Artikel_Header_1920x600_Best_Cases_SWS

SWS – uitstekende voorbeelden: het SCHELL-watermanagementsysteem SWS lost op veelzijdige manier uitdagingen inzake de drinkwaterhygiëne in diverse gebouwen op

6 minuten leestijd

Ongeacht welke sanitaire uitdagingen voor de gebruikers- en drinkwaterhygiëne een gebouwencomplex omvat: SCHELL is de oplossing. Hoogste normen inzake drinkwaterhygiëne, een zuinig gebouwbeheer of modernisering… Met het SCHELL-watermanagementsysteem SWS kunnen ook ingewikkelde kwesties op intelligente wijze aangepakt worden. De volgende weken stellen we u daarom in sociale media geselecteerde referentieobjecten voor: uitstekende voorbeelden van SWS. Deze tonen aan hoe divers SWS problemen kan oplossen, de drinkwaterhygiëne ondersteunt, duurzaamheid en efficiëntie bij gebouwbeheer verhoogt en welk comfort dat betekent voor exploitanten en facility managers. Dompel u onder in inspirerende bijdragen met waardevolle tips uit de praktijk. 

Als exclusief voorsmaakje stellen we u hierna alvast de belangrijkste uitdagingen en mogelijke oplossingen voor.

Dreifeld-sporthal, Berlijn-Neukölln

De uitdaging: Te groot gedimensioneerde leidingdoorsnede en te weinig gelijktijdigheden vormden in de sporthal een risico voor de drinkwaterkwaliteit, aangezien de oorspronkelijk geplande, volledige belasting bij het gewoonlijke gebruik niet meer bereikt werd. 

De oplossing: Bij de sanering werd gebruikgemaakt van het watermanagementsysteem SWS. In de sanitaire ruimtes van de sporthal werden elektronische SCHELL-kranen met batterijvoeding geplaatst, o.a. de douchekranen VITUS VD-C-T, die via RLAN met de SWS-server communiceren. Vervolgens werden voor regelmatige stagnatiespoelingen kranen in het systeem gegroepeerd. Die groepering zorgt voor de nodige gelijktijdigheden en hierdoor kan via SWS het reglementair gebruik gesimuleerd worden. In vergelijking met bouw- en hakwerkzaamheden bleek de montage van SCHELL-producten bovendien duurzamer, aangezien minder grondstoffen gebruikt werden en minder bouwafval geproduceerd werd. 

Brandweerkazerne, Dornstadt

De uitdaging: Ook tijdens het gewone gebruik is de belasting van de brandweerkazerne vaak ongelijkmatig. Daarom moet het nieuwe gebouw van meet af aan zo ontworpen en uitgevoerd worden dat de schommelingen geen problemen bij de drinkwaterhygiëne veroorzaken. 

De oplossing: De toepassing van het watermanagementsysteem SWS zorgt dat het reglementaire gebruik bij een beperktere belasting door geautomatiseerde stagnatiespoelingen gesimuleerd wordt. De ingebouwde elektronische SCHELL-kranen kunnen dankzij SWS centraal geprogrammeerd, bestuurd en bewaakt worden. Dat geldt ook voor de elektronische, contactloos te activeren wastafelkraan PURIS E HD-M, die door het hoge gebruikerscomfort en tijdloos-puristische design in de sanitaire ruimtes van de brandweerkazerne bekoort. De uitgevoerde stagnatiespoelingen worden als bewijs voor de beheerder via het watermanagementsysteem SWS geregistreerd. Zo kunnen ze gemakkelijk geanalyseerd en indien nodig geoptimaliseerd worden. 

Camping De Betuwe Hoeve, Nederland

De uitdaging: Het gebruik van de camping De Betuwe Hoeve schommelt per seizoen, wat de drinkwaterkwaliteit kan beïnvloeden. De exploitanten waren op zoek naar ondersteuning bij het behoud van de drinkwaterhygiëne, waarbij ook duurzaamheid een rol speelde.

