SCHELL-watermanagementsysteem SWS.
Hygiëne gaat vandaag digitaal.

In tijden van toenemende complexiteit stijgen ook de eisen aan de reglementaire werking van de drinkwaterinstallatie. Met het SCHELL-watermanagementsysteem SWS kan een permanent hygiënische werking van de drinkwaterinstallatie eenvoudig worden gerealiseerd – aan alle essentiële aftappunten in de openbare, semi-openbare en commerciële sector. De kranen en onderhoudswerkzaamheden kunnen efficiënt en economisch worden beheerd. Het systeem kan worden geïntegreerd in alle gangbare gebouwbeheersystemen. Door de flexibele koppeling, draadloos en/of via kabels, is het ideaal voor zowel nieuwe als bestaande gebouwen.SANITAIRE KRANEN INTELLIGENT KOPPELEN. MET SCHELL SWS.

Video bekijken


Eenvoudig:
Alleen maar voordelen, van planning tot exploitatie.

Gekoppelde kranen zijn de logische, volgende stap na elektronische kranen. Dat klinkt eenvoudig – en dat is het ook. Met het watermanagementsysteem SWS van SCHELL. De componenten kiest u in een handomdraai. Installatie en bediening verlopen intuïtief, het systeem is uitermate flexibel. Zo beantwoordt u met weinig moeite aan de eisen van uw klanten en beschermt u zich tegen hygiënische risico’s. SCHELL staat u bij met advies, opleiding en een uitgebreide service.Meer informatie voor TUG-ontwerpers

Veilig:
bij het ontwerp, de bouw en het gebruik van de drinkwaterinstallatie.

Gemakkelijk te installeren - gemakkelijk te bedienen: Het SCHELL-watermanagementsysteem SWS ondersteunt het behoud van de drinkwaterkwaliteit dankzij een gekwalificeerde waterverversing door geautomatiseerde stagnatiespoeling. De veiligheid wordt gegarandeerd door bv. analyse, volledige documentatie en rapportage. Bovendien biedt het maken van ruimtelijke plannen, groepsvorming en RLAN- en/of kabelnetwerken meer flexibiliteit bij de planning van nieuwbouw en renovaties. Het systeem is ook compatibel met elk gebouwbeheersysteem.

Meer informatie voor Facility Managers

Rentabiliteit:
Vastgoed efficiënt beheren - waardebehoud op lange termijn

Een permanent hygiënische drinkwaterinstallatie, die de gezondheid van de gebruikers beschermt, is essentieel. De wetgever stelt niet zomaar strenge eisen, waarvan de niet-naleving ernstige gevolgen kan hebben. Het watermanagementsysteem SWS van SCHELL biedt exploitanten en eigenaars van gebouwen in dit opzicht zekerheden en eveneens concrete economische voordelen tijdens de hele levenscyclus van het gebouw. Al na enkele jaren loont de investering in het watermanagementsysteem SWS van SCHELL.

Meer informatie voor zaakvoerders/overheidsinstanties
Alle SWS-producten in een notendop

Wilt u weten om welke componenten het gaat en welke kranen u met SWS kunt verbinden? Hier vindt u een overzicht van alle producten.


Naar het SWS-productoverzicht van SCHELL


Naar de brochures en downloads

Brochures of software-update – op de SWS-downloadpagina van SCHELL vindt u alle nuttige documenten en bestanden.

Naar de downloads


De systeemcomponenten

De watermanagementserver SWS

De kern van het systeem vormt de SWS-server met intelligente software. Deze zorgt voor de centrale instelling van de kraanparameters, voor stagnatiespoelingen, de uitvoering van de thermische desinfectie, analyse en documentatie. De gegevens van de max. 64 deelnemers worden via RLAN of bus-kabel doorgegeven. De SWS-server kan via SWS-gateways door een bovengeschikt gebouwmanagementsysteem bestuurd worden. De integratie in het aanwezige besturingssysteem gebeurt met een systeemintegrator. In grotere gebouwen kunnen verschillende SWS-watermanagementsystemen parallel gebruikt worden.

DE SWS-RLAN-MANAGER FM

De RLAN-manager overbrugt grote RLAN-trajecten. Hij fungeert als repeater en werkt via een voedingseenheid.

De SWS-BUS-VOEDINGSEENHEID 30 V

De bus-voedingseenheid levert stroom aan alle gebruikte bus-extenderkabels en de daarmee verbonden kranen, evenals aan de SWS-server.

DE SWS-GATEWAYS

Gateways maken een integratie van het watermanagementsysteem SWS in het gebouwbeheersysteem mogelijk. Een gateway zet het SWS-protocol om in het gewenste standaard-busprotocol. Afhankelijk van het protocol en het aantal nodige gegevenspunten zijn verschillende uitvoeringen beschikbaar. Per geïntegreerde SWS-server is een SWS-gateway nodig.

