SCHELL systém vodního managementu SWS.
Hygiena je dnes digitální.

V době rostoucí složitosti se zvyšují i požadavky na účelný provoz instalace na pitnou vodu. Pomocí systému SWS SCHELL pro vodní management lze snadno zajistit trvalý hygienický provoz instalace na pitnou vodu - na všech důležitých odběrných místech ve veřejném, poloveřejném i komerčním sektoru. Armatury a práce údržby lze koncipovat efektivně a hospodárně. Systém lze integrovat do všech běžných rozvodných systémů v budovách. Flexibilní bezdrátové a/nebo kabelové propojení sítí je ideální pro novostavby i existující objekty.INTELIGENTNÍ SÍŤOVÉ PROPOJENÍ SANITÁRNÍCH ARMATUR V SÍTI. SE SYSTÉM SWS OD SCHELL.

Pustit video


Snadno:
Profitovat od plánování až po provoz.

Propojené armatury jsou logickým pokračováním vývoje elektronických armatur. Zní to jednoduše - a jednoduché to skutečně je. Pomocí systému SWS pro vodní management od SCHELL. Výběr komponentů je nekomplikovaný. Instalace a obsluha jsou intuitivní a systém je maximálně flexibilní. Takto můžete bez velkých nákladů splnit požadavky svých zákazníků a sebe ochránit před hygienickými riziky. Společnost SCHELL vás podpoří poradenstvím, školením a komplexním servisem.
Další informace pro plánovače TZB

Bezpečně:
Při plánování, instalaci a provozu zařízení na zásobování pitnou vodou.

Snadná instalace - snadná obsluha: Systém SWS pro vodní management od SCHELL podporuje zachování kvality pitné vody pomocí kvalifikované výměny vody prostřednictvím automatického proplachování usazené vody. Jistotu vám poskytuje například analýza, kompletní dokumentace a podáváním zpráv. Vytváření plánů místností, seskupování a bezdrátové a/nebo kabelové přípojky k síti navíc umožňují větší flexibilitu při plánování novostaveb a rekonstrukcí. Další výhoda je kompatibilita s každým rozvodným systémem v budovách.

Další informace pro správce majetku

Úsporně:
Efektivní provoz nemovitostí - dlouhodobé zachování hodnoty

Instalace pitné vody, která je vždy hygienická a která tak chrání zdraví uživatelů, je zásadní. Není náhoda, že zákonodárci určují přísná pravidla, jejichž nedodržení může mít závažné důsledky. Systém vodního managementu SWS od SCHELL v tomto ohledu poskytuje provozovatelům a majitelům nemovitostí jistotu a nabízí také konkrétní výhody úspor po celou dobu životnosti budovy. Již po několika letech se investice do systému SWS od SCHELL vyplatí.Další informace pro provozovatele/obce
Přehled všech produktů SWS

Chtěli byste vědět, které komponenty patří k armaturám a které armatury lze připojit pomocí SWS? Zde najdete všechny produkty na jednom místě.


K přehledu produktů SCHELL SWS


Příručky a soubory ke stažení

Na naší stránce SCHELL pro download SWS najdete mnoho užitečných dokumentů a souborů - ať už příručky nebo aktualizaci softwaru.

K downloadu


Systémové komponenty

Server systému SWS pro vodní management

Srdcem systému je SWS server se svým inteligentním softwarem. Je odpovědný za centrální nastavení parametrů armatury, proplachování usazené vody, provádění termické dezinfekce, a rovněž za analýzy a dokumentaci. Data o až 64 účastnících jsou přenášena pomocí bezkabelové technologie nebo pomocí BUS kabelu. SWS server lze ovládat pomocí SWS bran nadřízeného systému managementu budovy. Spojení se stávající infrastrukturní technologií je prováděno systémovým integrátorem. Ve větších budovách může být paralelně provozováno více systému SWS pro management vody.

SWS BEZDRÁTOVÝ MANAGER FM

Bezdrátový manager slouží k přemostění větších bezdrátových tras přenosu. Funguje jako repeater a je provozován pomocí síťového zdroje.

SÍŤOVÝ ZDROJ SBĚRNICE SWS na 30 V

Síťový zdroj sběrnice napájí všechny používané kabely Bus-extendéru a jimi spojené armatury v síti, a rovněž SWS server proudem.

BRÁNY SWS

Brány umožňují napojení systému SWS pro vodní management na infrastrukturní technologii budovy. Brána převádí SWS protokol do požadovaného standardního BUS protokolu. Podle protokolu a počtu požadovaných datových bodů jsou Vám k dispozici různá provedení. Na každý napojený SWS server je vyžadována jedna SWS brána.

