Artikel_Header_1920x600_MONTUS-Flow-b

Wc-spoelreservoirmodule met stagnatiespoeling – de comfortabele MONTUS Flow en de barrièrevrije MONTUS Flow H

6,5 minuten leestijd

De comfortabel te installeren modules MONTUS Flow en MONTUS Flow H, ontworpen voor barrièrevrije sanitaire ruimtes, zijn er: beide wc-spoelreservoirmodules uit de MONTUS-serie vervolledigen het SCHELL-productaanbod en zijn zowel compatibel met het SCHELL-watermanagementsysteem SWS als met SCHELL-SSC. Met beide opties zijn stagnatiespoelingen mogelijk. Deze worden bij beide modellen rechtstreeks naar de afvoerbuis geleid, zodat het niveau in het spoelreservoir volgens de normen blijft. Met deze praktijkgerichte oplossingen helpt SCHELL bij de bescherming van de drinkwaterinstallatie tegen een buitensporige vermenigvuldiging van bacteriën, zoals legionella. MONTUS Flow en MONTUS Flow H zijn te combineren met alle MONTUS-bedieningsplaten van SCHELL, bijv. met de bedieningsplaat MONTUS FIELD H, die contactloos via infraroodsensor geactiveerd kan worden.

Beide wc-spoelreservoirmodules zijn een nieuwe systeemcomponent als aanvulling in het watermanagementsysteem SWS. Door deze uitbreiding van het aanbod kunnen nu alle belangrijke aftappunten van een gebouw in het watermanagementsysteem SWS gekoppeld en geautomatiseerd gespoeld worden.

Comfortabel te installeren wc-spoelreservoirmodule MONTUS Flow

De eenvoudige montage van de spoelreservoirmodule MONTUS Flow bespaart tijd, geld en stress: dankzij de stekkerklare voorbereidingen kan de module ter plaatse rechtstreeks gemakkelijk op het stroomnet aangesloten worden. Een extra warmwateraansluiting is niet nodig, omdat de spoeling van de warmwaterleiding met SCHELL-SWS of -SSC via andere aftappunten kan worden geregeld. Dat bespaart tijd bij de montage evenals kosten bij de installatie.

Barrièrevrij te gebruiken wc-spoelreservoirmodule MONTUS Flow H

De spoelreservoirmodule MONTUS Flow H is ontworpen voor gebruik in barrièrevrije sanitaire ruimtes. Deze biedt alle voordelen van de MONTUS Flow, maar is dankzij het smalle frame te combineren met de SCHELL-draaglastmodules. Steungrepen aan de wand en andere elementen kunnen zo eenvoudig en volgens de normen geïnstalleerd worden. 

Dit zijn de hoogtepunten van de wc-spoelreservoirmodule MONTUS Flow en MONTUS Flow H:

Divers en prima kwaliteit

De modules met netvoeding hebben een voorgemonteerd magneetventiel van messing (conform de Duitse drinkwaterverordening (TrinkwV)) voor de stagnatiespoeling. De MONTUS Flow en MONTUS Flow H worden aangestuurd met het SCHELL-watermanagementsysteem SWS of met de SCHELL Single Control SSC bluetooth® -module Flow. Beide modules zijn zowel geschikt voor nieuwbouw als voor innovatie. De omvang van het object speelt daarbij geen rol, aangezien de wc-spoelreservoirmodules MONTUS Flow en MONTUS Flow H door hun veelzijdigheid altijd de juiste keuze zijn.

MONTUS Flow en het SCHELL-watermanagementsysteem SWS

De wc-spoelreservoirmodule MONTUS Flow en MONTUS Flow H overtuigen in combinatie met SCHELL SWS. Door het watermanagementsysteem SWS zijn optimale rendabiliteit en flexibiliteit in het gebouw haalbaar. SCHELL biedt in zijn aanbod koppelbare kranen voor alle belangrijke aftappunten. Looptijden en intervallen van stagnatiespoelingen kunnen individueel aan de plaatselijke situatie aangepast worden. Zo kunnen zelfs complexe drinkwaterinstallaties systematisch gestuurd worden. De uitgevoerde stagnatiespoelingen worden gedocumenteerd, zodat de naleving van de verplichtingen door de exploitant bewezen kan worden.

