Artikel_Header_1920x600_Trinkwasserhygiene-im-Krankenhaus-Teil-2

Sifon, drukspoeler en meer: rekening houden met hotspots voor drinkwaterhygiëne in het ziekenhuis – deel 2

6 minuten leestijd

Als mensen met een vaak erg zwakke gezondheid een gebouw gebruiken, kan het behoud van de drinkwaterhygiëne nauwelijks essentiëler zijn. In ziekenhuizen moeten diverse uitdagingen voor de drinkwaterhygiëne aangepakt worden om de gezondheid van alle gebruikers in het gebouw te beschermen. Dr. Peter Arens, drinkwaterexpert bij SCHELL, heeft verschillende uitdagingen geïdentificeerd en biedt oplossingen voor de drinkwaterhygiëne van hotspots. Hij vergelijkt daarbij bijv. niet alleen drukspoelers en spoelreservoirs met het oog op hun hygiënische invloed op de drinkwaterinstallatie, maar geeft ook concrete tips voor een juist gebruik. De vastgestelde uitdagingen zijn vanzelfsprekend ook buiten ziekenhuizen relevant en nuttig om de waterkwaliteit in diverse gebouwtypes te behouden. In deel 2 leest u de volgende drie uitdagingen die dr. Peter Arens beklemtoont.

Uitdaging nr. 1: sifonspoelingen om mogelijke infecties te verminderen

Op kinderafdelingen doet zich vaak een welbepaald probleem voor: naast de gebruikelijke belasting worden vaak etensresten en andere door microben op prijs gestelde substanties via de wastafel weggegooid. “Aangezien het personeel meestal onder tijdsdruk staat, stroomt het water slechts tot de keramiek schoon is. Op dat moment bevinden zich vaak nog resten in het sifonwater en beginnen daar later te gisten”, stipt dr. Peter Arens aan. Om dat te voorkomen, worden in bepaalde risicozones van ziekenhuizen ofwel periodiek desinfectiemiddelen in de sifons gespoten of, nog efficiënter, wordt het water in de sifons elektronisch verwarmd. Dr. Peter Arens kent echter nog een andere efficiënte ondersteuning van deze desinfecterende maatregelen: kranen die over een instelbare nalooptijd beschikken en waaruit bijgevolg ook nog water loopt, als gebruikers de wasruimte al verlaten hebben. Ze spoelen dan automatisch tot de sifon vrij is van resten. Deze instelling bieden talrijke elektronische wastafelkranen van SCHELL, zoals de serie VITUS,die ook als contactloze kranen beschikbaar zijn. “Daardoor kunnen zulke kranen in bepaalde omstandigheden volledig of gedeeltelijk overige desinfectiemaatregelen vervangen. Een bepaalde nalooptijd van bijv. 30 s = 2,5 l vervangt de inhoud van de sifon enkele keren en zorgt dat deze in ruime mate vrij is van zeep- en etensresten”, verklaart de drinkwaterexpert.

Uitdaging 2: drukspoeler of spoelreservoir gebruiken? Een hygiënische vergelijking 

Omwille van de installatie worden spoelreservoirs veel vaker gebruikt dan drukspoelers, maar zeker met het oog op hygiënische eigenschappen zijn er vaak goede redenen om drukspoelers te gebruiken, vertelt dr. Peter Arens. “Spoelreservoirs krijgen hoofdzakelijk om twee redenen de voorkeur boven drukspoelers: ten eerste kunnen ze op elke leiding aangesloten worden, zelfs als deze een diameter van slechts 12 mm heeft. Ten tweede waren ze vroeger aanzienlijk stiller dan drukspoelers. Dat laatste is allang anders. Drukspoelers zoals van SCHELL voldoen nu aan de hoogste eisen voor geluidsklasse I (afb. 4). Het nadeel blijft echter dat ze een aansluitleiding van minstens ¾“ nodig hebben. Aangezien het watervolume in een aftakking zo klein mogelijk moet zijn, valt de aansluiting van drukspoelers aan de rand van een drinkwaterinstallatie weg. Bij leidingen van minstens ¾“ bieden ze echter enkele hygiënische voordelen in vergelijking met spoelreservoirs: ze zorgen voor een hogere spoelsnelheid in de leidingen en voorkomen afzettingen, zonder echter een hoger waterverbruik dan bij een spoelreservoir. Bovendien zijn ze voordelig in contactloze uitvoering – trefwoord ‘handhygiëne’, met twee volumes en stagnatiespoeling, als een wc een langere periode ongebruikt blijft.” Een mooi voorbeeld is hier de combinatie van de inbouw-wc-drukspoeler COMPACT II van SCHELL en de wc-sturing EDITION E.

