Artikel_Header_1920x600_Welttoilettentag

Wereldtoiletdag op 19 november: van inbouw tot urinoir

4 minuten leestijd

De wereldtoiletdag wordt op 19 november 2022 al voor de 21e keer gevierd. De reden daarvan is vrij ernstig: volgens de Verenigde Naties hebben nog steeds 3,6 miljard mensen ter wereld geen toegang tot veilige, hygiënische sanitaire installaties. Ook bij ons kan de wereldtoiletdag ons aanzetten tot nadenken, bijv. over de drinkwaterhygiëne. Hoewel dat op het eerste gezicht misschien niet zo lijkt, hebben beide thema’s veel met elkaar te maken.

Bij drinkwaterhygiëne zijn alle tappunten van belang

Om de waterkwaliteit te behouden, moet bij alle tappunten van een gebouw ten laatste na 72 uur een volledige waterverversing plaatsvinden. Als dat niet gebeurt door de gewone werking, kan reglementair gebruik gesimuleerd worden. Dat houdt in dat ook toiletten en urinoirs regelmatig gebruikt of gespoeld moeten worden, zodat gevaarlijke bacteriën, zoals legionella, zich niet buitensporig in de drinkwaterinstallatie vermenigvuldigen en zo het hele systeem besmetten. Zulke stagnatiespoelingen kunnen manueel uitgevoerd worden, hoewel dat veel tijd en geld kost en er fouten kunnen gebeuren. Handiger en zuiniger zijn automatische spoelingen, die bijv. via de wc-spoelreservoirmodule MONTUS Flow van SCHELL ingesteld kunnen worden. Deze beschikt optioneel over automatische stagnatiespoelingen en kan in het SCHELL-watermanagementsysteem SWS geïntegreerd of via SCHELL Single Control SSC gestuurd worden.

MONTUS Flow en MONTUS Flow H

Met de wc-spoelreservoirmodule MONTUS Flow in combinatie met SWS kunnen zelfs uiterst complexe wc-installaties centraal en comfortabel beheerd worden. O.a. spoelintervallen kunnen exact aan de plaatselijke eisen aangepast worden. MONTUS Flow werd zo ontworpen dat stagnatiespoelingen direct naar de afvoerbuis lopen, waardoor het niveau in het spoelreservoir volgens de normen blijft. Als afzonderlijke oplossing voor kleinere of weinig gebruikte wc-installaties kan MONTUS Flow ook perfect met de SSC bluetooth®-module Flow geregeld worden. MONTUS Flow H is geschikt voor barrièrevrije sanitaire ruimtes. Deze biedt dezelfde voordelen als MONTUS Flow bij de ondersteuning voor het behoud van de drinkwaterkwaliteit en vereenvoudigt bovendien door het smalle frame de combinatie met SCHELL-draaglastmodules. Zo is een probleemloze installatie van opklapbare beugels en andere elementen in een barrièrevrije sanitaire ruimte volgens de normen mogelijk.

SCHELL-inbouwspoelsystemen en urinoirsturingen

Het aanbod SCHELL-oplossingen is zo uitgebreid om uiteenlopende eisen te beantwoorden. Elk product voldoet aan de uitstekende SCHELL-kwaliteit. Inzake gebruikershygiëne is bijv. de contactloze wc-sturing EDITION E in combinatie met de wc-inbouwspoelkraan COMPACT II een uitstekende keuze. Dankzij de infraroodsensor kan deze contactloos geactiveerd worden en helpt zo om het risico op contactinfecties te beperken. Hiermee is een standaarduitrusting met oog voor design bovendien geen probleem, aangezien de EDITION E ook voor urinoirs verkrijgbaar is. Ongeacht wat u kiest, de wereldtoiletdag is een ideale gelegenheid om niet alleen stil te staan bij de sanitaire ruimtes, maar ook aandacht te schenken aan thema’s zoals gebruikers- en drinkwaterhygiëne – om de gezondheid van ons allemaal te beschermen.