DE SWS-TEMPERATUURSENSOREN

De SWS-temperatuursensoren registreren de watertemperatuur, waardoor hygiënespoelingen ingesteld en temperaturen gedocumenteerd kunnen worden. Om de gegevens over de temperatuur door te geven, worden de temperatuursensoren via de bus-extender van de kraan of rechtstreeks met een eigen bus-extender in het SWS-netwerk geïntegreerd.

DE SWS-LEKKAGEBESCHERMINGSVENTIEL

Het SWS-lekkagebeschermingsventiel voorkomt waterschade buiten de gebruikstijden van een gebouw en zorgt tegelijk voor de drinkwaterhygiëne. De watertoevoer wordt centraal of in bepaalde delen geblokkeerd tijdens periodes waarin een gebouw niet gebruikt wordt, bijv. ‘s nachts, in het weekend of in de vakantie. Voor stagnatiespoelingen opent en sluit het systeem automatisch. Gebruiks- en sluittijdstippen kunnen gemakkelijk met de kalenderfunctie geprogrammeerd worden.

SMART.SWS

Met SMART.SWS, de innovatieve aanvulling van het watermanagementsysteem SWS, kunnen gebruikers online analysegegevens opvragen en belangrijke statusmeldingen en evaluaties vanuit diverse gebouwen controleren – ongeacht waar ze zich bevinden.
Alle systeemcomponenten in een notendop

De watermanagementserver SWS

De kern van het systeem vormt de SWS server met intelligente software. Deze zorgt voor de centrale instelling van de kraanparameters, voor stagnatiespoelingen, de uitvoering van de thermische desinfectie, analyse en documentatie. De gegevens van de max. 64 deelnemers worden via RLAN of bus-kabel doorgegeven. De SWS server kan via SWS gateways door een bovengeschikt gebouwmanagementsysteem bestuurd worden. De integratie in het aanwezige besturingssysteem gebeurt met een systeemintegrator. In grotere gebouwen kunnen verschillende SWS watermanagementsystemen parallel gebruikt worden.


De SWS bus-extender kabel BE-K

De bus-extended kabel geeft de gegevens door tussen de kraan en de SWS server met een kabel van maximum 350 m lang (in totaal mogen de kabels max. 1.000 m lang zijn). Dezelfde kabel dient voor de spanningstoevoer van BE-K en kraan.


De SWS bus-extender RLAN BE-F

De bus-extender RLAN zorgt voor een kabelloze overdracht van de gegevens tussen SWS server en elektronische kraan. De spanningstoevoer kan ook gebeuren via het batterijvak van de kraan of via een voedingseenheid. De bus-extender RLAN fungeert bij netspanning ook als repeater (mesh-RLAN-netwerk).


De SWS RLAN-manager FM

De RLAN-manager overbrugt grote RLAN-trajecten. Hij fungeert als repeater en werkt via een voedingseenheid.


De SWS bus-voedingseenheid 30 V

De bus-voedingseenheid levert stroom aan alle gebruikte bus-extender kabels en de daarmee verbonden kranen, evenals aan de SWS server.


De SWS gateways

Gateways maken een integratie van het watermanagementsysteem SWS in het gebouwbeheersysteem mogelijk. Een gateway zet het SWS protocol om in het gewenste standaard-busprotocol. Afhankelijk van het protocol en het aantal nodige gegevenspunten zijn verschillende uitvoeringen beschikbaar. Per geïntegreerde SWS server is een SWS gateway nodig.


De SWS temperatuursensoren

De SWS temperatuursensoren registreren de watertemperatuur, waardoor hygiënespoelingen ingesteld en temperaturen gedocumenteerd kunnen worden. Om de gegevens over de temperatuur door te geven, worden de temperatuursensoren via de bus-extender van de kraan of rechtstreeks met een eigen bus-extender in het SWS netwerk geïntegreerd.


De SWS lekkagebeschermingsventielen

Het SWS lekkagebeschermingsventiel voorkomt waterschade buiten de gebruikstijden van een gebouw en zorgt tegelijk voor de drinkwaterhygiëne. De watertoevoer wordt centraal of in bepaalde delen geblokkeerd tijdens periodes waarin een gebouw niet gebruikt wordt, bijv. ‘s nachts, in het weekend of in de vakantie. Voor stagnatiespoelingen opent en sluit het systeem automatisch. Gebruiks- en sluittijdstippen kunnen gemakkelijk met de kalenderfunctie geprogrammeerd worden.


SMART.SWS

Met SMART.SWS, de innovatieve aanvulling van het watermanagementsysteem SWS, kunnen gebruikers online analysegegevens opvragen en belangrijke statusmeldingen en evaluaties vanuit diverse gebouwen controleren – ongeacht waar ze zich bevinden.

VRAGEN OVER SCHELL SWS?

We helpen u graag met al uw technische vragen over planning, ontwerp en keuze van de componenten voor uw toepassing. Ook na de installatie beantwoorden wij graag al uw vragen voor een vlekkeloze werking van SWS.


Neem contact met ons op

Geen ingevoerde gegevens beschikbaar

Geen ingevoerde gegevens beschikbaar