Een doorslaggevend hygiënisch voordeel ten opzichte van spoelreservoirs is echter dat ze geen water in voorraad hebben. “Elke vakman kent de zwarte afzetting van soms enkele millimeters dik in spoelreservoirs, die bij drukspoelers niet kan ontstaan”, beschrijft dr. Peter Arens. “Gelet op deze hygiënische voordelen zijn drukspoelers altijd de eerste keuze als er aansluitleidingen van ¾“ voorhanden zijn. Dat is het geval in een Berlijns ziekenhuis, waar de ontwerper – goed op de hoogte van stromingstechniek en hygiëne – de drukspoelers bewust op de oplopende leidingen aangesloten heeft om daar hoge spoelsnelheden en een regelmatige watervervanging te garanderen. Bij saneringen is het vanuit hygiënisch opzicht aanbevolen om de techniek met drukspoelers te behouden als er leidingen van ¾“ aanwezig zijn of blijven. Met een spoelreservoir zou de stroomsnelheid in deze leidingen te laag liggen. Hieruit blijkt duidelijk dat er ook nu nog goede redenen zijn voor de toepassing van – in het ideale geval contactloze –  drukspoelers, als er tenminste een aansluiting van ¾“ is.”

Uitdaging nr. 3: combinatie van beide spoeltechnieken – afvoerpijpen

De laatste uitdaging uit deze bijdrage kan zich voordoen bij beide spoeltechnieken, het gaat namelijk om de afvoerpijpen van spoelreservoirs en drukspoelers. Een voorbeeld verduidelijkt het probleem: wc-keramiek met een spoelrand was door een patiënt met pathogene ziekteverwekkers besmet – dat was bewezen – en werd vervangen door keramiek zonder spoelrand. Hoewel de patiënt die nieuwe keramiek niet meer kon gebruiken en zelfs de wc-borstel e.d. vervangen werd, kwamen dezelfde ziekteverwekkers na enkele weken opnieuw voor. “De meest logische verklaring daarvoor is dat de bacteriën in de afvoerpijp net als bij een blaaskatheter naar boven geklommen zijn en sommige zelfs het spoelreservoir gehaald hebben”, verklaart dr. Peter Arens. “Ook zulke mogelijkheden moeten in individuele gevallen in aanmerking genomen worden, afhankelijk van het belang van de ziekteverwekker en van de installatie.”

Ondersteuning bij het behoud van de drinkwaterhygiëne van SCHELL

Zeker het laatste voorbeeld bewijst hoe complex drinkwaterhygiëne in een ziekenhuis is en hoe verregaand naar oplossingen gezocht moet worden. Er is echter veel haalbaar dankzij producten, die van meet af aan ontworpen zijn om de drinkwaterhygiëne te ondersteunen. SCHELL werkt niet zomaar volgens het motto ‘Verantwoordelijkheid voor gezondheid’ en biedt daarom diverse oplossingen, zoals elektronische kranen en het watermanagementsysteem SWS, als bijdrage aan het behoud van de waterkwaliteit. Haal profijt uit onze expertise – niet alleen voor drinkwaterinstallaties in ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen. 

Nog meer uitdagingen en oplossingen vindt u in deel 1 van de bijdrage over hotspots voor drinkwaterhygiëne in ziekenhuizen.