Beroepsopleidingscentrum Bergerac

Een indrukwekkende leerschool.

Gegevens over het gebouw

Architecten: TLR architecture in samenwerking met Archi-Studio en ADG

Voltooiing: 2015

Volume: 9.694 m³

Bouwkosten: 23 miljoen euro

SCHELL-producten: douchepaneel LINUS DP-SC-T, wc-bedieningsplaat EDITION ECO met wc-wandinbouwspoelkraan COMPACT II, bedieningsplaat urinoir EDITION met urinoir-wandinbouwspoelkraan COMPACT II

Het ontwerp van de nieuwe beroepsschool in Bergerac moet meteen aan drie doelstellingen beantwoorden:

  1. een gebouw ontwerpen dat in de opgedeelde structuur van de stadswijk past,
  2. een plaats bieden om te leren, waar een uitstekende opleiding mogelijk is,
  3. een duurzaam gebouw creëren, dat respectvol omgaat met de natuur.

Oorspronkelijk stond op deze plaats een kazerne. De nieuwe toepassing streeft naar samenleven en transparantie bij de opleiding. De beroepsschool moet een plaats zijn, waar de diversiteit van de aangeboden beroepen grijpbaar is. De intensieve samenwerking van leerlingen, beroepsverenigingen en scholieren stimuleert die gemeenschappelijke ondersteuning, ook over generaties heen. Door de nabijheid van het stadscentrum wordt de beroepsschool opgenomen in het stadsleven.

Dat komt allemaal terug in de architectuur. Het gebouw bestaat uit verschillende kubusvormige onderdelen, die enerzijds de diversiteit van de opleiding weerspiegelen. Anderzijds passen ze zich aan de stadsstructuur eromheen aan. Door de uitgekiende positionering en door rekening te houden met voetwegen en straten ontstaan binnen en buiten ruimtes met een uiteenlopende sfeer om te leren, te ontspannen en samen te zijn.

Voor de natuurlijke verlichting wordt de kubusvorm onderbroken. De gevels aan de lange kant zijn bekleed met diepe houten lamellen, de kopzijden zijn gesloten. Op die manier krijgt de verwijzing naar historische vakwerkhuizen een nieuwe interpretatie.  Ook het gebruik van inheemse houtsoorten en gesteenten verbindt het gebouw met de locatie.

Als eerste gebouw voor een beroepsschool in de Dordogne dekt deze vestiging haar volledige energiebehoefte met hernieuwbare energie. Daartoe combineert het gebouw een beperkt verbruik met een efficiënt gebruik van de opgewekte energie. Voor de certificering volgens HQE™ moet het gebouw aan een alomvattende aanpak voldoen. Die omvat o.a. een controle van de werkingskosten en een beperking van het waterverbruik. Beide zijn mogelijk dankzij het gebruik van SCHELL-kranen.

In de barrièrevrije wasruimtes met douches zorgen opbouwdouchepanelen voor een comfortabele en tegelijk waterbesparende werking. Ook de wc-spoeling met twee volumes combineert die twee voordelen. Bij de urinoir-spoelkranen kan het waterverbruik eveneens aangepast worden door het debiet in te stellen.

De kranen van SCHELL passen evenzeer qua vormgeving in het gebouw. Strak, hoogwaardig en aantrekkelijk: de details van een volledig doordachte vormgeving.