Toegang op afstand via SMART.SWS, ongeacht tijd en plaats

Met de aanvullende onlineservice SMART.SWS kunnen vanop elke plaats ter wereld en op elk tijdstip de installaties van op afstand bewaakt worden. Naast SMART.SWS is daartoe louter een apparaat met internettoegang nodig. Zo is eenvoudig, snel management ongeacht de locatie mogelijk, dat bovendien ondersteund wordt door een visuele weergave van de gegevens bij SMART.SWS.

MONTUS Flow en SCHELL Single Control SSC

MONTUS Flow en MONTUS Flow H zijn ideaal als afzonderlijke oplossing voor kleinere of weinig gebruikte wc-installaties in combinatie met SCHELL Single Control SSC. De parametrering gebeurt gewoon via smartphone of tablet met de gratis app SCHELL-SSC voor iOS en Android en de SSC bluetooth®-module Flow. Het tijdstip van stagnatiespoelingen kan bij beide modules via de geïntegreerde spoelkalender volgens behoefte gepland worden. De spoeltijdstippen kunnen bovendien gedocumenteerd worden.

Eenvoudige installatie en stagnatiespoelingen volgens de normen

MONTUS Flow en MONTUS Flow H werden ontwikkeld voor de praktijk. De montage van de modules is kinderspel. Ze zijn stekkerklaar voorbereid, vergen weinig onderhoud en zijn voorzien van de betrouwbare SCHELL-elektronica. De eenvoudige montage ziet u stap voor stap in de video.

Vanzelfsprekend werd er rekening mee gehouden dat het niveau in het spoelreservoir ondanks de stagnatiespoelingen volgens de normen moet blijven. Stagnatiespoelingen lopen meteen naar de afvoerbuis, het spoelreservoir wordt dus niet gevuld en het niveau erin blijft volgens de normen. Bij de gewone werking zijn de wc-spoelreservoirmodules van de MONTUS-serie dankzij de waterbesparende spoeltechniek met twee volumes uiterst zuinig en duurzaam. Met het model MONTUS Flow H biedt SCHELL bovendien een ideale oplossing voor barrièrevrije ruimtes.

Tijd en kosten besparen

Met de installatie van MONTUS Flow en MONTUS Flow H kunnen reeds tijd en kosten worden bespaard. Een reden is dat er geen extra warmwateraansluiting bij de spoelreservoirmodule nodig is. Dat heeft belangrijke voordelen: enerzijds wordt extra warmte-inbreng in de voorwandconstructie en bijgevolg in de koudwaterinstallatie vermeden, anderzijds vormt zich geen damp of condenswater in het spoelreservoir. Door het uitblijven van een extra warmwateraansluiting is de montagetijd bovendien korter en zijn de installatiekosten lager.

Aantrekkelijke bedieningsplaten combineren

Als systeemaanbieder heeft SCHELL uiteraard ook bijhorende bedieningsplaten in het aanbod. MONTUS Flow en MONTUS Flow H kunnen met alle MONTUS-bedieningsplaten van SCHELL gecombineerd worden. De mooie bediening met afwerking in chroom, matchroom of wit versterkt de positieve indruk van de hele sanitaire ruimte. Functionaliteit en esthetiek zijn bij de contactloos te gebruiken bedieningsplaat met infraroodsensor, MONTUS FIELD E, perfect op elkaar afgestemd. Dit model ondersteunt de gebruikershygiëne, terwijl het comfort behouden blijft, en is perfect voor barrièrevrij gebruik in combinatie met de MONTUS Flow H.

Alomvattend watermanagementsysteem met oplossingen van SCHELL

De wc-spoelreservoirmodules MONTUS Flow en MONTUS Flow H zijn een ideale ondersteuning voor het behoud van de drinkwaterkwaliteit in gebouwen, ongeacht hun grootte, en bieden diverse voordelen bij installatie en gebruik. Hiermee wordt het SCHELL-aanbod vervolledigd, omdat in combinatie met de andere koppelbare kranen nu alle belangrijke aftappunten in semiopenbare en openbare sanitaire ruimtes via het watermanagementsysteem SWS gekoppeld en geautomatiseerd gespoeld kunnen worden. Zo biedt SCHELL alomvattend watermanagement voor alle relevante aftappunten van een gebouw. Meer over het alomvattend watermanagementsysteem met oplossingen van SCHELL leest u ook in onze blog.

Meer informatie over MONTUS Flow en MONTUS Flow H vindt u in de interessante productbrochure.

Aansluitende thema’s