Artikel_Header_1920x600_Nachhaltigkeit_LA

Duurzaamheid ligt in onze aard: SCHELL is niet alleen een toonaangevende producent van kranen en een leidinggevende pionier betreffende drinkwaterhygiëne, maar neemt ook het voortouw inzake duurzaamheid.

6 minuten leestijd

Duurzaamheid zit al van meet af aan in het ondernemings-DNA van SCHELL. Hubert Schell richtte zijn onderneming op in het Sauerland, in Olpe, te midden van weiden, bossen en waterlopen. Dat laat niet onberoerd ... 

Voor SCHELL vormden economisch succes en een verantwoorde omgang met de natuur van meet af aan een onderdeel van de ondernemingsfilosofie. Dat streven wil de onderneming ook in een periode van globalisering nog steeds nakomen. Dankzij intelligente kranen die water besparen, hygiënische normen zetten en tegelijk energie voor de warmwaterbereiding doeltreffend gebruiken. Bij de productie van de duurzame producten wordt bovendien aandacht geschonken aan processen, waarbij zuinig wordt omgegaan met hulpbronnen. Zo worden bijv. de bijna volledig recycleerbare kranen van messing hergebruikt in het grondstoffencircuit. 

Kranen die hulpbronnen beschermen ‘Made in Germany’

2008 riepen de Verenigde Naties uit tot ‘Internationaal jaar van de sanitatie’ – een bewijs dat sanitaire installaties overal ter wereld al lange tijd primordiaal zijn. Dat is geen wonder: sinds 1950 is alleen al het waterverbruik wereldwijd verzesvoudigd. Investeringen in water- en energiezuinige kranen lonen dus algauw de moeite. Bovendien spelen onderhouds- en reparatiekosten een doorslaggevende rol. Intelligente kranen van SCHELL bieden hier veel potentieel voor duurzame oplossingen, zeker in openbare, semiopenbare en industriële sanitaire ruimtes. Daar spelen bijzondere omstandigheden een rol, o.a. een ander gebruikersgedrag, hogere hygiënische eisen en het risico op vandalisme. SCHELL biedt daartoe duurzame oplossingen die aan deze bijzondere eisen beantwoorden. Drukbezochte openbare plaatsen, zoals luchthavens, moeten zeker inzake hygiëne in sanitaire ruimtes voldoen aan de hoogste eisen – vooral in tijden van pandemieën is dat thema actueler dan ooit.

Gelukkig heeft SCHELL in zijn portfolio volmaakte oplossingen waarbij design, efficiëntie en drinkwaterhygiëne perfect samengaan. Deze hebben bijv. gemakkelijk te reinigen oppervlakken en betrouwbare mechanismes als bescherming tegen stagnerend water. Wie kiest voor SCHELL-kranen, moet geen compromissen sluiten. Niet alleen de beperking van het risico op infecties is cruciaal, maar ook andere thema’s spelen een belangrijke rol, vooral het bewuste gebruik van hulpbronnen.

Luchthavens staan bijv. erg onder druk om een rendabele werking te kunnen bewijzen. Daarom is een waterbesparende techniek, die al decennialang geïntegreerd is in SCHELL-kranen, een enorm voordeel voor ontwerpers en exploitanten. Hetzelfde geldt voor een vandalismebestendige, degelijke uitvoering om ook bij intensief gebruik een lange levensduur te garanderen. Het uitgebreide portfolio van SCHELL omvat alles van wastafel-, keuken- en douchekranen via haakse-kranen tot wc- en urinoirspoelsystemen en bijpassende montagemodules, die bijv. in scholen, kinderdagverblijven, hotels en gastronomie evenals in ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen worden gebruikt. Ook voor industrie en kantoorgebouwen, stations en wegrestaurants, vrijetijdscentra en sporthallen beschikt SCHELL over de gepaste producten.

Water besparen – niet aan comfort inboeten

70% van het aardoppervlak is bedekt met water, maar slechts 3,5 % daarvan is zoet water – en slechts de helft daarvan is bruikbaar. Drinkwater is een schaars en erg waardevol product; de behoefte eraan zal door de klimaatverandering en de toenemende wereldbevolking nog verder stijgen. In heel wat landen is er een gebrek aan drinkwater. SCHELL-producten zijn internationaal verkrijgbaar. Het is opmerkelijk dat alleen in Duitse huishoudens ongeveer 64% van het drinkwater in de sanitaire ruimte wordt verbruikt. Voor SCHELL is dat voldoende reden om waterbesparende technologieën te ontwikkelen, die net daar ingezet worden, waar het bewustzijn om water te besparen – zo leert de ervaring – het laagst is: in openbare, semiopenbare en industriële sanitaire ruimtes.

Zowel bij de douches in sporthallen, bij toiletten in wegrestaurants of in wasruimtes van kinderdagverblijven: kranen van SCHELL denken mee en sparen bijna zelf. Zo starten ze bijv. alleen indien nodig, met een druk op de knop of contactloos via sensor, beperken ze het maximale debiet en stoppen ze na een ingestelde tijd. In vergelijking met conventionele kranen kan het waterverbruik zo bij toiletten met 33% en bij het handenwassen zelfs met 62 % gereduceerd worden. Daardoor wordt bovendien energie bij de drinkwaterverwarming bespaard: de nauwkeurige instelling van de werkingsparameters – zoals de sensorreikwijdte, de looptijd van het water en de nalooptijd –, afhankelijk van het gebouw en de behoefte, garandeert een optimaal gebruikscomfort waarbij aan alle ecologische voorwaarden wordt voldaan. Ondertussen worden nergens toegevingen gedaan, aangezien de handige oplossingen namelijk zo zijn uitgekiend dat noch de werking, noch het comfort in het gedrang komen.

Duurzaam en recycleerbaar – getest!

Kranen in openbare, semiopenbare en industriële sanitaire ruimtes worden dagelijks grondig getest door het hoge aantal bezoekers, onoplettendheid van de gebruikers of contact met verschillende schoonmaakmiddelen. Duurzaamheid is hier dan ook enkel mogelijk door kwaliteit zonder compromissen. Daarom hecht SCHELL bij al zijn producten belang aan hoogwaardige materialen en een opbouw, die een lange levensduur en perfecte bescherming bij evt. vandalisme garandeert.

De duurzaamheid van de SCHELL-producten stoelt niet alleen op uitgekiende constructie en perfecte degelijkheid, maar evenzeer op het voor SCHELL typische functionele, herhaaldelijk bekroonde productdesign. De ervaring bewijst namelijk dat hoe aantrekkelijker het design, des te hoger de drempel voor vandalisme. De producten en processen worden continu gecontroleerd en beschikken over de vereiste kwaliteits- en veiligheidskenmerken. Het volledige productieproces vindt plaats in de SCHELL-fabrieken in Olpe, in het Duitse Sauerland. Zo wordt bespaard op logistieke kosten en milieubelasting. Bovendien wordt het materiaal bij SCHELL met aandacht voor de hulpbronnen gebruikt: we verzamelen bijv. alle vijlsel en graten van messing die bij de productie ontstaan en geven die terug aan de fabrikant.

Als SCHELL-kranen dan toch door nieuwe vervangen moeten worden, kunnen de oude producten hergebruikt worden.

Lees hier meer over duurzaamheid.