Kliniek Schwarzenberg, Schwarzach

Heel veel persoonlijke toewijding en tijd voor mensen: zeker in onze hectische tijden een zeldzame waarde in de gezondheidssector.

Gegevens over het gebouw

Ziekenhuis met 14 hoofdartsen, meer dan 50 afdelingen

Oprichting: 1839

Nieuwbouw van het ziekenhuis: 1984

Laatste modernisering: november 2020

Aantal bedden: 517

Medewerkers: 1.477

SCHELL-producten: SSC bluetooth®-module VITUS, opbouwwastafelkraan VITUS VW-E-T

De kliniek Kardinal Schwarzenberg in het Oostenrijkse Schwarzach im Pongau draagt juist dat hoog in het vaandel. Al meer dan 175 jaar volgt de tweede grootste kliniek in de regio de traditie van de Barmhartige Zusters. Met jaarlijks meer dan 180.000 contacten met patiënten biedt het een interdisciplinair aanbod met verzorging vol toewijding en waardigheid.

Naast menselijke aspecten speelt vooral hygiëne in ziekenhuizen een doorslaggevende rol. Bij een hoog aantal contacten met patiënten, zeker in de ambulante afdeling, zijn contactloze kranen met sensor een belangrijke maatregel om de gezondheid van medewerkers en patiënten te beschermen. Ten gevolge van een reparatie beslisten de verantwoordelijken om verschillende elektronische wastafelkranen VITUS VW-E-T van SCHELL, inclusief SSC bluetooth®-module VITUS, te plaatsen. Doorslaggevend was hier de mogelijkheid van automatische, tijdgestuurde stagnatiespoelingen met documentatie ervan.

Kranen voor speciale eisen

De degelijke wastafelkranen van de serie VITUS worden hoofdzakelijk gebruikt in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en andere gebouwen met hoge hygiënische eisen, waar staande kranen geen optie zijn. Voor een hygiënisch veilige drinkwaterinstallatie is de juiste parametrering onontbeerlijk. De manuele sturing van elke elektronische kraan afzonderlijk neemt echter veel tijd in beslag. Zeker in medische sectoren moeten de exploitanten van de gebouwen kunnen rekenen op tijdgestuurde stagnatiespoelingen: die helpen bij het behoud van de drinkwaterkwaliteit. Zo wordt zeker tijdens hectische momenten door medische noodgevallen niets over het hoofd gezien. In het optimale geval worden de functies tijdens het gebruik bewaakt en de uitgevoerde spoelingen gedocumenteerd. Een andere eis: de zuinige werking van een sanitaire installatie mag niet uit het oog verloren worden, aangezien ook ziekenhuizen als onderneming functioneren.

Documentatie en bewaking met bluetooth®-module

In het ziekenhuis Schwarzenberg beschikt de SCHELL Single Control SSC bluetooth®-module VITUS, die met infrarood-elektronica via bluetooth® kan communiceren, over al deze eigenschappen. De koppeling van de SSC bluetooth®-module VITUS gebeurt rechtstreeks tussen de kraan en de stroomvoorziening. Via de gebruiksvriendelijke SSC-app voor het iOS- of Android-besturingssysteem kunnen alle kraanparameters eenvoudig, tijdbesparend en exact ingesteld worden. De groepering van verschillende soortgelijke kranen bespaart enorm veel tijd: als deze kranen dezelfde instellingen krijgen, kunnen ze tijdelijk in de app opgeslagen en voor de volgende gekoppelde kraan gekopieerd worden. Voor het behoud van de drinkwaterkwaliteit kunnen in Schwarzach nu bepaalde tijdstippen geprogrammeerd worden, waarop stagnatiespoelingen plaatsvinden en gedocumenteerd worden. Dankzij de SSC bluetooth®-module VITUS is ook de uitvoering van thermische desinfectie veel eenvoudiger: via smartphone of tablet kan het magneetventiel voor de thermische desinfectie van op een veilige afstand gestuurd en geactiveerd worden.