referenz_olympiastadion_header

Olympiastadion München

Zuinige, alomvattende oplossing voor complexe drinkwaterinstallatie

Het Olympiastadion in München is door zijn unieke bouw een symbool van de stad. Het is al ongeveer 50 jaar in gebruik – hoog tijd voor een omvangrijke sanering van de sanitaire installaties. De uitdaging: de meer dan 100 wc’s, urinoirs en wastafelkranen worden nu eens maximaal en intensief gebruikt, daarna volgt dikwijls een lange periode van stilstand.

Gegevens over het gebouw

Gebouwtype: multifunctioneel stadion

Vereiste: sanering

Bouwjaar: 1972

Plaats: München

Land: Duitsland

Omvang: 69.000 zitplaatsen

Vakplanning: Obermeyer Gebäudeplanung GmbH & Co. KG., München

SCHELL-producten:
wc-spoelreservoirmodule MONTUS Flow met bedieningsplaat MONTUS Field, urinoirmodule MONTUS, wastafelkraan CELIS E, wastafelkraan WALIS E, SWS-lekkagebescherming voor kranen, haakse-kraan COMFORT PT met temperatuurvoeler, SWS-server, SWS-gateways

Uitdaging

Tienduizenden bezoekers per dag, daarna wekenlang niemand. Met het oog op het enorm variërende gebruik waren de exploitanten van het Olympiastadion in München op zoek naar een intelligente oplossing voor de nieuwe drinkwaterinstallatie. Daarbij moest rekening gehouden worden met de volgende aspecten:
behoud van de drinkwaterkwaliteit, mogelijke simulatie van het reglementaire gebruik, optimale gebruikershygiëne en vandalismebescherming. Bovendien moest de sturing van de drinkwaterinstallatie geïntegreerd kunnen worden in het overkoepelende gebouwbeheersysteem van het stadion.

 

Oplossing

Aan al die eisen kon voldaan werden dankzij het SCHELL-watermanagementsysteem SWS, elektronische kranen en andere onderdelen. SWS maakt geautomatiseerde, tijdgestuurde, individueel programmeerbare stagnatiespoelingen mogelijk. Door meerdere kranen te groeperen, kan ook het reglementair gebruik gestimuleerd worden. Zo zijn er nauwelijks periodes van stilstand en wordt het behoud van de drinkwaterkwaliteit zo goed mogelijk ondersteund. Geautomatiseerde stagnatiespoelingen zijn bovendien veel zuiniger dan handmatig uitgevoerde spoelingen – zowel inzake waterverbruik als inzet van personeel. Via gateways voor alle gangbare BUS-protocollen kon SWS in het gebouwbeheersysteem geïntegreerd worden, wat beantwoordde aan de wens naar een regeling voor alle systemen van het gebouw. Alle tot nu toe geplaatste en in de sanering geplande SCHELL-kranen zijn stevig en vandalismebestendig. Dankzij contactloze kranen, die het risico op contactinfecties beperken, wordt bovendien bijgedragen aan de gebruikershygiëne.

De belangrijkste onderdelen van het Olympiastadion werden in de loop van het vijftigjarige bestaan achtereenvolgens gemoderniseerd en gesaneerd, maar aan de sanitaire installaties uit 1972 was tot begin 2022 nog niets veranderd. Naar aanleiding van de Europese kampioenschappen in München werd in maart 2022 begonnen met de sanering van de wc-installaties. Deze werden voorzien van duurzame, digitale SCHELL-oplossingen.

Na de sanering zullen o.a. 194 waterbesparende wc-spoelreservoirmodules MONTUS Flow met de stevige bedieningsplaat MONTUS Field, 408 urinoirmodules MONTUS, 90 contactloze wastafelkranen CELIS E en tien wastafelkranen WALIS E in de sanitaire installaties van het stadion geïnstalleerd en via het centrale SCHELL-watermanagementsysteem SWS gekoppeld zijn.

Geautomatiseerde stagnatiespoelingen – behoud van de drinkwaterkwaliteit

Het variërende gebruik van de sanitaire installaties in het stadion houdt een hoog risico in voor de drinkwaterhygiëne, omdat het water tijdens de stilstand in de drinkwaterinstallatie stagneert. Daardoor kunnen bacteriën, zoals legionella, een kritische concentratie in het water overschrijden. M.b.v. stagnatiespoelingen kan het stagnerende water snel en gemakkelijk weggespoeld worden.

In tegenstelling tot handmatige activering aan de kraan of het wc-spoelreservoir kunnen via het SCHELL-watermanagementsysteem SWS stagnatiespoelingen centraal ingesteld, automatisch geactiveerd en volledig gedocumenteerd worden. Via de software kunnen bovendien diverse kraanparameters centraal gestuurd worden. Dankzij de optionele groepsvorming kunnen verschillende kranen tegelijk op een welbepaald tijdstip geactiveerd worden. Het doorslaggevende voordeel daarbij is dat indien gewenst hoge stroomsnelheden in de drinkwaterinstallatie bereikt worden, die nodig zijn voor een turbulente stroming en bijgevolg om alle buizen, tot aan de wanden, efficiënt te spoelen.

Minder waterverbruik en personeel

Geautomatiseerde spoelingen dragen niet alleen bij aan het behoud van de drinkwaterkwaliteit, maar ondersteunen ook de rendabele werking van het Olympiastadion. Het waterverbruik wordt beperkt, omdat aanzienlijk minder water gebruikt wordt dan bij de manuele activering van stagnatiespoelingen. Daarenboven is beduidend minder personeel nodig. Uitgebreide regelmatige en gelijktijdige spoelingen zouden manueel tijdrovend zijn en enkel mogelijk door de inzet van veel personeel. De elektronische SCHELL-kranen en spoelreservoirmodules voeren de verplichte stagnatiespoelingen automatisch uit met SWS – volgens de vereiste instellingen.

Bescherming tegen lekken en kritische temperaturen

Door het grote aantal te koppelen kranen worden in totaal tien SWS-servers gebruikt, naast tien lekkagebeschermingen voor kranen en temperatuurvoelers. Dankzij de lekkagebescherming voor kranen kan de drinkwaterinstallatie volledig of gedeeltelijk afgesloten worden op tijdstippen waarin zich niemand in het gebouw bevindt. Bij een lek wordt het ontsnappend water tot een minimum beperkt. We beklemtonen echter dat dit niet in tegenstelling staat tot wat hierboven vermeld is: stagnatiespoelingen hebben voorrang. Daarvoor wordt de lekkagebescherming voor kranen namelijk geopend. Voor de stagnatiespoelingen wordt de lekkagebescherming voor kranen automatisch geopend en vervolgens weer gesloten.
Dankzij de temperatuurvoelers zijn niet alleen tijdgestuurde stagnatiespoelingen, maar ook temperatuurgestuurde spoelingen mogelijk om een kritische watertemperatuur te herkennen en het water via elektronische kranen te kunnen wegspoelen.

Zelfs complexe drinkwaterinstallaties zoals in het Olympiastadion, met meer dan 100 wc’s, urinoirs en wastafelkranen, kunnen dankzij SWS efficiënt en comfortabel gebruikt en beheerd worden. Alle gegevens, zoals spoeltijden, kraanparameters, temperatuurverloop en veel meer, worden geregistreerd en gedocumenteerd, zodat de exploitant die op elk moment kan uitlezen en aanpassingen kan uitvoeren.