Hygiene in Wasser

Verantwoordelijkheid voor uw gezondheid.

Sanitaire ruimtes in ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen of scholen: daar en in heel wat vergelijkbare gebouwen is het een echte uitdaging om voor consequente hygiëne te zorgen. Ofwel omdat de sanitaire ruimtes niet voortdurend worden gebruikt ofwel omdat er alles aan moet worden gedaan om te vermijden dat ziektekiemen er worden overgedragen.  

Een echte uitdaging, die SCHELL al vele jaren bereid is aan te gaan. Geen wonder dat wij intussen wereldwijd tot de pioniers van technische oplossingen behoren, oplossingen die in de eerste plaats bedoeld zijn om de gezondheid van de gebruiker te beschermen  

Zo zijn bijvoorbeeld heel wat SCHELL kranen handenvrij te bedienen. Dat verbetert niet alleen de hygiëne in vaak bezochte sanitaire ruimtes, maar spaart ook heel wat water uit. En dat is niet alles. In gebouwen waar kranen gedurende langere tijd niet worden gebruikt, bijvoorbeeld in scholen tijdens schoolvakanties, helpt de inschakelbare stagnatiespoeling bij elektronisch gestuurde wastafelkranen aanzienlijk om alles hygiënisch te houden. Want hoogstens 24 uur na het laatste gebruik beginnen de kranen ongeveer 20 seconden te spoelen, om te vermijden dat er water in de buizen blijft staan en zich daar dus bacteriën in zouden ontwikkelen.  

Ook voor het voorkomen van legionella biedt SCHELL een passende oplossing. Zo is bij nagenoeg alle elektronisch gestuurde wastafel- en douchekranen een legionellaspoeling ingebouwd. Hierbij stroomt gedurende 5 minuten heet water van 70 °C uit de kraan, voor thermische desinfectie en het uitschakelen van gevaarlijke ziektekiemen. Dit alles verloopt veilig en geheel zonder toevoeging van chemische stoffen. Het spreekt voor zich dat die kranen voldoen aan de vereisten van Arbeitsblatt W551 van de DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches eV).  

En omdat drinkwater ook een levensmiddel is, gebruikt SCHELL voor zijn producten natuurlijk alleen materialen die geschikt zijn voor drinkwater en die de kwaliteit van het drinkwater niet aantasten. Zo voldoen onze kwaliteitskranen aan alle eisen van de drinkwaterverordening in Duitsland (TrinkwV), DIN 50930 deel 6, DIN EN 1717 en de Duitse KTW-aanbevelingen omtrent kunststoffen in het drinkwater.

Geen ingevoerde gegevens beschikbaar

Geen ingevoerde gegevens beschikbaar