch voordeel bij kranen, die door heel wat verschillende personen worden aangeraakt.

In de wc’s wordt het zuinige, hygiënische concept voortgezet met urinoirmodules MONTUS COMPACT II in combinatie met de contactloze urinoirsturing EDITION E. Die laatste moet in tegenstelling tot de wastafelkranen niet actief bediend worden: de waterstroom start automatisch als de gebruiker het sensorbereik verlaat. In de sanitaire ruimtes van de vereniging werden bovendien de wc-module MONTUS C 120 incl. wc-bedieningsplaat MONTUS PLACE geïnstalleerd.

In de keuken van de clubs evenals bij de toog van de voetbal- een tennisvereniging kreeg de keukenkraan GRANDIS E – onderscheiden met de German Innovation Award – een plaatsje en scoort niet alleen met het elegante-tijdloze design, net als de kranen en urinoirsturingen in de sanitaire ruimtes, maar ook met de contactloze activering, waardoor ook in de keuken en achter de tap de hygiëne toeneemt.

Alle douche- en wastafelkranen, evenals de urinoirmodules en de drie keukenkranen – die als laatste aftappunten ook regelmatig gespoeld worden – zijn gekoppeld via het centrale SCHELL-watermanagementsysteem SWS.

Deze toekomstgerichte technologie ondersteunt door regelmatige geautomatiseerde stagnatiespoelingen de enthousiaste, vrijwillige medewerkers en helpers van de clubs om het reglementaire gebruik van de drinkwaterinstallatie na te leven.

Deze stagnatiespoelingen moesten tot nu toe regelmatig manueel geactiveerd worden. Tijdens periodes van stilstand, zoals rond Kerstmis of tijdens de zomervakantie, was dat voor de vrijwilligers een grote uitdaging. Nu kunnen stagnatiespoelingen via SWS centraal ingesteld, automatisch geactiveerd en volledig gedocumenteerd worden. Via de geïntegreerde systeemsoftware kunnen bovendien diverse kraanparameters centraal geprogrammeerd worden.

Bijzonder praktisch: via SMART.SWS, de cloudservice van SCHELL, kan het vrijwilligersbestuur de actuele gegevens ook van thuis uit of onderweg op elk eindapparaat met internet opvragen en instellingen uitvoeren. Zo hebben de verantwoordelijken altijd een overzicht van de drinkwaterinstallatie, tot en met elke afzonderlijk gekoppelde kraan. Het resultaat mag er zijn en zal er de komende decennia deels toe bijdragen om doeltreffend kosten te besparen en het verenigingsleven dankzij moderne techniek nog gezonder en zorgelozer te maken.