Pionier in duurzaamheid.

Wie net als SCHELL met zijn fabriek op een waterwingebied uitkijkt, heeft verantwoordelijkheid voor de natuur in het bloed zitten. Wij zien het als onze plicht, oplossingen te ontwikkelen die in de allereerste plaats duurzaam zijn.  

Tenslotte is duurzaamheid één van de belangrijkste uitdagingen voor de huidige en toekomstige generaties. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat ca. 80% van de totale kostprijs van een gebouw wordt uitgegeven wanneer dit al in gebruik is, d.w.z. om het operationeel en in goede staat te houden. Investeringen in water- en energie-efficiënte kranen gaan hier dus snel renderen. Bovendien spelen kosten voor onderhoud en instandhouding een doorslaggevende rol.  

SCHELL geniet de reputatie dat het een voortrekkersrol speelt wanneer het om duurzame kranen gaat. Zo kan bijvoorbeeld met onze producten alleen al tot 60% water worden bespaard. Het is dan ook niet meer dan logisch dat zoveel kranen van SCHELL het WELL-Label mogen dragen. Dit in 2011 in heel Europa ingevoerde classificatiesysteem voor producten geef informatie over hoe efficiënt - en dus hoe duurzaam - een sanitaire kraan functioneert. Ook hygiëne speelt bij het thema duurzaamheid een belangrijke rol. In het bijzonder in openbare sanitaire ruimtes. SCHELL heeft hiervoor tal van intelligente oplossingen. Bijvoorbeeld handenvrije wastafelkranen en WC- of urinoirspoelkranen.  

Duurzaamheid gaat bij SCHELL heel wat verder dan de producten. Zo spelen al onze productieprocessen zich volledig af in onze twee fabrieken in het Sauerland. Op die manier houden wij onze logistieke uitgaven onder controle en belasten we de natuur niet meer dan nodig. Dat vinden wij vanzelfsprekend, net als een zuinig gebruik van natuurlijke rijkdommen en grondstoffen. Wij verzamelen bijvoorbeeld alle messingspanen en -krullen die van de productie overblijven en bezorgen die terug aan de producent van het messing.

Geen ingevoerde gegevens beschikbaar

Geen ingevoerde gegevens beschikbaar