VierSa___eulen_HEADER

Vier pijlers en één belofte – in gesprek met SCHELL-directrice Andrea Bußmann

6 minuten leestijd

In het familiebedrijf SCHELL wordt het evenwicht tussen traditie en transitie dagelijks intens beleefd. Samen met mevrouw Andrea Schell (vennoot en hoofd Financiën en HR) en dhr. Andreas Ueberschär (hoofd Productie en techniek) zet Andrea Bußmann (sinds 2020 hoofd Marketing, verkoop en productmanagement) bij SCHELL deze belofte om in talrijke toekomstgerichte ideeën. Een belangrijk startpunt voor haar is de positionering inzake marketing en verkooptechniek van de contactloze kranen en intelligente oplossingen van SCHELL. Daarbij hoort ook dat de digitalisering van toepassingen meer aandacht krijgt en naast de producten ook de thema’s over gebruikers- en drinkwaterhygiëne als service worden aangeboden. Bij haar werkzaamheden verliest Andrea Bußmann nooit de vier pijlers uit het oog – de basis van de ondernemingsfilosofie bij SCHELL.

Digitale oplossingen bekender maken

“Veel van onze klanten uit groothandel, ambachten, architectuur en ontwerp kennen SCHELL hoofdzakelijk als wereldwijde marktleider voor haakse-kranen en dienstkranen voor toestellen. Dat is bijna te vergelijken met de zakdoekjes van Kleenex,” vertelt Andrea Bußmann. “We staan dan ook voor de uitdaging om de onderneming en de merknaam SCHELL in verband brengen met onze tweede pijler. Daar gaat het enerzijds om onze diverse contactloze, elektronische kranen, die we continu verder uitbreiden en ontwikkelen. Anderzijds – maar nauw daarmee verbonden – is er ons watermanagementsysteem SWS met de optionele servicetool SMART.SWS. Hiervan zijn nog lang niet al onze partners in de markt op de hoogte.” Voor het transformatieproces van de onderneming is de stimulatie van digitalisering onontkoombaar – een continu proces, waaraan SCHELL langdurig wil werken. In het laatste decennium vonden al grote ontwikkelingen plaats, maar we rusten niet op onze lauweren en denken steeds vol ambitie aan de toekomst.

De mens staat centraal

Desondanks is digitalisering niet de maat van alle dingen. “Voor ons staat de mens in het middelpunt bij onze dagelijkse handelingen”, verwoordt Andrea Bußmann. “In de eerste plaats denken we aan onze werknemers. We nemen onze verantwoordelijkheid ten opzichte van ons personeel serieus. Vanzelfsprekend gaat onze aandacht naar iedereen die onze producten dagelijks en overal ter wereld gebruikt. We dragen verantwoordelijkheid voor schoon drinkwater om zo de gezondheid van de gebruikers te beschermen en kosten door een gebrekkige hygiëne te vermijden. ‘Last but not least’ staan natuurlijk onze handelspartners, die we altijd fair en op gelijke voet behandelen.” De mens is het middelpunt waaromheen we de filosofie van SCHELL opbouwen. Daarnaast berust deze op de drie pijlers kwaliteit, duurzaamheid en innovatie.

Spreekwoordelijke SCHELL-kwaliteit dankzij ‘Made in Germany’

“Onze klemtoon ligt bij industriële, semiopenbare en openbare ruimtes”, vertelt de directrice. “Daarom streven we naar producten die erg duurzaam en stevig zijn. Onze kranen bestaan volledig uit een corpus van messing, dus niet van spuitgietzink, zoals bij andere aanbieders. Zo zijn onze producten beschermd tegen vandalisme en kunnen ze lang gebruikt worden. We produceren technisch uitstekende producten, die door hun betrouwbaarheid de kosten voor onderhoud en reparatie beperken.” Als systeemaanbieder biedt SCHELL echter veel meer dan louter producten. “Bij ons krijgt de klant de beste alomvattende oplossing, aangepast aan zijn behoeften, in combinatie met onze diensten en een uitmuntende service”. Doorslaggevende factoren voor de spreekwoordelijke SCHELL-kwaliteit zijn de twee Duitse fabrieken in Olpe. “Kwaliteitscontrole gebeurt bij alle stations, zodat we een eventueel probleem meteen kunnen verhelpen, voor bijv. een defect product in omloop komt. Als onze kranen dan vanuit onze fabriek in Duitsland op weg gaan naar klanten overal ter wereld, pronken ze met het kwaliteitskeurmerk ‘Made in Germany’”, vertelt Andrea Bußmann.

Duurzaamheid op alle niveaus

Duurzaamheid is stevig verankerd in het DNA van SCHELL. “We nemen ten volle onze verantwoordelijkheid ten opzichte van mensen en milieu.” In de hele onderneming wordt bijv. groene stroom gebruikt om de CO2-uitstoot te minimaliseren. Bovendien werkt SCHELL volgens het cradle-to-cradle-principe, wordt overbodige logistiek vermeden, elektrische mobiliteit bevorderd en veel meer. Meer daarover verneemt u hier. Een ander niveau gaat over de werkwijze van onze producten. “Door onze elektronische kranen stroomt water bijv. alleen als het nodig is. Zo besparen we water. Ook in ons watermanagementsysteem gebeuren hygiënespoelingen bijv. alleen als dat nodig is en enkel met de vereiste hoeveelheid water. De bereiding van warm water bespaart eveneens veel energie door contactloze kranen”, zo somt Andrea Bußmann de voordelen op. Daarvan profiteren alle SCHELL-klanten, die op die manier zelf duurzame processen kunnen stimuleren.

Innovatie met digitale stempel

Een andere pijler van de ondernemingsfilosofie binnen SCHELL zijn innovaties. “Hier streven we ernaar de markt steeds meer digitale producten aan te bieden en zo nog meer mogelijkheden aan te boren om drinkwater innovatief, digitaal en online te beheren”, vertelt de directrice. Dat heeft succes, want er is veel vraag naar advies bij de planning en vormgeving van complexe drinkwaterinstallaties door legionellapreventie om de drinkwaterkwaliteit te behouden. Ook het reglementair gebruik is in dat verband een belangrijk thema. In vele openbare en semiopenbare gebouwen is de normale werking nog niet teruggekeerd, zodat vele exploitanten zich zorgen maken om stagnatie in de drinkwaterinstallatie. Digitale oplossingen kunnen enorm helpen bij het behoud van de drinkwaterkwaliteit. “Door de pandemie is daarenboven het bewustzijn inzake hygiëne aanzienlijk gewijzigd, waardoor de vraag naar onze contactloze producten exponentieel gestegen is. Die trend zal zich ongetwijfeld ook in de toekomst voortzetten”, meent Andrea Bußmann. Als expert voor drinkwater- en gebruikershygiëne kan SCHELL waardevolle kennis doorgeven en zullen we ook in de toekomst innovatieve oplossingen voor producten en service ontwikkelen. “Op die manier kunnen gebruikers overal ter wereld genieten van de meerwaarde van SCHELL-producten, aangezien we ook in de toekomst onze belofte ‘Met SCHELL intelligent en duurzaam water beheren’ zullen nakomen”, concludeert Andrea Bußmann.