Artikel_Header_1920x600_Water_Quality_Month_Trinkwasserberichte

Drinkwaterverslag van de Duitse federale dienst voor milieu uit 2021: Duits leidingwater over de hele lijn uitstekend

4 minuten leestijd

Wie dorst heeft en geen flesje water bij de hand heeft, maakt graag gebruik van de dichtstbijzijnde wastafel. Vers leidingwater is zuiver, natuurlijk en in onze streken tot aan de huisaansluiting van uitstekende kwaliteit. Om dat zo te houden, wordt het getransporteerde water regelmatig gecontroleerd in het laboratorium van het waterbedrijf; onafhankelijk daarvan bewaakt ook de plaatselijke bevoegde gezondheidsdienst de naleving van alle parameters voor de drinkwaterkwaliteit.

Drinkwater is hierdoor een van de strengst gecontroleerde levensmiddelen. De resultaten verschijnen vervolgens in een omvangrijk verslag van de Duitse federale dienst voor milieu (Umweltbundesamt). Met dat verslag brengt de Duitse regering de Europese commissie om de drie jaar op de hoogte over de drinkwaterkwaliteit – dat gebeurde ook dit jaar. Volgens dat verslag voldoet meer dan 99% van de gemeten waarden aan de kwaliteitsvereisten of overtreffen ze die zelfs: opnieuw een bevestiging van de uitmuntende kwaliteit van het Duitse drinkwater.

Wat wordt bij het Duitse leidingwater getest?

Troebelheid, kleur, zoutgehalte of pH-waarde: de kwaliteit van ons drinkwater wordt in het ‘Sectorieel verslag over de drinkwaterkwaliteit’ o.a. op basis van deze parameters bepaald. In het verslag van dit jaar werden meetgegevens verzameld van 2017-2019, vervolgens geanalyseerd en verwerkt, waarna de volledige resultaten uiteindelijk in 2021 gepubliceerd werden. In totaal spelen 14 geselecteerde parameters een rol bij de kwaliteitscontrole. Zo moet bijv. het geleidingsvermogen, een ijkpunt voor het zoutgehalte in het water, binnen een voorgeschreven bereik liggen. Ook de pH-waarde moet binnen bepaalde grenzen liggen. Het voorkomen speelt evenzeer een doorslaggevende rol. Glashelder, geurloos water geeft een frisse en aantrekkelijke indruk, terwijl troebel water met onzuiverheid geassocieerd wordt. Daarom is het essentieel dat het drinkwater qua reuk, troebelheid en kleur geen abnormale afwijkingen vertoont. Eveneens doorslaggevend voor de kwaliteit van het water zijn de inhoudstoffen. Een liter drinkwater mag bijv. niet meer dan 20 µg nikkel bevatten. Nog strenger zijn de voorwaarden inzake pesticiden en bacteriën, aangezien de gezondheid van de verbruikers op de eerste plaats komt. De darmbacteriën Escherichia coli of coliforme bacteriën mogen niet voorkomen in 100 milliliter drinkwater.

Concentraties bacteriën vermijden door spoelingen

Ondanks permanente controles kunnen grenswaarden overschreden worden, zoals in 2018 de parameter ‘coliforme bacteriën’. Deze vormen geen rechtstreeks gevaar voor de gezondheid, maar dienen als zogenoemde indicatorbacteriën, die wijzen op een algemene verandering van de waterkwaliteit en preventieve maatregelen vergen. Als bescherming tegen concentraties bacteriën in het drinkwater, zijn stagnatiespoelingen cruciaal. Bacteriën vermenigvuldigen zich namelijk vooral overvloedig bij stilstaand water in de leidingen. Met elektronische kranen van SCHELL kunnen regelmatige stagnatiespoelingen in een handomdraai geprogrammeerd worden. Met een watermanagementsysteem zoals SCHELL-SWS zijn de instelling, bewaking en protocollering ervan zelfs nog eenvoudiger. SCHELL-SWS is uitermate nuttig als kraangroepen gespoeld moeten worden om een turbulente stroming te creëren. Dat is vaak noodzakelijk om een volledige waterverversing in het hele leidingnet te garanderen, aangezien de spoelsnelheid anders niet volstaat om de leidingen tot aan de wanden te spoelen. Bij het SCHELL-watermanagementsysteem SWS kunnen de groepen centraal gevormd worden. Op die manier spoelen de gegroepeerde kranen gelijktijdig volgens bepaalde parameters, waardoor een volledige belasting van de installatie gesimuleerd wordt en het hele leidingsysteem met een voldoende hoge snelheid gespoeld wordt. Alleen een volledige waterverversing garandeert de drinkwaterhygiëne, waardoor de waterkwaliteit in het gebouw uitstekend blijft.

Met de juiste kraan voor een uitmuntende kwaliteit

De resultaten van het verslag van de Duitse federale dienst voor milieu tonen aan dat de hoge eisen uit de drinkwaterverordening inzake de drinkwaterkwaliteit op de gecontroleerde plaatsen voor bijna 100% gehaald werden. Bij overschrijdingen van de grenswaarden ging het meestal om qua tijd en plaats erg beperkte gevallen. Een zeldzame overschrijding ging bijv. om de parameter nikkel. De oorzaak daarvoor kan te wijten zijn aan de inbouw van ongeschikte kranen, vaak zonder een beroep te doen op een vakfirma, die zeker inzake de corrosie-chemische eigenschappen de geschiktheid van het water kan beoordelen. Bij SCHELL-kranen worden vanzelfsprekend alleen hoogwaardige en voor drinkwater geschikte materialen gebruikt. Maar niet alleen daarom zijn SCHELL-kranen de beste keuze voor drinkwaterinstallaties in openbare, semiopenbare en industriële sanitaire ruimtes.

Met SCHELL-kranen in de toekomst gerust

Dankzij de innovatieve functies en de duurzame opbouw is het gebruik van SCHELL-kranen een veilige investering in de toekomst. Zeker elektronische SCHELL-kranen garanderen de beste ondersteuning bij het behoud van de drinkwaterkwaliteit in het gebouw. Op die manier blijft de bevestigde kwaliteit van het Duitse leidingwater, zoals vermeld in het drinkwaterverslag van de Duitse federale dienst voor milieu uit 2021, ook na de gebouwaansluiting behouden.