Zwembad, Rheinmünster

SCHELL-douchepanelen en watermanagementsysteem helpen bij de drinkwaterhygiëne

Toen na een routinecontrole in het voorjaar van 2020 in de dames- en herendouche legionella werd vastgesteld, moest het zwembad in Rheinmünster-Greffern gesloten worden. Voor de stad een verlies, dat burgemeester Helmut Pautler niet zomaar wilde aanvaarden. Hij deed er daarom alles aan om deze geliefde sportinstelling te behouden – ook omdat leerlingen anders geen zwemles meer konden krijgen.

Gegevens over het gebouw

Opening: 1976

Zwembad met watertemperatuur van 29 °C, lessen, infraroodwarmtecabine

Laatste modernisering: 2020

SCHELL-producten: watermanagementsysteem SWS, douchepaneel LINUS DP-C-T, bus-extender kabel BE-K

De kern van het probleem vormde het mengstation voor het douchewater van het in 1976 geopende zwembad, dat nog uit die tijd stamde en zich in de kelder van het gebouw bevond. Hier werd nog steeds het drink- en grijswater voor de douches van het zwembad en van de naburige sporthal tot 40 °C verwarmd en vervolgens naar boven getransporteerd: een ideale voedingsbodem voor legionella.

De vroegere mengwaterinstallatie werd verwijderd en vervangen door een nieuwe installatietechniek, die zorgt voor warm water van 60 °C. Het water wordt nu niet meer via een mengwaterleiding, maar via twee drinkwaterleidingen voor koud en warm water naar de douches gebracht. In de plaats van de oude inbouwdouchekranen kwamen 17 elektronische opbouwdouchepanelen ‘LINUS DP-C-T’ van SCHELL. Ze zijn een optische opwaardering van de douches, verhogen het comfort voor de zwemmers en zijn eenvoudig te onderhouden dankzij de revisieklep. Doorslaggevend voor de keuze was echter een belangrijk voordeel van de SCHELL-douchepanelen LINUS DP-C-T: warm en koud water worden nu via de geïntegreerde thermostaat in het douchepaneel zelf gemengd tot een aangename temperatuur. Dankzij het korte traject van de opwarming tot de afname wordt het risico op legionella enorm beperkt.

Geautomatiseerde ondersteuning bij het behoud van het reglementaire gebruik

Sinds de heropening van het zwembad in het najaar van 2020 worden alle douches automatisch gespoeld, wat een reglementair gebruik simuleert en waardoor de inhoud van het hele waternet regelmatig volledig vervangen en gedocumenteerd wordt. Door een tweede magneetventiel in het douchepaneel kan bovendien heet water van 70 °C een thermische desinfectie uitvoeren om eventuele ziektekiemen te doden. De centrale sturing en documentatie van stagnatiespoelingen en thermische desinfectie worden uitgevoerd door het SCHELL-watermanagementsysteem SWS. De verantwoordelijken kozen voor de variant met kabel: daartoe werden buskabels naar alle sanitaire ruimtes gelegd en hierop werden de 17 douchepanelen aangesloten. Op die manier kunnen de gegevens altijd uitgelezen en parameters aangepast worden. De kern van het systeem vormt de SWS-server, bevoegd voor de centrale instelling van de kraanparameters, stagnatiespoelingen, uitvoering van de thermische desinfectie, analyse en documentatie. Alle spoeltijden zijn volgens de berekeningen van het ontwerpbureau opgeslagen en verschillende douchepanelen werden in spoelgroepen samengebracht. Dankzij SWS kunnen afzonderlijke leidingtrajecten en douchekranen met groot debiet automatisch gespoeld worden, wat het risico op een biofilm en vermenigvuldiging van legionella in de leidingen aanzienlijk vermindert, het werk van de medewerkers ter plaatse beduidend beperkt en onderhoud planbaar maakt.

“Alle werkzaamheden werden zo uitgevoerd dat bij de algemene sanering van het zwembad, die op middellange termijn moet plaatsvinden, niets vernieuwd moet worden”, beklemtoont burgemeester Pautler. Voor hem is duurzaamheid de belangrijkste doelstelling. De sanering van de drink- en grijswaterinstallatie is in Rheinmünster nog lang niet voltooid. De hele zwembadtechniek en delen van het gebouwomhulsel moeten vervangen worden. Daarbij is een uitbreiding gepland van het bestaande watermanagementsysteem SWS en bijgevolg een koppeling van andere elektronische SCHELL-kranen via kabel of RLAN bij wastafels, wc’s en urinoirs. De mogelijke combinatie van RLAN en kabel in een watermanagementsysteem wordt momenteel alleen aangeboden door SCHELL.