De oplossing: Het wisselende bezoek van de camping, afhankelijk van het seizoen, kan dankzij het watermanagementsysteem SWS door geautomatiseerde stagnatiespoelingen gecompenseerd worden. Via SWS kunnen voor de spoelingen kranen gegroepeerd worden. De gelijktijdige activering creëert een hoog debiet in de leidingen, wat voor het behoud van de drinkwaterhygiëne vaak onontbeerlijk is. Zo kan het reglementair gebruik ook buiten het hoogseizoen gesimuleerd worden. De automatisering bespaart de exploitanten niet alleen tijd, maar zorgt ook voor een duurzame werking, aangezien het water enkel naar behoefte stroomt. De met de SWS-server gekoppelde, contactloos te bedienen SCHELL-kranen in de gemeenschappelijke keuken en badkamers zorgen in vergelijking met gewone eengreepsmengkranen voor waterbesparing en bijgevolg voor meer duurzaamheid. Er werd gekozen voor de keukenkraan GRANDIS E HD-M en de wastafelkranen XERIS E HD-M

Zwembad, Rheinmünster

De uitdaging: Na een geval van legionella moest de drinkwaterkwaliteit in het zwembad weer op peil gebracht worden en vervolgens continu behouden worden om het zwembad voor sluiting te behoeden. 

De oplossing: Met SWS kan het reglementair gebruik in het zwembad nu door geautomatiseerde stagnatiespoelingen gesimuleerd worden. Dankzij het watermanagementsysteem kunnen afzonderlijke onderdelen van de leidingen in douchekranen met een groot debiet worden gespoeld, wat het risico op overvloedige vermenigvuldiging van legionellabacteriën in de leidingen aanzienlijk vermindert. De automatisering heeft als voordeel dat ter plaatse minder medewerkers nodig zijn en onderhoud beter gepland kan worden. Alle douches van het zwembad werden daartoe eerst voorzien van elektronische opbouwdouchepanelen LINUS DP-C-T van SCHELL en vervolgens via SWS met kabels gekoppeld.

Westbad, Ulm

De uitdaging: De sanitaire ruimtes van het Westbad, dat in 1970 werd gebouwd, moeten gemoderniseerd worden zodat het onderhoud met minder personeel gebeurt en het reglementair gebruik geautomatiseerd gesimuleerd kan worden. De uitdagingen voor de drinkwaterhygiëne, die het verouderde leidingsysteem met zich meebracht, moesten zonder omvangrijke aanpassingen opgelost worden.

De oplossing: De oude kranen van het Westbad werden vervangen door stevige en onderhoudsarme douchepanelen van edelstaal LINUS Inox DP-C-T. De koppeling via SWS maakt geautomatiseerde spoelingen mogelijk, zodat het facility management opnieuw tijd heeft voor andere belangrijke taken. De installatie van het watermanagementsysteem SWS zorgt dat stagnatiespoelingen niet meer manueel om de 24 uur uitgevoerd moeten worden, maar exact aan de plaatselijke eisen aangepast, geautomatiseerd uitgevoerd en bewaakt kunnen worden. Zo kan ook het verouderde leidingsysteem met een hoog debiet gespoeld worden, wat het behoud van de drinkwaterhygiëne ondersteunt, en waardoor toch geen leidingen vervangen moesten worden – zoals gewenst.

Vacuumschmelze, Hanau

De uitdaging: Water en energie besparen, gebruikerscomfort en drinkwaterhygiëne moeten bij de ombouw van de sanitaire ruimtes in evenwicht gebracht worden. Met de lage belasting tijdens het collectief verlof moet voor de drinkwaterhygiëne absoluut rekening gehouden worden. 

De oplossing: Door de plaatsing van SWS konden regelmatige stagnatiespoelingen georganiseerd worden, die zeker tijdens het collectief verlof in de onderneming de reglementaire werking simuleren en zo het behoud van de drinkwaterkwaliteit ondersteunen. Dankzij SWS kunnen bovendien gebruik en spoelingen geprotocolleerd, geanalyseerd en overeenkomstig aangepast worden, wat de verbruiks- en werkingskosten aanzienlijk vermindert. Op alle afzonderlijke wastafels werd de elektronische wastafelkraan XERIS E-T, die met SWS gekoppeld kan worden, geplaatst. Die zorgt voor een hoog gebruikerscomfort dankzij de contactloze activering via de infraroodsensor. Ook de douches en urinoirs werden voorzien van elektronische SCHELL-kranen, die met de SWS-server gekoppeld werden. 

Nieuwsgierig geworden? Volg ons dan in sociale media, zodat u zeker onze spannende bijdragen over referenties in de volgende weken niet mist! Kom mee naar de camping, naar het zwembad en op tal van andere plekken.