TEPELNÉ ČIDLO SWS

Tepelná čidla SWS zapisují teplotu vody, čímž mohou být řízena hygienická proplachování a mohou být dokumentovány teploty. K přenosu teplotních dat jsou tepelná čidla integrována do sítě SWS nad BUS extendérem armatury nebo přímo ve vlastním BUS extendéru.

VENTILY SWS PRO OCHRANU PŘED ÚNIKY

Ventil SWS pro ochranu před úniky brání vodním únikům mimo dobu používání budovy a jistí současně hygienu pitné vody. Blokuje přívod vody centrálně nebo v dílčích úsecích v dobách, ve kterých budova není využívána, například v noci, o víkendech nebo během volna. Proplachování usazené vody se otevírá i zavírá automaticky. Doby používání i uzavření mohou být komfortně naprogramovány pomocí funkce kalendáře.

SMART.SWS

Se SMART.SWS, inovativním doplňkem systému vodního managementu SWS,mohou uživatelé online vyvolávat data z analýz a sledovat důležitá stavová hlášení a vyhodnocení nad rámec jednotlivých budov - bez ohledu na to, kde se nacházejí.


Přehled všech systémových komponentů

Server systému SWS pro vodní management

Srdcem systému je SWS server se svým inteligentním softwarem. Je odpovědný za centrální nastavení parametrů armatury, protistagnační proplachování, provádění termické dezinfekce, a rovněž za analýzy a dokumentaci. Data o až 64 účastnících jsou přenášena pomocí bezkabelové technologie nebo pomocí BUS kabelu. SWS server lze ovládat pomocí SWS bran nadřízeného systému managementu budovy. Spojení se stávající infrastrukturní technologií je prováděno systémovým integrátorem. Ve větších budovách může být paralelně provozováno více systému SWS pro management vody.


SWS BUS extendér - kabel BE-K

Kabel BUS extendéru přenáší data z armatury k serveru SWS a zpět pomocí kabelu až o délce 350 m (součet délek kabelů smí dosahovat maximálně 1000 m). Ten samý kabel slouží pro napájení BE-K a armatury napětím.


SWS BUS extendér - bezkabelový BE-F

Bezkabelový BUS extendér se stará o bezkabelový přenos dat mezi SWS serverem a elektronickou armaturou. Napájení napětím nastává alternativně přes box armatury s baterií nebo pomocí síťového adaptéru. BUS extendér funguje při napájení síťovým napětím také jako repeater (bezkabelové síťové zařízení MESH).


Bezkabelový SWS manager FM

Bezkabelový manager slouží k přemostění větších bezkabelových tras. Funguje jako repeater a je provozován pomocí síťového adaptéru.


SWS BUS síťový adaptér na 30 V

BUS síťový adaptér napájí všechny používané BUS kabely extendéru a jimi spojené armatury v síti, a rovněž SWS server proudem.


Brány SWS

Brány umožňují napojení systému SWS pro vodní management na infrastrukturní technologii budovy. Brána převádí SWS protokol do požadovaného standardního BUS protokolu. Podle protokolu a počtu požadovaných datových bodů jsou Vám k dispozici různá provedení. Na každý napojený SWS server je vyžadována jedna SWS brána.


Teplotní čidlo SWS

Teplotní čidla SWS zapisují teplotu vody, čímž mohou být řízena hygienická proplachování a mohou být dokumentovány teploty. K přenosu teplotních dat jsou teplotní čidla integrována do sítě SWS nad BUS extendérem armatury nebo přímo ve vlastním BUS extendéru.


Ventily SWS pro ochranu před úniky

Ventil SWS pro ochranu před úniky brání vodním únikům mimo dobu používání budovy a jistí současně hygienu pitné vody. Blokuje přívod vody centrálně nebo v dílčích úsecích v dobách, ve kterých budova není využívána, například v noci, o víkendech nebo během volna. Pro protistagnační proplachování se otevírá i zavírá automaticky. Doby používání i uzavření mohou být komfortně naprogramovány pomocí funkce kalendáře.


SMART.SWS

Se SMART.SWS, inovativním doplňkem systému vodního managementu SWS,mohou uživatelé online vyvolávat data z analýz a sledovat důležitá stavová hlášení a vyhodnocení nad rámec jednotlivých budov - bez ohledu na to, kde se nacházejí.

DOTAZY OHLEDNĚ SCHELL SWS?

Rádi Vám poskytneme podporu v rámci všech technických dotazů pro plánování, projekt a výběr komponentů pro Vaše konkrétní použití. Vaše dotazy týkající se hladkého provozu SWS Vám rádi zodpovíme také i po instalaci.


Kontaktujte nás

Nebyly provedeny žádné záznamy

Nebyly provedeny žádné záznamy