Artikel_Header_1920x600_Welttoilettentag

Wereldtoiletdag op 19 november 2023: van inbouw tot urinoir – drinkwaterhygiëne geldt voor alle aftappunten

4 minuten leestijd

De wereldtoiletdag wordt op 19 november 2023 al voor de 22e keer gevierd. Dit jaar is het motto ‘Het onzichtbare zichtbaar maken’. De reden daarvoor is niet min: volgens de Verenigde Naties hebben wereldwijd namelijk 3,6 miljard mensen geen toegang tot hygiënische sanitaire installaties. Ook ons kan de wereldtoiletdag aanzetten tot nadenken, bijv. over de drinkwaterhygiëne. Hoewel dat op het eerste gezicht misschien niet zo lijkt, hebben beide thema’s veel met elkaar te maken.

Bij het behoud van het drinkwaterhygiëne zijn alle aftappunten van belang

Om de kwaliteit van het drinkwater te behouden, moet bij alle aftappunten van een gebouw ten laatste na 72 uur een volledige waterverversing plaatsvinden. Als dat niet gebeurt door de gewone werking, kan reglementair gebruik gesimuleerd worden. Dat houdt in dat ook toiletten en urinoirs regelmatig gebruikt of gespoeld moeten worden, zodat gevaarlijke bacteriën, zoals legionella, zich niet buitensporig in de drinkwaterinstallatie vermenigvuldigen en zo het hele systeem besmetten. Zulke stagnatiespoelingen kunnen manueel uitgevoerd worden, hoewel dat veel tijd en geld kost en er fouten kunnen gebeuren. Handiger en zuiniger zijn automatische spoelingen, die bijv. via de wc-spoelreservoirmodule MONTUS Flow van SCHELL ingesteld kunnen worden. Deze beschikt optioneel over automatische stagnatiespoelingen en kan in het SCHELL-watermanagementsysteem SWS geïntegreerd of via SCHELL Single Control SSC gestuurd worden.

MONTUS Flow en MONTUS Flow H

Met de wc-spoelreservoirmodule MONTUS Flow in combinatie met SWS kunnen zelfs uiterst complexe wc-installaties centraal en comfortabel beheerd worden. O.a. spoelintervallen kunnen exact aan de plaatselijke eisen aangepast worden. MONTUS Flow werd zo ontworpen dat stagnatiespoelingen direct naar de afvoerbuis lopen, waardoor het niveau in het spoelreservoir volgens de normen blijft. Als afzonderlijke oplossing voor kleinere of weinig gebruikte wc-installaties kan MONTUS Flow ook perfect met de SSC bluetooth®-module Flow geregeld worden. MONTUS Flow H is geschikt voor barrièrevrije sanitaire ruimtes. Het biedt dezelfde voordelen als MONTUS Flow bij de ondersteuning voor het behoud van de drinkwaterkwaliteit en vereenvoudigt bovendien door het smalle frame de combinatie met SCHELL-draaglastmodules. Zo is een probleemloze installatie van opklapbare beugels en andere elementen in een barrièrevrije sanitaire ruimte volgens de normen mogelijk.

SCHELL-inbouwspoelsystemen en urinoirsturingen

Het aanbod SCHELL-oplossingen is zo uitgebreid om aan uiteenlopende eisen te beantwoorden. Elk product voldoet aan de uitstekende SCHELL-kwaliteit. Inzake gebruikershygiëne is bijv. de contactloze wc-sturing EDITION E in combinatie met de wc-inbouwspoelkraan COMPACT II een uitstekende keuze. Dankzij de infraroodsensor kan deze contactloos geactiveerd worden en helpt zo om het risico op contactinfecties te beperken. Hiermee is een standaarduitrusting met oog voor design bovendien geen probleem, aangezien de EDITION E ook voor urinoirs verkrijgbaar is. Ongeacht wat u kiest, de wereldtoiletdag is een ideale gelegenheid om niet alleen stil te staan bij de sanitaire ruimtes, maar ook aandacht te schenken aan thema’s zoals gebruikers- en drinkwaterhygiëne – om de gezondheid van ons allemaal te beschermen.

Samenvatting

Onder het motto ‘Het onzichtbare zichtbaar maken’ wil de 22e wereldtoiletdag de aandacht vestigen op de wereldwijde uitdaging om toegang te hebben tot hygiënische sanitaire installaties. Ook bij ons is het thema drinkwaterhygiëne en sanitaire hygiëne cruciaal. Om de kwaliteit van het drinkwater te behouden, zijn regelmatige spoelingen van alle aftappunten – ook van wc’s en urinoirs – nodig. Producten en oplossingen van SCHELL, zoals de wc-spoelreservoirmodules MONTUS Flow en MONTUS Flow H, die met SWS gekoppeld kunnen worden, helpen gebouwexploitanten bij deze essentiële taak. Producten, zoals contactloze wc-sturingen van de EDITION E, bewijzen bovendien dat gebruikershygiëne en design ook in semiopenbare en openbare sanitaire ruimtes hand in hand kunnen gaan.

Aansluitende thema’s

Bedieningsplaten - Urinoirspoelsystemen - Watermanagement - Wc-spoelsystemen - Elektronische kranen - Oplossingen voor gebouwen - Hygiëne van de gebruiker - Drinkwaterhygiëne - Bescherming tegen vandalisme

Serie EDITION – inbouwsdrukspoeler voor wc’s en urinoirs

Met de serie EDITION biedt SCHELL een wc- en urinoirsturing in verschillende uitvoeringen. Eén ding hebben alle modellen gemeen: het design is telkens doordacht op de rest afgestemd. Zo kunnen...

Lees meer